Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt CezMesto má zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave pomocou ekologických vozidiel

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: doprava; Pixabay.com /12019/

Zámerom projektu ThruTheTown / CezMesto je zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave rozšírením možnosti prepravy po meste ekologickými vozidlami. A zabezpečením ich parkovacích možností  aj odbremeniť účastníkov prepravy o starosť hľadania parkovacieho miesta. Ďalej tiež zvýšiť možnosti nezávislého presunu obyvateľov mesta a zatraktívniť mesto pre turistov jednoduchším spôsobom presunu.

Tento projekt patrí medzi frekventantov 3. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava. Ako vysvetľuje jeho tvorca Juraj Pekarek, projekt sa zaoberá dopravnou situáciou v mestách. Cieľom je umožniť zákazníkom rýchlejší pohyb v meste, ale aj skrátiť čas čakania v dopravných zápchach. „Umožňuje zákazníkom byť nezávislí na bode začatia využívania služby a skončenia, nie je odkázaný na pevné body nástupu a výstupu. Vďaka môjmu projektu bude doprava v rámci mesta rýchlejšia ako MHD, taxi alebo vlastné vozidlo; doprava bude ekologická.“

Ako vlastne tento nápad vznikol? Jeho tvorca vysvetľuje, že veľmi dlho rozmýšľal ako prispieť k rozvoju mesta, keďže mesto ani developeri takúto intenciu zatiaľ nemajú. „V dnešnej dobe je čas tá najcennejšia premenná a stráviť hodinu alebo viac cestou do a z práce je pre mňa osobne neproduktívny čas a dal by sa určite lepšie využiť. Či už byť s rodinou alebo pre svoj osobnostný rozvoj. Z toho dôvodu som rozmýšľal a ´resírčoval´, čo u nás ešte chýba alebo čo by bola alternatíva k osobnej doprave v meste. Počas uplynulého roka som aj veľa cestoval a zistil, že sa to predsa dá aj inak a rozhodol som sa, že začnem s mojím projektom.“

Juraj Pekarek očakáva, že jeho projekt pomôže obyvateľom ušetriť čas a pomoc rozvoju infraštruktúry mesta. Na projekte momentálne pracujú 3 ľudia. „Projekt je zatiaľ stále ešte na papieri a hľadáme investorov, takže detailné rozdelenie úloh je taktiež na papieri, no ľudia sú to veľmi ´skilled´ a každý má za sebou úspešné pôsobenie, či už v korporátnom svetovom biznise alebo v súkromnom podnikaní.“

Realizátori projektu momentálne uzatvorili a vybrali dodávateľov na služby a hardware. „Sme v záverečnej fáze plánovania a vyberania investora,“ dodáva Juraj Pekarek.

Aké výsledky má projekt priniesť? Má umožniť rýchlejšiu a pohodlnejšiu prepravu po meste, cieľom je dostupnosť služby pre početné množstvo obyvateľov, ale aj byť nezávislí od dopravných prostriedkov produkujúcich CO2. Projekt má byť podľa jeho tvorcu už v prvom roku nezávislý od externého kapitálu a návratnosť investícií očakáva v druhom roku. Projekt má najprv testovaciu fázu a potom rozšírenie portfólia v priebehu roku.

Jeho úspešnej realizácii isto pomôže aj fakt, že sa stal súčasťou programu Playpark Bratislava a jeho 3. tréningovej periódy v trvaní november 2018 – apríl 2019.

*********************************************

Program Playpark Bratislava a jeho 3. tréningová perióda: november 2018 – apríl 2019 ponúka svojim účastníkom jedinečnú možnosť získať miesto v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, ďalej účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v siedmich krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke, ale aj mentoring a mnohé iné. Vybraní účastníci získajú miesto pre zvyšovanie svojich zručností v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Program Playpark je určený študentom stredných a vysokých škôl, absolventom vysokých škôl, budúcim podnikateľom a iným nepodnikateľom s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching Finals“ vo Viedni na jar 2019!

Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

 

Informácie poskytol: Juraj Pekarek

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /12019/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky