Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt CorOne prináša inovácie v oblasti nanotechnológií

VEDA NA DOSAH

Projekt CorOne

Spin-off firma zameraná na nedeštruktívny korózny monitoring v rôznych oblastiach priemyslu; od plynárenských potrubí, kovových konštrukcií v stavebníctve, obalových materiálov v potravinárstve až po testovanie kvality povlakov. To je projekt CorOne a patrí medzi sedem postupujúcich projektov do pred-inkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), o ktorých rozhodla odborná porota.

Zameranie projektu sa dotýka aj silne inovačnej oblasti nanobezpečnosti, konkrétne pri vývoji techniky na odhad neznámych redox, termodynamických a koróznych vlastností nanoobjektov. Podieľa sa na riešení koróznych havárií v priemysle a konzultačnej činnosti. Je súčasťou manažérskeho tímu medzinárodnej konferenčnej série Corrosion and Surface Treatment in Industry. Organizuje korózne tréningy a školenia v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Ako vysvetľuje tvorca projektu Maroš Halama, CorOne ako spin-off firma v Univerzitnom vedeckom parku Technicom sa prioritne sústreďuje na dve nosné témy. „Prvá sa venuje nedeštruktívnemu koróznemu monitoringu pri inšpekcii plynárenských potrubí, kde sme sa už z laboratórií presunuli do výkopov a momentálne prebieha fáza 1-ročnej verifikácie techniky a zberu dát v teréne. Upgradujeme prototyp pre požiadavky naftárskych a plynárenských spoločností na Slovensku, no v hre je aj trh v Španielsku a Nemecku. V októbri sa zúčastníme súťaže South Summit v Madride, kde chceme predstaviť myšlienku a biznis model medzi 100 start-up spoločnosťami z EÚ. Druhá téma sa dotýka  silne inovačnej oblasti nanobezpečnosti, kde ešte neexistujú normované techniky pre odhad redox, termodynamických a koróznych vlastností kovových nanobjektov. Konkrétne vyvíjame techniku pre odhad týchto ´neznámych´ koróznych vlastností. Ako relax berieme spoluúčasť tímu CorOne ako kostry manažérskeho tímu medzinárodnej konferenčnej série ´Corrosion and Surface Treatment in Industry 2018´ a organizujeme korózne tréningy a školenia v spolupráci s renomovanými Univerzitami ako KTH Stockholm, IST Lisboa.“

Viac informácií na stránke Technickej univerzity v Košiciach 

Maroš Halama ďalej približuje, že prvý prototyp by chceli čo najlepšie vyladiť po dizajnovej stránke pre potreby korózneho monitoringu na potrubné systémy o rôznej dimenzii, od nízkotlakových až po vysokotlaké plynovody a zozbierané dáta z terénu využiť pre presnejšiu predikciu životnosti potrubí s pomocou umelých neurónových sietí. „S tým máme dobré skúsenosti už z predikcie atmosférickej korózie. Pri druhej téme sme boli podporení misiou EU – Japan Centre for Industrial Cooperation a ako jedna z 19 vybraných malých a stredných firiem v rámci EÚ sme reprezentovali na medzinárodnom EXPO NANOTECH 2018 v Tokiu vo februári tohto roku. Okrem Japonska nás táto technika a protytyp za posledný polrok zavial aj na významné konferencie vo World Trade Centre v Dubaji, no mali sme možnosť okúsiť aj jednu z najinovatívnejších krajín – Singapur.“ 

Kriticky dôležité je podľa Maroša Halamu v prvom rade podpísať strategické partnerstvo so Slovenským plynárenským priemyslom, nakoľko dáta z monitoringu boli zbierané pri inšpekciách ich potrubí. „Samozrejme ´know-how´ techniky je univerzálnejšie a priamo nezávisí od tejto spolupráce, ale je našou prioritou robiť dobré meno Slovensku. Tu musíme byť rýchlejší, ako je to zvykom u nás doma, lebo záujem registrujeme aj v zahraničí. Prototyp senzora pre odhad redox a koróznych vlastností kovových nanobjektov je v hre o vstup na japonský trh a momentálne sa uchádzame o podporu JMEC – Japan Market Expansion Competition, nakoľko získať dôveru Japonských investorov nie je ročná a možno ani dvojročná záležitosť. Vidíme tu však veľkú podporu z oboch strán, nakoľko bola len nedávno podpísaná veľká obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom a inovácie hrajú dôležitú úlohu, hlavne v oblasti nanotechnológií, kde je Japonsko svetový líder.“ 

Aký prínos bude mať teda projekt pre odbornú či laickú verejnosť? Kým prvá téma korózneho monitoringu môže zefektívniť rozhodovanie rizikových manažérov, pokiaľ ide o nutnosť rekonštrukcií plynovodov, resp. predikcie ich životnosti, tak druhá nanobezpečnostná téma je stále obrovskou výzvou vo vedeckej komunite na celom svete. Laická verejnosť si bude musieť ešte počkať na hmatateľné výsledky vzhľadom na stav poznatkov, dostupnosť techník a v neposlednom rade na rolu právnych a etických aspektov nanotechnológií. „Na tomto poli je legislatíva ešte v plienkach, no snažíme sa pri vývoji techník spojiť sily s viacerými vedeckými skupinami vo svete (Poľsko, Švédsko, USA a iné). Veľmi dobre sa dopĺňajú naše materiálovo-chemické experimentálne techniky napr. s teoretickým fyzikálnym princípom, konkrétne kvantovo-chemickými výpočtami. Tu máme veľmi dobrú spoluprácu so vzájomnou výmenou mladých vedcov a študentov so skupinou prof. Makowskej z Poľska. Ani v lete nespomaľujeme tempo a momentálne máme na stáži okrem domácich študentov aj študentku z Purdue University z USA. A aby sme neboli inovatívni len v našej vedeckej oblasti, tak sme si prizvali do firmy umelcov a expertov na priemyselný dizajn a budeme pridávať aj trošku umeleckej stránky do našich prototypov a produktov. Príkladom je prototyp vystavovaný v Japonsku, kde sme realizovali Faradyovu klietku vo forme samurajskej helmy. Tento prístup je našou pridanou hodnotou pri vývoji tak špecifických senzorov, akými sa zaoberáme.“  

Maroš Halama ešte pripomína, že koncom minulého roku vydali knihu Korózny tréning/Corrosion training, ktorá dá čitateľovi rýchly prehľad v najrôznejších koróznych témach, možno niektorých aj takých, kde by ste koróziu určite nečakali. Každá z kapitol je venovaná inému priemyselnému problému. Preto si tu svoje odseky nájdu nielen odborníci, ale do tajov nových a zaujímavých faktov sa môžu „zahryznúť“ aj laici.

*********************************************

7. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, konajúceho sa koncom. mája 2018, sa zúčastnilo dvanásť projektov. Postupujúce start-upy získali vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Rozhodovala odborná komisia pod vedením predsedu komisie, riaditeľa Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, F. Jakaba. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – V. Jakubec (Klub podnikateľských anjelov, SBA), J. Vojtko (FPT Slovakia), M. Hladký (Creative Industry Košice), riaditeľ UVT TUKE – M. Chovanec a zástupcovia UVP TECHNICOM A. Lavrin a M. Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitný vedecký park TECHNICOM v spolupráci s partnermi súťaže Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať priestory zdarma v Startup centre. Potom je tu možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, ale aj pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity. V neposlednom rade získajú inovátori expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

 

Informácie a foto poskytol: Maroš Halama

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky