Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nanotechnológie kedysi a dnes

Monika Tináková

ilustračný obrázok

Viaceré technológie, ktoré boli vyvinuté v dávnej minulosti, patria do kategórie nanotechnológií. Avšak kedysi neboli vyvinuté adekvátne diagnostické techniky a celkové poznanie nebolo na potrebnej úrovni, preto sa tieto technológie nenazývali nanotechnológie, ale boli vyvinuté empiricky. Príkladom sú glazúry na keramikách islamského sveta v 9. – 17. storočí, vitráže na gotických oknách v 6. – 15. storočí, likurgská váza zo 4. storočia či damascénska oceľ z 13. – 18. storočia. Pojem nanotechnológie začal používať v moderných časoch v roku 1857 M. Faraday, keď pripravil koloidný roztok nanočastíc zlata.

Už od r. 1999 sa objavujú prvé produkty, ktoré využívajú nanotechnológie, ako napríklad nárazníky automobilov, tenisové rakety, antibakteriálne ponožky, superhydrofóbne povrchy či hĺbkovo penetrujúca kozmetika. Vo svete digitálnych technológií môžeme hovoriť o zlepšených displejoch pre TV, mobilných telefónoch a digitálnych kamerách.

Ako vyzerá nanometer

Nanometer je jedna miliardtina metra, milimeter je jedna tisícina metra. Kým dĺžku jedného milimetra si vieme predstaviť, nanometer je už ľudskej predstavivosti len ťažko dosiahnuteľný. Keby sme to chceli porovnať s ľudským vlasom, nanometer je asi stotisícina jeho priemeru. Vedci napríklad  zostrojili verný model našej planéty vo veľkosti 22 x 11 mikrometrov zložený z pol milióna nanopixelov. Na zrnko soli by sa ich tak zmestilo vyše tisíc.

Nanotechnológie – to nie je jednoducho práca z menšími rozmermi,  skôr nanotechnológie umožňujú vedcom využívať unikátne fyzikálne, chemické, mechanické a optické vlastnosti,  ktoré sa na nanoúrovni objavujú.

Miliardy do nanotechnológií

Výskum nanotechnológií dnes mnohé vlády po celom svete považujú za strategický. Vzhľadom ilustračný obrázokna to aj prerozdeľujú investície, pričom mnohé z nich sú rizikové, pretože nie je isté, či sa po niekoľkých rokoch bádania dostaví očakávaný výsledok. Podľa odhadov idú každoročne na výskum v oblasti nanotechnológií v krajinách po celom svete miliardy amerických dolárov, ktoré investuje vláda v danom štáte zo štátneho rozpočtu. Ďalšie miliardy pridávajú do projektov rôzne firmy a strategickí investori, pretože vplyv nanotechnológií je badateľný naprieč rôznymi sektormi priemyselného odvetvia.

Svet nanotechnológií už dnes

Vo svete nanotechnológií sa materiály nesprávajú tak, ako to popísal Newton, ale podľa princípov kvantovej mechaniky. Aj keď sa to môže javiť ako sci-fi, tieto vynálezy už existujú. Nanovedci sa už na samočistiace ponožky a vodu odpudivé tehly pozerajú ako na nanotechnológiu v plienkach.

Svet, v ktorom zdanlivo nefungujú fyzikálne zákony, sa vo videu javí ako jednoduchší. V takomto svete sa jednoducho menia farby predmetov, samotné predmety sa premiestňujú a ich vlastnosti sa dajú nastaviť podľa našich predstáv. To všetko na konci videa vyústi do odvážneho plánu postaviť výťah do vesmíru.

Svet nanotechnológií žijeme v istej podobe už dnes, a kam až siahajú jeho možnosti, odhalí až budúcnosť.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Luby, Štefan, Pohľady do nanosveta. Dostupné online na: http://ncpvat.cvtisr.sk/

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky