Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najväčší röntgenový laser na svete prináša svoje prvé laserové svetlo

VEDA NA DOSAH

European XFEL

Svojím prvým laserovým zábleskom dosiahol európsky XFEL veľký medzník pred svojím oficiálnym otvorením, ktoré je naplánované na september tohto roku. Vedecká infraštruktúra 3,4 km dlhého RTG lasera, ktorého väčšia časť sa nachádza v podzemných tuneloch, vytvorila prvé röntgenové laserové lúče o vlnovej dĺžke 0,8 nm, čo je asi 500 krát kratšia vlnová dĺžka, akú má viditeľné svetlo.

Výkonný riaditeľ XFEL, prof. Robert Feidenhans´l k tomu povedal: „Je to dôležitý moment, na ktorom sme v spolupráci s našimi partnermi pracovali dlhé roky. Európsky XFEL vyžiaril svoj prvý röntgenový laser. Zariadenie, ktoré bolo budované technológiami a komponentmi mnohých krajín, prešlo úspešne svojím prvým veľkým testom. Kolegovia, zúčastnení na projekte odviedli vynikajúcu prácu. Ide o veľký úspech vedeckej spolupráce v Európe, ako aj celého sveta. Teraz môžeme nasmerovať röntgenové záblesky zrkadlami cez posledný tunelový úsek do experimentálnej haly, kde budú postupne sprevádzkované jednotlivé experimentálne stanice. Veľmi sa teším na začiatok medzinárodnej spolupráce pri využívaní zariadenia, ktorý je naplánovaný na september tohto roka.“

Röntgenové laserové svetlo európskeho XFEL je mimoriadne intenzívne, až miliardu krát svietivejšie v porovnaní so žiarením konvenčných synchrotrónových zdrojov. Dosiahnuteľná vlnová dĺžka lasera cca 0,1 nm odpovedá veľkostiam atómov, čo znamená, že takéto röntgenové lúče bude možné použiť na snímanie obrazov a filmov z nanokozmu v atómovom rozlíšení. Taktiež aj napríklad v biomolekulách, čím bude možno lepšie pochopiť podstatu ochorení, čo prispeje k vývoju úplne nových liečebných postupov. Medzi ďalšie príležitosti patrí štúdium chemických procesov a katalytických dejov s cieľom zvýšiť ich účinnosť resp. zlepšiť ich dopad na životné prostredie; výskum materiálov; alebo skúmanie podmienok vo vesmíre.

 

Viac informácií o projekte XFEL sa dozviete v našich e-novinách Vedecký kaleidoskop v článkoch:

Najdlhší supravodivý lineárny urýchľovač pre European XFEL v prevádzke

XFEL bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít

 

Na webovej stránke projektu

 

Alebo v najbližších dňoch aj na našom portáli VEDA NA DOSAH

 

Odborní garanti článku: prof. RNDr. Pavol Sovák CSc. a Ing. Karel Saksl, DrSc.

Spracovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: Tlačová správa

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky