Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí slovenskí dizajnéri môžu získať podporu z Nadácie Tatra banky

VEDA NA DOSAH

Viac dizajnu

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu chce Nadácia Tatra banky podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu mladých slovenských dizajnérov a pomôcť ich nasledujúcemu uplatneniu.

Grantový program Viac dizajnu sme otvárali pred šiestimi rokmi ako doplnenie k už existujúcej podpore umeleckých disciplín. Nesmierne nás teší, že grant otvára možnosť vzájomnej konfrontácie tvorcov, čo nepochybne pozitívne vplýva na úroveň domáceho dizajnu. Tento rok opätovne otvárame dve kolá a už teraz sa tešíme na rôznorodosť dizajnérskych projektov,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Čoho sa týka podpora grantového programu

Podpora sa týka mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka a tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Ďalej dizajnérov ako samostatných fyzických osôb alebo mimovládnych organizácií zameraných na podporu dizajnu.

Podpora sa týka aj nákladov potrebných na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. Podporia sa aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom rade podporí sa tiež sebaprezentácia v oblasti dizajnu.

Termín na prihlásenie projektov do prvého kola je  28. 2. 2018

Plánovaná výška grantu v prvom kole: 18 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000 €

Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára: http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu

Viac informácií nájdete na stránke: www.nadaciatatrabanky.sk.

Vybrané projekty podporené a realizované v roku 2017

Samuel Nicz, Lietadlo Vision

Projekt Vision je nový typ lietadla, ktorý bude konkurovať popredným svetovým výrobcom ultraľahkých lietadiel. Ide oSamuel Nicz, Lietadlo Vision kompozitové lietadlo, ktoré je vyrábané najmodernejšími technológiami. Celé lietadlo, jeho interiér aj exteriér, je navrhované prostredníctvom CAD programov. Využité boli moderné kompozitové materiály, CNC fréza a 3D tlač. V rámci projektu bola zabezpečená 3D tlačiareň, ktorá bola úspešne zapojená do prototypovej výroby interiéru. Pomocou nej dizajnéri vytlačili niekoľko interiérových častí, aby si odladili ergonómiu a dizajn. Z takto opracovaných tlačených dielov si následne vyrábali formy buď pre odlievanie, alebo pre laminovanie.

Tibor Antony, Eco+ Food

V rámci projektu vznikli štyri experimentálne prototypy a boli zakúpené komponenty na Experimentálny Prototyp 05.Tibor Antony, Eco+Food Experimenty potvrdili možnosť pestovať Spirulinu aj v menších objemoch sklenených nádob. Podmienky, ktoré pri nich boli vytvorené (teplota a PH vody, premiešavanie, osvetlenie), boli dostatočné pre jej rast a zdravie. Ďalšími krokmi pri realizácii projektu budú testovanie Prototypu 05, kultivácia a kontrola, či všetky komponenty fungujú ako bolo zmýšľané. Následne bude prototyp vystavený na Design Week Eidhoven 2018, vznikne video prezentácia k používaniu produktu a bude oslovený investor.

Petra Kovácsová, Reject Everything!

Petra Kovácsová, Reject Everything!Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie troch autorských kolekcií – Silvii Zrebnej, Petry Kovácsovej a Pavla Dendisa a ich následná prezentácia na FashionLIVE!2017. Zámerom bolo priniesť na slovenskú módnu scénu novú generáciu dizajnérov a ukázať silu, záujem o dianie a situáciu v umení samotnom. Cieľom projektu bola tiež spolupráca, v ktorej dizajnéri budovali spoločný projekt na základe vzájomnej konfrontácie. Aj vďaka prínosu mladých dizajnérov sa v slovenskej móde začal používať pojem „nová generácia“, ktorá sa hlási o slovo a prezentáciu popri etablovaných dizajnéroch.

 

Informácie poskytla: Zuzana Böhmerová, Manager nadácie a sponzoringu Tatra banky

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky