Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt výskumu skla Trenčianskej univerzity má úspech

VEDA NA DOSAH

Funglass

Skúmaním vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami skiel, ale aj vývojom nových druhov priemyselných skiel sa zaoberá Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Ide o jeden z úspešných projektov európskeho rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020, pričom jeho koordinátorom je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Cieľom Centra je zamerať sa na excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými funkčnými vlastnosťami (luminescenčnými, elektrickými, sorpčnými) a povrchovú funkcionalizáciu bežných skiel, modifikáciu ich vlastností a získanie nových funkcionalít. Tvorcovia projektu sú presvedčení, že takéto materiály majú široké použitie, napr. vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, ich skladovaní, výrobe vysokohodnotných materiálov z odpadov, ale i v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, v zdravotníctve, napríklad vo vývoji biomateriálov priamo ušitých na mieru pre potreby jednotlivých pacientov.

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá sa aktuálne radí medzi jeden z úspešných projektov podporených v rámci výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020. V rámci výskumu skla a jeho špecifických vlastností Trenčianska univerzita koordinuje ďalšie zahraničné univerzity, pričom ich spoločným cieľom je excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými vlastnosťami, povrchová funkcionalizácia konvenčných skiel, modifikácia ich vlastností a prideľovanie nových funkcionalít s uplatnením napr. v energetickom, automobilovom priemysle, ako aj v zdravotnej starostlivosti. Autori projektu sú presvedčení, že sklo má omnoho širšie využitie nielen v sklárskom priemysle, ale tiež v automotive segmente či v zdravotníctve.

Medzinárodne etablované Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGLASS bolo vytvorené ako upgrade dovtedy existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály  (CEKSiM). Hlavným koordinátorom projektu je prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Partnermi sú renomované európske inštitúcie pod vedením uznávaných osobností v oblasti sklárskeho výskumu: prof. Enrico Bernardo z Univerzity v Padove (Taliansko); prof. Aldo Boccaccini z Inštitútu biomateriálov z Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene, Nemecko; prof. Alicia Durán z Inštitútu skla a keramiky Španielskeho národného výskumného centra a prof. Lothar Wondraczek z Otto-Schott inštitútu Univerzity Fridricha Schillera v Jene, Nemecko.

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ambíciou tímu v koordinácii s partnermi je postupne povýšiť FunGLASS Centrum na úroveň uznávaných vedeckých a inovatívnych lídrov v oblasti jeho výskumného zamerania. Získanie postu akceptovaného pracoviska v medzinárodnom meradle je v zmysle navrhovaného plánu založené nielen na intenzívnych výskumných aktivitách, ale i na aktivitách, ktoré takúto vysoko profesionálnu činnosť podmieňujú, t. j. vybudovaní základných riadiacich štruktúr, vybudovaní a rekonštrukcii priestorov, obstaraní technickej infraštruktúry a v neposlednom rade i aktívnej personálnej politike.

Postupné budovanie Centra predpokladalo vytvorenie 44 nových pracovných miest pre vysokokvalifikovaných výskumníkov a administratívny personál. K zabezpečeniu jeho špičkovej kvality plán nezabúdal ani na vytvorenie podmienok pre príchod vysoko kvalitných pracovníkov zo zahraničia a tréning zamestnancov prostredníctvom stáží a výmenných pobytov na partnerských pracoviskách. Plán na zriadenie medzinárodného doktorandského (PhD.) študijného programu a udeľovania spoločných diplomov predstavuje značný potenciál pre zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania mladých výskumných pracovníkov.

V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. eur.

V rámci slovenských subjektov boli z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov najúspešnejšie: Energochemica Trading a. s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s. r. o. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik toto hodnotenie považuje za povzbudenie a motiváciu pre ďalšie dobré a inovatívne nápady a dodáva, že „aj menšia univerzita vie byť excelentná v medzinárodnom meradle, pokiaľ sa vie efektívne špecializovať na užšie oblasti výskumu.“

Slovenské organizácie mali úspešných 231 projektov, čo je 1,53 % z celkového počtu. Na excelentný výskum a rôzne vedecké projekty tak dokázali získať 74,27 mil. eur, pričom prvých 5 najúspešnejších organizácií zo Slovenska získalo polovicu celého príspevku.

 

Zdroj a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky