Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Roboty zvádzali ostrý súboj na Alejovej

VEDA NA DOSAH

ukážka zo súťaže RBA

Robotický Battle na Alejovej je súťaž určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Predviesť sa mohli v troch kategóriách – Vlastný model, Robotická výzva a Racing. Aktuálneho, už 7. ročníka, ktorý sa konal v pondelok 5. júna 2017, sa zúčastnilo takmer 160 žiakov základných a stredných škôl. Priniesli spolu bezmála stovku robotických modelov. Súťaž sa každým rokom rozrastá a bezpochyby sa môže radiť k jednej z najväčších slovenských súťaží.

Organizuje ju Gymnázium, Alejová 1 v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pričom organizátori majú za cieľ popularizáciu robotiky a informatiky na školách. Keďže boli tri kategórie, súťažiaci si mohli preveriť svoje zručnosti a schopnosti vo viacerých oblastiach. Vyskúšali si konštrukciu a šoférovanie pretekárskych autíčok v kategórií Racing, riešenie rozličných úloh na algoritmické myslenie, ale aj konštrukciu v kategórií Robotická výzva; ukázali tiež svoje konštrukčné, programovacie, kreatívne a prezentačné schopnosti v kategórií Vlastný model.

„Kategória Vlastný model nespočíva len v tom, že súťažiaci musia vytvoriť vlastný model robota, ale musia ho potom vedieť aj odprezentovať pred porotou. Hodnotí sa oboje. Je to pre nich veľmi prínosné, lebo okrem toho, že musia v tíme niečo vedieť postaviť, tak to musia vedieť aj dobre odprezentovať a ´predať´ porote,“ zhodnotil Peter Kovács, jeden z organizátorov súťaže.

ukážka zo súťaže RBAAko teda dopadol tento ročník robotickej súťaže RBA a kto sú víťazi? V rámci kategórie Vlastný model bolo úlohou súťažiacich postaviť čo najzaujímavejší model s ľubovoľnou tematikou, ktorý musí zaujať porotu. Hodnotil sa vzhľad, konštrukcia, kreativita, funkčnosť, ale aj program a vlastná práca. Na prvom mieste sa spomedzi základných škôl umiestnil tím LaBaLe z osemročného Gymnázia, Alejová 1, Košice, súťažiace: Laura Mišovicová, Barbora Marcinčáková a Lenka Hake. Medzi strednými školami zvíťazila Mazúr Company, bratia Matej a Jakub Mazúrovci z Prievidze.

V kategórií Racing bolo potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bude schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá kategória mala formu pretekov a vyhralo družstvo, ktoré prešlo trať za najkratší čas a splnilo pri tom všetky podmienky. Pri tejto kategórií sa samostatne hodnotilo technické prevedenie modelu, čo sa však nebralo do výsledkov jázd. Na prvom mieste v rámci Racing – Elektronika skončil Kamil Polačik, alias Gafrio z Gymnázia Martina Hattalu, Trstená. No a Racing – LEGO vyhral tím Talentum 1 z Nadácie Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice, menovite Maximilian Pándy a Oszkar Urbán.

Do tretice, pri kategórii Robotická výzva hrali súčasne dva roboty proti sebe. Roboty štartovali na rôznych koncoch ihriska. Obe ihriská boli zakončené spoločnou časťou, kde sa roboty stretávajú. Cieľom bolo získať najvyššie skóre, v prípade rovnosti bodov rozhodoval čas. Víťazom sa stal tím Robipari a jeho členovia Krisztián Nagy, Máté Jámbor a Levente Bodor zo SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice.

Súťaž je ďalšou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informačných a komunikačných technológií, prírodných a technických vied budú aj ďalej partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.  

Okrem ocenenia víťazov v jednotlivých kategóriách boli PF UPJŠ v Košiciach ocenené aj najlepšie technické prevedenia v kategóriách Racing a Robotická výzva, ktoré získali tím zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste a tím z Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Súťaž RBA má svoj organizačný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

A čo je pozitívna správa pre všetkých nadšencov robotiky, pripravuje sa už aj registrácia na rok 2018.

 

Kompletné výsledky súťaže

Webová stránka národného projektu IT AKADÉMIA

 

Informácie a foto poskytol: RNDr. Róbert Hajduk, PhD. z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky