Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nanosatelity uľahčujú prístup do vesmíru

Marta Bartošovičová

Dr. Michaela Musilová so zástupcami univerzity Technion v izraleskej Haife. Zdroj: Technion – Israel Institute of Technology

Nanosatelity v posledných rokoch zažívajú veľkú revolúciu. Výrazným spôsobom uľahčujú a zlacňujú prístup do vesmíru. V súčasnej dobe sa s využitím týchto technológií počíta napríklad v diaľkovom pozorovaní Zeme, zabezpečovaní telekomunikačných služieb, ale aj na seriózne vedecké pozorovania a experimenty, či misie k planétam a ďalším objektom v našej slnečnej sústave.

Počas oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Izraeli, za jeho prítomnosti a účasti ďalších hostí zo Slovenska a z Izraela, bolo na Univerzite Technion v Haife dňa 27. 3. 2017 podpísané Memorandum o porozumení a vývoji nanosatelitnej technológie medzi Slovenskou technickou univerzitou (STU), Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) a izraelskou univerzitou Technion.

Memorandum podpísali: Pini Gurfil, Asher Space Research Institute, rektor STU Robert Redhammer, predsedníčka SOSA Michaela Musilová a Avi Blasberger, Israel Space Agency. 

Hlavná iniciátorka memoranda Dr. Michaela Musilová, MSci,  sa k začínajúcej spolupráci vyjadrila pochvalne. „Univerzita Technion je jedna za najlepších univerzít na svete a je veľmi silná vo vývoji kozmických technológií, menovite aj nanosatelitných technológií. Minulý rok som práve v týchto miestach viedla študentov počas Medzinárodnej vesmírnej univerzity (ISU) a zoznámila som sa s profesormi tejto univerzity a aj hlavou Izraelskej vesmírnej agentúry. Veľmi ocenili pokrok, ktorý v tejto oblasti na Slovensku spravila naša organizácia a navrhli spoluprácu. Som rada, že naše schopnosti, ktoré sme ukázali pri vývoji skCUBE, ale aj pri iných činnostiach SOSA, vnímajú v zahraničí takto pozitívne a vedú k rozvoju podobných medzinárodných spoluprác,“ zdôraznila predsedníčka SOSA.

Ilustrácia prvej slovenskej družice skCUBE na obežnej dráhe Zeme

Rektor STU Robert Redhammer po podpise memoranda pre TASR povedal: „Podpísali sme trojstrannú zmluvu medzi Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a Technionom. Na Slovensku je niekoľko mladých veľmi nadaných talentov, ktoré sa sami zorganizovali do Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a snažia sa robiť satelity, nanosatelity, čo je dnes trend v kozmických technológiách. Nemajú však na to dostatok zázemia, ktoré sme sa rozhodli im poskytnúť.

Zúčastnené strany reflektujú tento trend a chcú rozvíjať spoločné snahy a projekty v tejto oblasti. V rámci memoranda môžu jednotlivé strany spolupracovať a rozvíjať spoločné projekty zamerané na vývoj nanosatelitných technológií, organizovať workshopy, výmenu výskumníkov a podobne. Nejde však iba o formálnu spoluprácu, ale aj o konkrétny projekt.

Nositeľ myšlienky projektu astrofyzik Norbert Werner, podpredseda SOSA, informoval: „V spolupráci s partnermi v Maďarsku a Japonsku plánujeme zúčastniť sa projektu grbCube, flotily cubesatov pre zaznamenávanie a štúdium gamma zábleskov. Je to jedna z horúcich tém v astrofyzike. Jednalo by sa o 3U cubesaty, teda 30 centimetrové družice, so špeciálnym rozkladateľným detektorom. Vďaka tomu, že budeme poznať presnú polohu každého satelitu, z časovej odchýlky signálu zachyteného rôznymi družicami budeme následne vedieť určiť aj zdroj záblesku vo vesmíre. Pokiaľ sa nám tento projekt podarí uskutočniť, možno zaznamenáme aj zdroje pozorovaných gravitačných vĺn, a to by bol obrovský úspech. Aj tento pripravovaný projekt je ukážkou toho, že nanosatelity sa za posledné roky posunuli z roviny akýchsi študentských projektov na seriózne prístroje, ktoré môžu prinášať vedecky významné dáta a objavy.” 

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) sa už dlhodobo snaží vytvárať podmienky, aby študenti a odborníci mali príležitosť zapájať sa do podobných projektov a výskumov s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku a aby nemuseli hľadať príležitosti za hranicami. Zároveň chce, aby sa zúročili skúsenosti a znalosti z vývoja 1. slovenskej družice skCUBE. Len nedávno STU, SOSA a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach oznámili aj vytvorenie študentských inkubátorov v Bratislave a v Košiciach. Študenti, ale aj záujemcovia z radov verejnosti, v nich budú môcť získavať skúsenosti a zapájať sa do súčasných i budúcich kozmických projektov.

„Cieľ projektu skCUBE nebol len jeden, aby Slovensko malo na orbite vlastnú družicu. Medzi dôležitejšie ciele radíme získanie skúseností a know-how z oblasti vývoja kozmických technológií a ich následné využitie v ďalších projektoch, rozvoj medzinárodných spoluprác  a projektov a v neposlednom rade motivácia mladých ľudí, aby študovali technické smery. Zdá sa, a podpis memoranda je toho dôkazom, že väčšinu cieľov sme splnili ešte pred samotným štartom družice do kozmu,“ pripomenul Jakub Kapuš, líder projektu družice skCUBE.

Družica skCUBE po niekoľkých odkladoch spôsobených problémami s americkým nosičom Falcon 9 by mala vyletieť do kozmu tento rok.

 

Informácie poskytli:

Dr. Michaela Musilová, predsedníčka SOSA; Norbert Werner, podpredseda SOSA; Jakub Kapuš, líder projektu družice skCUBE

Úvodné foto: Dr. Michaela Musilová so zástupcami univerzity Technion v izraleskej Haife. Zdroj: Technion – Israel Institute of Technology

Ilustrácia: www.skCUBE 

Redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky