Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Moderné spôsoby doručovania

Monika Tináková

Hexakoptéra (zdroj: http://www.napalete.sk/drony-ako-postovi-dorucovatelia/)

Moderné  spôsoby prepravy dnes doručujú zásielky kdekoľvek na svete. Spôsoby doručovania dnes zabezpečujú dopravné prostriedky, ale aj moderné technológie a rýchlosť doručenia už môžeme minimalizovať na desiatky minút. História nám však ukazuje, že kedysi to s doručovaním nebolo jednoduché a ani zďaleka nenašla každá zásielka svojho adresáta.

Poštové doručovanie z čias Márie Terézie až po dnešných kuriérov

Poštové doručovanie zabezpečovali v 18. storočí koče na prepravu obyčajnej „ordinárnej“ pošty, ktoré ťahali dva kone. Koče, ktoré ťahali tri kone, prevážali „krížnu“ poštu a na doručenie extra zásielok slúžil koč ťahaný štyrmi koňmi. Hoci premávka v tom čase nebola veľká, týmto kočom sa všetci museli vyhnúť, najmä keď tento koč na seba upozorňoval hlasným trúbením. Veľké balíky boli špeciálne uchytené vo veľkých schránkach na spodku koča.

Prepravu kočmi z 18. storočia vystriedala železničná preprava na prelome 19. storočia. Na trase medzi  Bratislavou a Trnavou pravidelne premávala prvá konská železnica a tá už vo väčších množstvách doručovala zásielky na miesta, z ktorých putovali k svojim adresátom.

Dnes už majú doručovanie na starosti kuriéri, pokiaľ si zásielku nevyzdvihneme sami na pošte. Ich moderné autá sú vybavené navigačnými systémami, vďaka ktorým je možné online sledovať pohyb zásielky, prípadne si ju dať poistiť.

Dnes už doručujú aj drony

Vo Veľkej Británii funguje systém doručovania zásielok pomocou vzdušných technológií. Takzvané drony vám doručia zásielku do 30 minút. Aj v USA je rozvinutý systém komerčného doručovania na tomto princípe. Drony sa tak postupne integrujú do vzdušného priestoru a doručujú prvé zásielky.

Ide o ľahké autonómne drony, ktoré sú vyrobené z karbónových vlákien, hliníka a komponentov vytlačených na 3D tlačiarni – tzv. hexakoptéry. Ich letový dosah je približne 25 kilometrov a túto vzdialenosť prekonáva dron s pripevneným nákladom. Na mieste doručenia ho zloží a vráti sa späť na štartovaciu pozíciu. Ak by sa cestou niečo stalo – vybitie batérie alebo strata signálu, dron pristane na bezpečnom mieste. Tieto metódy doručovania môžu v budúcnosti spôsobiť revolúciu v systéme zásielok, pretože dron sa dostane aj do zložitého terénu a neprístupných oblastí.

Rozšírená realita

Rozšírená realita AR (augmented reality) je definovaná ako rozšírenie fyzickej skutočnosti pridaním vrstiev počítačom generovaných informácií do skutočného prostredia. Rozšírená realita (zdroj: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/?page_id=1579)Rozšírená realita dopĺňa reálny svet o prvky virtuálneho sveta. Princíp vytvorenia rozšírenej reality spočíva v tom, že sa prostredníctvom kamery prenáša obraz  z reálneho sveta do počítača. V ňom je nainštalovaný softvér, ktorý rozpoznáva objekty a hľadá značku (marker). Keď softvér rozpozná polohu – marker, vykreslí mu priradený 3D model. Ten sa zobrazí buď na displeji monitora, alebo ho vidno pomocou špeciálnych okuliarov v reálnom prostredí.
Aktuálne predstavujú úlohy spojené s vyskladňovaním tovarov 55 – 65 % celkových nákladov spojených s prevádzkovaním skladov. Rozšírená realita môže tieto náklady výrazne znížiť. Najsľubnejšie využitie rozšírenej reality sa ukazuje práve v oblasti logistiky a prevádzky skladov.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a foto:
http://www.sds.sk/content/od-koni-az-po-online-sledovanie-pohybu-zasielky
http://www.napalete.sk/drony-ako-postovi-dorucovatelia/
http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/?page_id=1579

Uverejnil: MZ

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky