Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

MBA štúdium pre odborníkov v automobilovom priemysle

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Slovensko nie je len montážnou halou automobilov. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) spolu s Technische Universität Wien (TU) spúšťa ďalší ročník programu Professional MBA Autmotive Industry. Štúdium každoročne absolvujú manažéri z rôznych krajín Európy, ale aj z iných kontinentov.

Záujemcovia o ďalší ročník štúdium sa môžu zúčastniť prvého informačného stretnutia (Info Session), a to 12. mája 2016 (štvrtok) o 16.00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave (Nám. slobody 17, Bratislava, 2. posch., č. dverí 201). Stretnutie je určené pre potenciálnych záujemcov a ich zamestnávateľov. Ďalšie stretnutia budú 8. júna a 28. Júna 2016 na rovnakom mieste a v rovnakom čase.

Prestížne štúdium Profesionálne MBA automobilového priemyslu sa vyučuje v angličtine, a je to riadne vysokoškolské štúdium akreditované na TU Wien. Absolventi po štyroch semestroch (dva roky štúdia) musia vypracovať a obhájiť diplomovú prácu. Potom získajú titul Master of Business Administration (MBA) Automotive Industry. Výučba popri zamestnaní prebieha najmä e-learningovou formou. Okrem toho sa študenti stretávajú pri priamej výučbe počas 4-dňových blokoch približne raz za mesiac striedavo v Bratislave a vo Viedni (16x za dva roky). Štúdium je akreditované od roku 2009 aj združením FIBAA – The Foundation for International Business Administration Accreditation.

„Štúdium je určené manažérom, vlastníkom firiem, ľuďom v riadiacich pozíciách vo firmách z oblasti automobilového priemyslu, ktorí chcú dokonalejšie spoznať sektor, v ktorom pôsobia. Určené je však aj manažérom a odborníkom z iných sektorov, ktorí si uvedomujú vplyv a význam automobilového priemyslu a chcú lepšie spoznať túto oblasť,“ hovorí profesor Ján Lešinský, ktorý je odborným garantom MBA štúdia za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

Význam globálneho štúdia je aj v tom, že STU vytvorilo podmienky pre spoluprácu s TU Viedeň na programe, v ktorom pôsobí viac ako 50 lektorov hlavne z Rakúska a Slovenska a medzi 96 študujúcimi počas histórie programu boli a sú manažéri (technici, obchodníci, bankári) spoločností 23 štátov Ázie, Európy, Afriky a Severnej Ameriky. Boli medzi nimi významné osobnosti z oblasti automobilového priemyslu. Zo Slovenska napr. Štefan Rosina z Matador Holding a.s., z Rakúska napr. Klaus Müller z Continental Automotive Austria GmbH. Títo a ďalší absolventi hodnotia program na oficiálnej stránke v sekcií student voices.

 

Ďalšie informácie a kontakty k programu, nájdete aj na stránke STU

 

Účasť na informačnom stretnutí k programu je nezáväzná, záujemcovia sa na ňom dozvedia viac o obsahu a organizácií štúdia.

 

Autor: Andrea Settey Hajdúchová, STU v Bratislave

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky