Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Robot Astacus pomôže minimalizovať náklady aj spotrebu vody pri čistení vodovodných potrubí

VEDA NA DOSAH

Inovatívne zariadenie na automatizáciu procesu odkalenia vodovodnej siete či revíziu hydrantu má lepšie výsledky a šetrí prevádzkové náklady.

Roboty Astacus budú vo vodárenskej spoločnosti čistiť vodovodné siete.

Roboty Astacovia budú vo vodárenskej spoločnosti čistiť vodovodné siete. Zdroj: VUT, Autor: Václav Koníček

Unikátny systém na čistenie vodovodných sietí od nespevnených sedimentov, jediný svojho druhu v Európe, vyvinula spoločnosť VODA BRNO, s. r. o., spin-off firma Vysokého učenia technického v Brne (VUT). Vývojári firmy prišli s riešením v podobe meracieho a preplachovacieho robota Astaca a teraz ho ponúkajú do ostrej prevádzky. Ponuku ako prvá využila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. (VAS), priemyslový partner VUT, ktorého zástupcovia prevzali pred niekoľkými dňami tri kusy robota na používanie.

Zložitý proces čistenia

Udržiavať vodu vo vodovodnej sieti v takom stave, aby bola pitná, je zložitejší proces, ako sa môže na prvý pohľad zdať. V potrubiach priebežne vznikajú jemné nespevnené sedimenty, ktoré sa zachytávajú na jeho stenách a dne. Ak sa vodovodné potrubie pravidelne nepreplachuje, môže vplyvom usádzania sa týchto čiastočiek dochádzať k vzniku zákalových udalostí, zhoršovaniu chuti, pachu aj farby pitnej vody.

Robot Astacus spoľahlivo vyčistí potrubia

Jeden zo spôsobov čistenia potrubí predstavuje riadené preplachovanie potrubí vypúšťaním vody z vodovodných hydrantov. Túto technológiu využívajú práve roboty Astacovia. Ide o výnimočnú technológiu, keďže na čistenie vodovodného potrubia sa využíva najmenšie možné množstvo preplachovacej vody, a pritom je veľmi efektívna a účinná. Jej použitím dochádza k spoľahlivému vyčisteniu potrubí pri minimálnych nákladoch a šetrnej spotrebe vody.

Uplatnenie študentov

VAS a Ústav vodného hospodárstva obcí Fakulty stavebnej (FAST) v Brne spolupracujú v oblasti vodárenstva dlhodobo. O spolupráci podpísali aj memorandum. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., je blízkym priemyselným partnerom, ktorý poskytuje dáta a spätnú väzbu k výskumným projektom FAST. Je príjemcom a aplikačným garantom výsledkov jeho výskumných aktivít a študentom ponúka možnosť dlhodobých odborných stáží.

Mnoho absolventov FAST tiež nachádza uplatnenie práve v tejto spoločnosti. Je preto prirodzené, že prvé tri kusy robota Astaca putovali práve do prevádzky spoločnosti VAS, a. s. „Tento druh spolupráce zjednodušuje aj prechod zo školy do praxe, keďže študenti boli s touto technológiou počas svojho štúdia v kontakte a po jeho dokončení ju budú používať aj pri práci,“ vysvetlil Jan Ručka z Ústavu vodného hospodárstva obcí, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti VODA BRNO, s. r. o.

„Ide o inovatívne zariadenie na automatizáciu procesu odkalenia vodovodnej siete alebo revíziu hydrantu. Mali sme možnosť byť pri testovaní a máme za sebou niekoľko projektov, kde sme zariadenie využili. Z prvých výsledkov je zjavné, že zariadenie naozaj prispieva k automatizácii práce, má lepšie výsledky pri odkalení a šetrí prevádzkové náklady. Na potvrdenie týchto zistení využijeme spoluprácu s VUT a uskutočníme dlhodobé sledovanie výsledkov zariadenia,“ doplnil technický námestník generálneho riaditeľa VAS Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

Zdroj: TS VUT

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky