Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt OpenMaker: CLAY NEXT – 21st century ceramics

Marta Bartošovičová

Clay Next - bezdrôtová keramická nabíjačka na mobilné telefóny

Cieľom projektu je predstaviť novú značku úžitkovej keramiky CLAY NEXT, vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie. Projekt prepojil spotrebnú elektroniku, digitálne nástroje a remeselnú výrobu. Konečným výsledkom je bezdrôtová nabíjačka pre mobilné telefóny a iné prenosné zariadenia, ktoré sa dajú modifikovať.

Vďaka dizajnu a napĺňaniu súčasných potrieb sa keramické objekty značky CLAY NEXT prispôsobia súčasnému životnému štýlu bežného zákazníka a atraktívnym spôsobom prepoja klasické remeslo s progresívnymi inováciami a tvaroslovím.

Najväčšou výzvou tohto projektu je spojenie troch partnerov, z ktorých sa jeden zaoberá digitálnou výrobou, druhý produktovým dizajnom a tretí generatívnym dizajnom. Kľúčové je vytvorenie trvalo udržateľného obchodného modelu, založeného na unikátnej kombinácii najmodernejšej technológie výroby a tradičných remesiel, a to s možnosťou výroby na zákazku. Partneri realizovali niekoľko spoločných projektov, týkajúcich sa výskumu a prototypov produktov.

Zámerom projektu CLAY NEXT je posunúť vnímanie tradičného remesla o krok ďalej a vrátiť na trh originálny úžitkový predmet z keramiky „Made in Slovakia” s novou pridanou hodnotou. Malosériová výroba technológiou 3D tlače umožňuje nielen masovú individualizáciu produktov (podobne ako kedysi tradičné remeslo), ale prináša do keramiky tvarovú voľnosť, vysokú mieru detailu a v neposlednom rade efektívnejšie využívanie materiálu.

Clay Next - Nákres bezdrôtovej keramickej nabíjačky na mobil

Clay Next – nákres bezdrôtovej keramickej nabíjačky pre mobilné telefóny

Clay Next - bezdrôtová keramická nabíjačka na mobilné telefóny

Clay Next – bezdrôtová keramická nabíjačka na mobilné telefóny

Michala Lipková

Michala Lipková, hlavná dizajnérka projektu CLAY NEXT – 21st century ceramics

Na základe materiálových charakteristík  projekt CLAY  NEXT definoval obmedzenia pre dizajnérsky jazyk, ktorý bol následne pretavený do jednotlivých návrhov bezdrôtových nabíjačiek. Vzniknuté dizajnérske prototypy budú slúžiť ako základ pre potenciálny komerčne vyrábaný produkt. Projekt Clay Next mal stanovený jasný cieľ. Michala Lipková a jej spolupracovníci Matej Korytár a Tomáš Tholt sa rozhodli navrhnúť a pripraviť kolekciu prototypov experimentálnych úžitkových solitérov z 3D tlačenej keramiky. Objekty boli následne vytlačené na 3D tlačiarni a vypálené v keramickej peci.   

AMatej Korytárko povedal dizajnér výrobkov Matej Korytár, CLAY NEXT pracuje s integrovanými a na mieru vyrábanými keramickými komponentmi pre interiéry. Ich základom je živica, ktorá obsahuje keramické častice. Vytlačenie jedného kusa prostredníctvom 3D tlače trvá až 14 hodín. Každý z výrobkov však môže byť unikátny. Neuvažujú nad množstvom koncových užívateľov. Je to skôr pre biznis partnerov, developerov alebo pre tých, ktorí profesionálne zariaďujú rozsiahle interiéry. Tie technológie sú však dnes dosť drahé. S tým ako ide vývoj dopredu, sa cena nákladov bude postupne znižovať. O pár rokov by mohli byť tieto výrobky prístupné aj pre širší okruh záujemcov.

Snažia sa naučiť čo najviac o budúcnosti prostredníctvom ekonomicky efektívneho modelu výroby keramických komponentov pre SNAP aplikácie interiérového dizajnu. Neznamená to však, že softvérové nástroje, ktoré týmto spôsobom vznikajú, nebudú použiteľné aj v iných oblastiach priemyslu. Najväčší prínosom pre nich je inovatívny proces navrhovania výroby. Nevyvíjajú produkty do zásoby, dúfajúc, že si ich niekto kúpi, ale robia to, čo si naozaj trh a zákazník vyžadujú.

OpenMaker - logoMedzinárodný projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi. Inovatívny charakter projektu sa odráža aj v jeho aktivitách. Nadväzovanie kontaktov i výskumná stránka bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši jeho udržateľnosť. Do súťaže vyhlásenej OpenMaker sa na Slovensku zapojilo 51 projektov. Z nich bolo päť víťazných – medzi nimi aj projekt CLAY NEXT – 21st century ceramics.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie o autoroch projektu sú na webovej stránke: Clay Next tím

Zdroj foto: https://www.facebook.com/claynextdesign/

https://www.centire.com/sk/projekty/open-maker

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky