Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Materiáloví vedci predstavia budúcim študentom aj firmám svoj výskum

Monika Tináková

pracovníci ústavu; Zdroj: Martin Nosko

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV prichádza so zaujímavou myšlienkou. Začiatkom mája zorganizuje workshop, na ktorý pozýva záujemcov o doktorandské štúdium, ale aj firmy, ktoré potrebujú pre svoje úspešné podnikanie materiálový výskum.

„V princípe ide o workshop zameraný na prezentovanie charakterizačných metód, ktoré sa používajú na sledovanie mikroštruktúr materiálov pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie. Spomenú sa aj ďalšie charakterizačné metódy ako napríklad 3-D tomograf či chemické spektrometre,“ povedal vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Ing. Martin Nosko, PhD.

V úvode workshopu predstavia pracovníci ústavu prezentáciou princípy mikroskopie, chemických analýz, ale najmä využitie svojich zistení pre priemyselnú prax. Ústav chce následne predstaviť svoje priestory, prístrojové vybavenie jednotlivých laboratórií a aj praktické ukážky.

snímky z rastrovacieho elektrónového mikroskopu; Zdroj: Martin Nosko

„Našim myšlienkovým cieľom je po zorganizovaní tohto projektu získať študentov takým spôsobom, aby sme im mohli ponúknuť témy dizertačných prác, ktoré by boli šité na mieru firmám a ich potrebám. Svoj výskum by doktorandi realizovali u nás, ale zároveň by pracovali vo firme, získavali skúsenosti a najmä, obsadzovali si svoje budúce pracovné pozície. Boli by platovo výhodne odmenení a aj tento fakt by bol riešením v situácií, kedy vnímame znížený záujem o doktorandské štúdium na Slovensku najmä pre nízke finančné ohodnotenie. Plat PhD. študenta u nás momentálne nie je zaujímavý ani pre tretie krajiny ako je napríklad Irán či Egypt. Napríklad platy v Iráne sú porovnateľné s našimi, no náklady na život sú tam o tretinu nižšie,“ povedal Martin Nosko.  

Priemyselné odvetvia na Slovensku v mnohých prípadoch nemajú vedomosti o tom, že práve nové poznatky v oblasti výskumu, ktoré potrebujú, sa môžu nachádzať vo vedeckej práci výskumníkov Slovenskej akadémie vied. Najväčšia slovenská vedecká inštitúcia chce aj týmto spôsobom otvárať dvere širokej verejnosti a predstavovať výsledky svoje práce, ktoré nachádzajú uplatnenie.

„Praktické výstupy organizovaného workshopu by mali rozšíriť charakterizačné možnosti nášho pracoviska. Účastníci budú mať po jeho absolvovaní rozšírený prehľad toho, na čom momentálne pracujeme a aké sú naše vyhliadky do budúcna, pretože ústav disponuje špičkovým prístrojovým vybavením a čo nám chýba, je ľudský potenciál. Pokiaľ ide o konkrétny príklad, účastníci by mali po skončení projektu na základe vlastnej skúsenosti pochopiť, že na základe správne zvolenej metódy charakterizácie je možné rýchlo a efektívne zistiť pôvod porúch, alebo chemické zloženie kovových materiálov, ktoré vyrábajú,“ povedal Martin Nosko.

Workshop Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV sa uskutoční 15. mája 2018 v priestoroch ústavu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Kontaktnou osobou je: Ing. Martin Nosko, PhD.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Martin Nosko

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky