Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov súťaže o revitalizáciu železničnej stanice Svit

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /aplikácia/; zdroj: Pixabay.com /hpgruesen/

Krásna budova na nádhernom mieste! Majestátne Tatry v pozadí, blízkosť vody a možnosť rekreácie. Na balkóne stanice človek nevníma ruch mesta. Je očarený tým, ako pôsobí vitráž vo vstupnej hale, klenbou zakrývajúcou priestor či nádhernou prírodnou scenériou. Takto opisuje svoj projekt revitalizácie výpravnej budovy a verejného priestranstva v železničnej stanici Svit dvojica Bc. Fedor Harniš zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Bc. Maroš Mitro, Technická univerzita v Košiciach, ktorí vyhrali rovnomennú študentskú súťaž, vypísanú spoločnosťou PSKD.

Cieľom súťaže je revitalizácia exteriéru a interiéru výpravnej budovy, ktorá bola postavená s prispením Tomáša Baťu v 30-tych rokoch minulého storočia za rozmachu mesta Svit. Cieľom je aj vzorovo-typologicky a veľmi účelne vyriešiť predstaničný priestor pre peších, cyklistov a automobily pri ich krátkom pobyte pred cestou vlakom, resp. prestupe na mestskú verejnú autobusovú dopravu.

Okrem zatraktívnenia južného nástupu je východiskom víťaznej koncepcie aj sprístupnenie a zatraktívnenie haly s miestnosťami a priestoru severne od stanice pre jej užívateľov. „Priestor severne od stanice je prístupný autám, autobusom a cyklistom pre preložke štátnej cesty. Takto sa sprístupní aj hala stanice. Predstaničný priestor obsahuje 37 + 2 parkovacích miest, autobusovú zastávku a mobiliár. V rámci budovy je riešená komunikačná väzba či funkčná náplň priestorov. Sprehľadnený je nástup z podchodu do haly. Zriadené je aj prepojenie 1. nástupište – čakáreň – hala a bezbariérový prístup. Budova slúži mestu Svit pre kultúrne podujatia, no obsahuje aj reštauráciu či obchod. Tzv. artist-in-residence pozýva umelcov na pobyt v tejto kultúrnej pamiatke, pričom po sebe zanechá umelecké dielo späté s miestom,“ uvádzajú autori víťazného návrhu.

V rámci ich projektu vlakom slúžia štyri dopravné koľaje dĺžky 750 metrov, ľuďom zase dve okrajové nástupištia dĺžky 250 metrov, zastrešené v dĺžke 150 metrov. Farebnosť bola zvolená neutrálna.

Za prvé miesto bola udelená cena 1 500,00 EUR. Porota vyhodnocovala návrhy začiatkom marca 2018, tri dni potom bolo vyhlásenie výsledkov.

Pôdorys víťazného návrhu tímu v zložení Bc. Fedor Harniš, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Bc. Maroš Mitro, Technická univerzita v Košiciach

V rámci súťaže boli na druhom mieste odmenené až dva projekty, každý z tímov si odniesol po 1 000,00 EUR. Ide o Bc. Matúša Harčára z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý pri svojom návrhu vychádzal z hlavnej problematiky súčasných staníc a zastávok na Slovensku, a to, že ľudia neradi trávia čas v spomínaných priestoroch. Preto bolo jeho snahou vytvoriť funkčné a príjemné miesto, kde ľudia radi prídu aj v časovom predstihu. „Zrejme najväčšiu zmenu navrhujem v priestoroch podchodu a na samotných nástupištiach. Moderná oceľová konštrukcia v kombinácii s tvrdeným zasklením dodáva nástupištiam štipku modernej architektúry, ktorá sa umocňuje prechodom pod nástupištia pomocou schodiska alebo rampy. Súhra svetiel a odleskov materiálu. Táto zmena je možno príliš moderná, ale myslím si, že nijako nenarúša baťovskú architektúru budovy stanice,“ konštatuje Bc. Matúš Harčár.

Na druhom mieste skončil aj tím Bc. Terézia Štefaniaková, Bc. Lenka Varšová, Bc. Barbora Mrvišová a Bc. Barbora Fuchsová zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta architektúry. Výsledok ich návrhu revitalizácie stanice Svit je prirodzeným spojením ducha miesta a tradície. „Veľkolepú baťovskú architektúru ctíme zachovaním dispozičných, objemových i materiálových riešení. Vpustením svetla do interiéru prostredníctvom veľkých zasklených stien sme vrátili atmosféru do srdca budovy – multifunkčnej sály. Samozrejme, krása a odkaz tejto jedinečnej budovy prežije len vďaka ľuďom. Preto funkčne chceme dopriať budove nepretržitú prevádzku,“ navrhujú autorky.

Tretie miesto vyhral tím Bc. Matúš Slavkovský a Bc. Lukáš Šivec, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, pričom si odniesli  500,00EUR. Ich snahou bolo citlivé privedenie života do už kvalitných priestorov stanice, ktorá by neplnila len úlohu stanice. V ústrednom hlavnom priestore sa podľa nich ponúkajú možnosti na usporadúvanie podujatí, koncertov či iných spoločenských udalostí. 

Všetci účastníci súťaže „Revitalizácia výpravnej budovy a verejného priestranstva v železničnej stanici Svit“ mali následne voľný vstup na Medzinárodnú konferenciu 14. Fórum koľajovej dopravy.

Ide o významnú udalosť v kalendári medzinárodného železničného odvetvia. Každoročne sa na podujatí stretávajú zástupcovia európskych inštitúcií, železničných spoločností a manažérov infraštruktúry, ministerstiev i akademickej obce z krajín V4 a ostatných členských štátov EÚ.

Fórum koľajovej dopravy ponúka priestor pre nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť hľadania riešení vo vzťahu na potreby obcí, miest, krajov a regiónov pri integrácii a cezhraničnej koordinácii dopravy.

Organizátori sú presvedčení, že v moderných a prosperujúcich krajinách sú dnes železnice veľmi efektívnym nástrojom pri odbremeňovaní cestnej dopravy, ktorá je v mnohých prípadoch preťažená a zaťažuje životné prostredie.

 

Informácie a foto poskytla: Bc. Barbora Mitterová, asistentka generálneho riaditeľa spoločnosti Reming

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /hpgruesen/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky