Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: textil; Pixabay.com /Gina_ART/

Vytvoriť sieť európskych výskumníkov a iných zainteresovaných strán je cieľom projektu Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile (European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles) – CONTEXT COST. Tvorcom projektu ide o rozvinutie spoločných myšlienok a iniciatív, ktoré sa môžu premeniť na moderné inteligentné textilné výrobky. Zodpovednou riešiteľkou je Ing. Alena Šišková, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

„Inteligentný textilný materiál je ´funkčný materiál, ktorý aktívne spolupracuje s prostredím, tzn. reaguje alebo sa prispôsobuje zmenám vprostredí´. Nájde svoje uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach, a to najmä v zdravotníctve; automobilovom a leteckom priemysle; prostriedkoch osobnej ochrany; športových a nositeľných odevoch a tiež v stavebníctve a interiérovom dizajne. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa v tejto oblasti podporilo niekoľko R&D projektov v oblasti výskumu a vývoja, väčšina získaných prototypov nedosiahla trh z mnohých dôvodov ako napríklad: spoľahlivosť výrobku, ekonomika výroby, chýbajúci preukázateľný prípad použitia a pod.,“ poznamenávajú tvorcovia projektu.

V tomto zmysle, je podľa nich cieľom programu CONTEXT podávať a riešiť výskumné a inovačné projekty tak, že sa v rámci vzniknutej siete a prostredníctvom pracovných skupín zapoja ľudia s požadovanými kompetenciami a skúsenosťami z akademickej a výskumnej oblasti a z priemyslu. „Sieť CONTEXT podporí vypracovanie plánu spoločného výskumu pre inteligentné textílie, podporí prenos poznatkov medzi rôznymi aktérmi s cieľom nájsť vhodné aplikácie v rôznych multidisciplinárnych oblastiach, bude pôsobiť ako platforma zainteresovaných strán na identifikáciu potrieb a požiadaviek z rôznych hľadísk v rámci prístupu zdola nahor a bude podporovať aktivity v oblasti vytvárania sietí s cieľom prilákať talenty, budovať viac a lepšie výskumné projekty s väčším vedomím o cieľoch vytvárania využiteľných výsledkov.“

V tomto multilaterálnom projekte sa Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV zameriava na použitie materiálov z obnoviteľných zdrojov na účel prípravy kompozitov s kovovou matricou so zdokonalenými fyzikálnymi a/alebo mechanickými vlastnosťami. „V dôsledku narastajúcich problémov s odpadom a znečistením životného prostredia je hlavnou myšlienkou navrhovaného projektu použitie odpadu na báze celulózy na potenciálnu prípravu vystužujúcich fáz ako sú napr. preddefinované štruktúry v textile,“ konštatovali realizátori projektu.

Projekt siaha do realizačného obdobia: 11. 10. 2018 – 10. 10. 2022.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=52

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Gina_ART/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky