Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nový európsky projekt kognitívnej robotiky prepojí slovenských a medzinárodných vedcov

VEDA NA DOSAH

Vedúcim partnerom projektu s rozpočtom skoro 1,6 milióna eur je Katedra aplikovanej informatiky UK v Bratislave.

Žena a robot. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Začiatkom októbra 2022 odštartoval medzinárodný projekt Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS) financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning. Vedúcim partnerom projektu s rozpočtom skoro 1,6 milióna eur je Katedra aplikovanej informatiky (KAI) Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá by sa tak mala stať pracoviskom medzinárodnej akademickej excelentnosti.

K projektu sa 7. decembra 2022 v Kongresovom centre hotela Družba uskutoční otvárací seminár, na ktorom vystúpia pozvaní prednášajúci profesor Giulio Sandini z Talianskeho technologického inštitútu v Janove, doktor Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu, docent Matěj Hoffmann z Českého vysokého učenia technického v Prahe (ČVUT) a profesor Igor Farkaš a doktor Andrej Lúčny z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK).

Kompletný program a informácie o prednášajúcich nájdete na webovej stránke projektu https://terais.eu.

Výskum prispeje k vývoju robotov

Jej vedci budú spolupracovať s významnými akademickými partnermi z Univerzity v Hamburgu v Nemecku a z Talianskeho technologického inštitútu v Janove. Projekt má štyri kľúčové piliere, a to zameranie na systematický rozvoj ľudí, vytváranie medzinárodných partnerstiev, excelentnosť výskumu a budovanie podpory výskumu.

„Spoločný výskum sa bude venovať kognitívnej robotike s využitím umelých neurónových sietí a hlbokého učenia, čo sú v súčasnosti špičkové technológie v oblasti umelej inteligencie. Tento výskum prispeje k vývoju robotov, ktoré budú dôveryhodné pre ľudí, ktorí budú s nimi môcť denne interagovať. Veríme, že spolupráca v oblasti výskumu a výmena poznatkov v rámci partnerstva posunie naše pracovisko v oblasti výskumu a inovácií na medzinárodnú úroveň. Projekt prispeje k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o technológiách súvisiacich s robotmi ako kľúčovej súčasti modernej spoločnosti založenej na informačných technológiách a zvýši reputáciu, profil a atraktivitu slovenských výskumných inštitúcií,“ povedal profesor Igor Farkaš, vedúci KAI a koordinátor projektu.

Dotyk človeka a robota. Zdroj: iStockphoto.com

Dotyk človeka a robota. Zdroj: iStockphoto.com

Budovanie vzťahov s kľúčovými medzinárodnými aktérmi

V rámci projektu sa tiež preskúmajú súčasné podmienky a potreby vedcov na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na základe analýzy vznikne plán rozvoja ľudského kapitálu tak, aby sa stal systematickejším a celoživotným.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu budú medzinárodné výmeny zamestnancov a študentov. Ďalšie aktivity na katedre sa zamerajú na budovanie chýbajúcich podporných štruktúr pre úspešné podávanie projektových žiadostí. Vedci z UK získajú v rámci výmenných pobytov možnosť čerpať inšpiráciu z dlhodobých skúseností zahraničných partnerov. Medzinárodná spolupráca prispeje k budovaniu kontaktov a vzniku dlhodobého a udržateľného medzinárodného výskumného partnerstva. Vzniknú tiež prepojenia s ďalšími kľúčovými aktérmi miestneho inovačného ekosystému, ako sú IT spoločnosti a technologické startupy. Šírenie informácií a komunikácia budú podporené výmenami zamestnancov a študentov, ako aj organizovaním spoločných podujatí.

Realizovať sa budú napríklad webináre a workshopy. Plánované je taktiež predkladanie spoločných projektových žiadostí a spoločná príprava vedeckých publikácií. Na šírenie informácií o projekte sa využijú moderné propagačné a komunikačné prostriedky. Trojročný projekt má rozpočet takmer 1,6 milióna eur. Je podporovaný vedeckovýskumným programom Európskej únie Horizon Europe (92 percent) a spolufinancovaný Univerzitou Komenského (8 percent).

Zdroj: TS UK KAI

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky