Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pre prípad výpadku elektrického prúdu je tu O-live lampa

VEDA NA DOSAH

ukážka O-live lampy

Vytvorila núdzovú lampu O-live, ktorá by v prípade masívneho výpadku elektrického prúdu pokryla najzákladnejšie potreby – svetlo a teplo, ohrev jedla a nabitie telefónu. Ako uvádza autorka konceptu Nina Protušová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, študujúca program dizajn, ide o olejovú lampu, ktorá na spaľovanie využíva olivový olej – pri horení nezapácha, jeho výpary nie sú škodlivé a je ľahko dostupný aj v čase, kedy nedostatkovým tovarom budú baterky, batérie a sviečky. „Išlo mi o vytvorenie kompaktného produktu, ktorý by uľahčil danú situáciu. Jeho súčasťou je nástavec, ktorým môžeme vytvoriť horák slúžiaci na zohriatie jedla, a nabíjačka využívajúca premenu tepla plameňa na energiu, dostačujúcu na nabitie mobilného telefónu,“ predstavuje svoj zámer autorka.

Uvádza ďalej, že produkt je v štádiu konceptu – nabíjanie, ktoré využíva Peltierov termočlánok, chladič a USB port v princípe funguje, no je potrebné zvýšiť jeho efektivitu. „Je potrebný ešte hlbší výskum a spolupráca s odborníkom na podobné elektrické obvody. Môj projekt vznikol ako školská ateliérová práca. Témou bol dizajn pre blackout – výpadok elektrického prúdu. Po konzultáciách s mojím pedagógom – doc. akad. soch. Petrom Humajom – sme sa zhodli, že práve takáto praktická pomôcka by bola dobrým riešením danej problematiky.“

Produkt je podľa jeho tvorkyne inovatívny najmä svojim dizajnom – už sa totiž objavili núdzové nabíjačky na mobil, využívajúce termočlánky, taktiež rôzne návody ako si vytvoriť núdzové osvetlenie či provizórne horáky. „No mojim cieľom bolo vytvoriť hotový produkt, ktorý na čo najmenšom priestore vyrieši čo najviac problémov. Taktiež je nezvyčajné využitie olivového oleja, ktorý má však veľmi dobré vlastnosti.“

Ide o kompaktný produkt, ktorý by mohol výrazne pomôcť v krízovej situácii. Najdôležitejší je dizajn – lampa je ľahko prenosná a jednoducho sa používa. „Študujem dizajn, a preto som sa na toto riešenie pozerala najmä z hľadiska funkčnosti a ergonómie. Ako palivo sa využíva olivový olej, ktorý je pri spaľovaní omnoho menej škodlivý ako petrolej, a jeden liter oleja vydrží až na cca 150 hodín horenia. Taktiež bude dostupný aj v situáciách, kedy ľudí prepadne panika – ako prvým nedostatkovým tovarom budú totiž batérie a sviečky. Samotná technická časť – využitie termočlánku na nabíjanie – nebola využitá prvýkrát, ide o koncept, ktorý môže byť využitý v rámci DIY projektov, no jeho použitie ako súčasti núdzovej olejovej lampy, je unikátny.“

ukážka O-live lampy

Medzi súčasti lampy patrí nadstavec na horák (na ohrievanie jedla) a núdzová nabíjačka (využívajúca premenu tepla plameňa na energiu) pre prípad rozsiahleho výpadku prúdu. Lampa by mala pomôcť zmierniť tie najväčšie komplikácie – poskytnutie svetla, dobitie telefónu, aby bolo možné skontaktovať sa s rodinou a získať informácie o stave a príčine výpadku prúdu, ohriatie jedla, v prípade, že výpadok trvá dlhšie ako niekoľko hodín, a je potrebné ohriať jedlo pre deti, alebo pripraviť pokrm zo zakúpených polotovarov.  

Hlavnou cieľovou skupinou ľudí, ktorým je núdzová lampa O-live určená, sú domácnosti žijúce v mestách, kde má blackout najhorší dopad na ľudskú psychiku. „V širšom ponímaní by takúto lampu mohli využiť ľudia na outdoorové aktivity – turistika, stanovanie, výlety do prírody.“

Ide o koncept, ktorý Nina Protušová vytvorila v rámci semestrálnej ateliérovej práce, pracovala na ňom približne tri mesiace; v rámci školského zadania to bolo pod vedením doc. akad. soch. Petra Humaja, na výrobe kovových častí modelu sa podieľal Jozef Blecha (kovoblecha.sk). „Keďže naň boli veľmi pozitívne ohlasy, vidím možnosť pokračovať vo vylepšovaní tohto konceptu, najmä čo sa týka väčšej efektivity spomínanej nabíjacej stanice,“ hovorí tvorkyňa lampy.

Pokračovanie projektu podľa nej závisí od toho, či sa jej podarí nadviazať spoluprácu a vyriešiť efektivitu nabíjacej stanice. V prípade úspechu si vie predstaviť realizáciu tohto projektu vo forme start-upu. V budúcnosti, keď získa viac skúseností, by chcela založiť vlastnú firmu, no cestu vidí aj v začlenení do tvorivého tímu, v ktorom by sa špecializovala na dizajn. „Dovtedy pracujem na svojom portfóliu a snažím sa využiť každú príležitosť na získanie nových znalostí. Zatiaľ som sa zamýšľala iba nad domácim trhom.“

 

Šikovný a inovatívny nápad Niny Protušovej bol predstavený v rámci 4. ročníka networkingového podujatia TECH INNO DAY.

 

Informácie a foto poskytla: Nina Protušová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

Tento inovatívny projekt bol predstavený v rámci 4. ročníka networkingo­vého podujatia TECH INNO DAY, ktoré sa konalo začiatkom apríla 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií v Mlynskej doline, Bratislava.

TECH INNO DAY organizoval opäť Univerzitný technologický inkubátor STU v Bratislave, ktorý patrí medzi prvé univerzitné inkubátory na Slovensku. Počas 11 rokov svojej existencie podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych firiem. 

„Podujatie TECH INNO DAY vzniklo pre to, aby sme zvýšili povedomie o zaujímavých projektoch študentov a technologických start-upov. Zároveň ponúka priestor na networking a získanie zaujímavých kontaktov pre firmy aj študentov,“ hovorí Lenka Bednárová, vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave.

 

ZOZNAM VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV – originálnych študentských projektov z STU a inovatívnych firiem

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky