Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prijímame nominácie na Cenu za vedu a techniku 2020

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky kontinuálne podporuje rozvoj vedy a techniky a tiež oceňuje mimoriadne výsledky v tejto oblasti. Preto aj v roku 2020 udelí niekoľkým vedcom Cenu za vedu a techniku.

Cena za vedu a techniku, Foto: Ján Laštinec

Návrhový list môžete zaslať do 31. júla 2020 na emailovú adresu cenazaveduatechniku@minedu.sk a následne aj poštou na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Návrhové listy na stiahnutie nájdete v ľavom menu v sekcii O TVT – Podujatia organizátorov – Cena za vedu a techniku.

V roku 2020 udelí MŠVVaŠ SR Cenu za vedu a techniku v nasledujúcich kategóriách:

  1. osobnosť vedy a techniky,
  2. celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky,
  3. osobnosť vedy a techniky do 35 rokov,
  4. popularizátor vedy,
  5. vedecko-technický tím roka.

Zdroj: CVTI SR

(DK)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.