Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvá sci-fi obývačka na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Miestnosť budúcnosti ovládaná hlasom či gestami? Žiadna budúcnosť, tá je už teraz.

Otec sa ponáhľa domov z práce, aby stihol futbalový zápas. No manželka by radšej pozerala svoj obľúbený seriál. Ukážkou ako zo skutočného života a nejednej slovenskej obývačky sa začína ďalší diel z cyklu Spektrum vedy. Ide o sériu dokumentárnych filmov, ktorých úlohou je predstaviť a priblížiť prácu a úspechy slovenských vedcov.

Ako pokračuje príbeh načrtnutý v dokumente s názvom Prvá sci-fi obývačka na Slovensku, boj o diaľkové ovládanie nakoniec vyhrala rozprávka. Prišla totiž dcéra a mama aj otec radi ustúpili. „Veď prečo nie, domáce úlohy má hotové,“ povedal si otec, no zároveň v dokumentárnom filme rozvinul úvahu alebo skôr presvedčenie: „Musí byť v tejto modernej dobe, v ktorej žijeme, nejaké riešenie, aby bol v našej obývačke vždy pokoj.“

Nejedna slovenská obývačka zažíva hádku o televízny ovládač.

Na rade je elektronika

Dopočul sa o technologickej novinke s názvom: Ovládanie TV prijímača prostredníctvom multimodálneho rozhrania. „Tak to by som si chcel vyskúšať,“ povedal si a namieril na Fakultu elektroniky a informatiky STU v Bratislave, do Ústavu telekomunikácií.

cesta na STU v Bratislave

Riaditeľ Ústavu telekomunikácií FEI STU v Bratislave prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. mu v dokumente vysvetlil, ako „smart room“ dokáže nastaviť miestnosť do rôznych profilov; pre účely názornej ukážky nastavili profil návšteva. „Toto laboratórium, nazývame ho tiež inteligentná miestnosť alebo smart room dokáže rozoznať, kto vošiel, jeho identitu podľa hlasu, podľa tváre, dokáže prijímať povely či už hlasové alebo gestové.“ A inteligentná miestnosť na povel dokázala svojim návštevníkom pripraviť aj kávu.

Keď hlas rozkazuje

Ako je vôbec možné ovládať zariadenia hlasom? Problematiku v dokumente priblížil doc. Ing. Juraj Kačur, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. „Je to pomerne zložitá operácia, ale je ju možné vykonať. Rečový signál totiž obsahuje jazykovú informáciu. A nielen tú, ale aj veľké množstvo iných dát ako napríklad identifikáciu hovoriaceho, informáciu o prostredí, šumy. Je dôležité uskutočniť parametrizáciu signálu. Musíme vytiahnuť tie informácie, ktoré sú podstatné práve pre rozpoznanie reči, odstráni sa tak vplyv prostredia či vplyv šumu.“

príkaz Doc. Ing. Juraj Kačur, PhD. pokračuje, že keď už máme k dispozícii vzorky reči, je potrebné uskutočniť samotné rozpoznanie, čiže priradiť k neznámemu prehovoreniu konkrétne slová. Tie sú uložené v databáze v počítači. Muž vystupujúci v dokumente ako otec si ďalej naživo vyskúšal, ako by mohol prepínať medzi televíznymi kanálmi v Prvej sci-fi obývačke na Slovensku, ktorá pôsobí ako z budúcnosti. „Prepni na jednotku, prepni na dvojku,“ nešetril povelmi. A vyskúšal si aj zrýchliť hlas, no tam by mohlo dochádzať k malým odchýlkam. Je totiž lepšie hovoriť prirodzene, nie rýchlo, lebo úspech rozpoznania je v prirodzenej reči človeka.

 © CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

Všestranné využitie

Ako uvádza  dokumentárny film, technológiu ovládania hlasom je možné využiť na prepis rôznych správ, záznamov zo súdu, kde odpadne rola pisárky alebo aj vo všetkých možných call centrách, „namiesto toho môže byť na druhej strane počítač,“ dopĺňa doc. Ing. Juraj Kačur, PhD..

Ako sa ďalej uvádza v dokumente, zaujímavou technologickou novinkou je aj využitie rôznych druhov gesta pri ovládaní zariadení. Sú príjemným a jednoduchým spôsobom, ako sa dá navigovať prístroj, aby robil, čo chce človek. V takom prípade sa tomu hovorí Obývačka bez zbytočných rečí.

Ing. Marek Vančo z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave približuje, že systém pracuje v oblasti infračerveného svetla a poskytuje informácie, ktoré ľudské oko nevidí. „Snímame konkrétne celý 3D priestor. Máme informáciu o každom jednom snímanom bode v inteligentnej miestnosti, ako je možné vykonané gestá snímať a ako sa počítač snaží v reálnom čase rozpoznávať, o aké gestá ide.“ Napríklad, ak človek v inteligentnej miestnosti roztiahne päsť alebo ukáže prsty, „smart room“ ho začne vnímať, že mu ukazuje nejaké gesto.

Inšpirácia v živočíšnej ríši

Princíp funguje podobne ako pes, ktorý počúva gestá. „Snaží sa rozpoznať, o aké gesto ide. Nesnaží sa snímať len ruky, ale aj prsty, čo umožňuje väčšiu kombináciu jednotlivých gest. Systém si dokáže zapamätať akýkoľvek pohyb a namapovať ho na ľubovoľnú situáciu,“ popisuje Ing. Marek Vančo.

Počítačový systém fungujúci na princípe gesta si dokáže zapamätať akýkoľvek pohyb človeka.

Aké by mohlo byť využitie gest pri ovládaní prístrojov v budúcnosti? Napríklad aj v domácnostiach, ale isto sa uplatní v priemysle na rôzne ovládanie a uľahčenie práce v jednotlivých výrobných sektoroch, myslí si Ing. Marek Vančo a dopĺňa, že mohlo by ísť o ovládanie robotov, mechanizmov a niektorých strojov.

Mnoho ďalších zaujímavých aspektov inteligentných miestností ako napríklad identifikácia prichádzajúceho alebo prítomného človeka podľa miesta, kde sedáva, prípadne mobilného telefónu, ktorý má, prináša dokument s názvom Prvá sci-fi obývačka na Slovensku, ktorý si po odvysielaní na Dvojke, môžete pozrieť aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, ktorý bol odvysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument Prvá sci-fi obývačka na Slovensku“

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky