Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kočka alebo kocka?

VEDA NA DOSAH

Na Slovensku o mladých a šikovných ľudí nemáme núdzu. Majú množstvo cenných nápadov, ktoré sa snažia presadiť, a tak nám zjednodušiť každodenný život. Takýto cieľ mala aj štvorica študentov, ktorá vytvorila Speekle.

Čo je Speekle?

Speekle je inovatívny softvér, ktorý rieši problém motivácie malých detí s rečovými poruchami venovať sa rečovým cvičeniam, nevyhnutným pre ich pokrok v terapii. Precvičiť si jazyk a problematické hlásky môžu pomocou špecializovaných počítačových hier.

Kto sú tvorcovia nápadu?

Tím SPEEKLE

Za Speeklom sú štyria mladí študenti z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) a jeden z učiteľov tejto fakulty. Tím tvoria Veronika Štrbáková, Peter Demčák, Miroslav Šimek, Ondrej Galbavý a Michal Barla.

Spolu hľadali nápad, ktorý by mohol uspieť na súťaži Imagine cup. Tú každoročne vyhlasuje spoločnosť Microsoft. Aj s podporou ďalších pedagógov z fakulty vymysleli aplikáciu, ktorá pomáha odstraňovať rečové poruchy, ktorými trpí v detstve mnoho (nielen) slovenských detí. Hlavným problémom je, že deti u logopéda jazykové cviky cvičia, ale ako náhle prídu domov, ich motivácia sa stráca, nebaví ich cvičiť, a tak v odstránení rečových porúch nenapredujú – tie im ostávajú. Tím prišiel práve s nápadom, ako deti motivovať. Vytvoril hernú platformu kde sa deti hrajú a zároveň cvičia.

Ako sami uvádzajú: „Našou misiou je robiť rečové cvičenia čo najpohodlnejšími a najzábavnejšími. Moderné informačné technológie nám dnes umožňujú premeniť cvičenia na hry. Medzitým môžete Vy alebo Váš logopéd dozerať na proces cvičenia cez jednoduchú webovú aplikáciu.“

Deti môžu cvičiť a vyblázniť sa napríklad s trpaslíkom Goldym, ktorý našiel jaskyňu plnú pokladov, potrebuje však aby deti uspali zlého draka pomocou správne vysloveného s/š. Hra Squak slúži na precvičovanie zvukovej diferenciácie (teda rozoznávania hlások) na úrovni slov. Schopnosť hlásky „počuť“ je nevyhnutným predpokladom pre ich správnu výslovnosť. Diferenciácii, tentokrát na úrovni hlások, sa venuje aj hra TailTrails.

O tom, že Speekle má úspech, svedčí ocenenie Podnikateľský nápad roka 2013, víťazstvo v StartupAwards.sk 2013 v kategórii SOCIETY, no predovšetkým úspech u logopédov a samotných detí, ktoré takéto cvičenie (hranie) baví.

My sme chceli vedieť viac o Speekle a jeho tvorcoch, preto sme sa ich opýtali pár otázok:

Ako ste dospeli k nápadu, vytvoriť softvér na logopedické cvičenia? Kde vznikla táto myšlienka?

„Hľadali sme riešenie na zadanie súťaže Imagine Cup – „pomocou IT technológií zlepšiť svet”. Pozerali sme si, aké projekty sa v tejto súťaži nachádzali a prechádzali sme rôzne zdravotnícke problémy, pretože sme vedeli, že chceme robiť niečo také, čo pomáha ľuďom a ITčko v zdravotníctve určite zlepší svet a zjednoduší život. Nakoniec sme sa dostali k problému spracovania zvuku pomocou počítača a k samotnej logopédii.“

S akými ohlasmi ste sa stretli s vašim nápadom u logopédov?

„Logopédi nás podporili. Je to nielen preto, že na Slovensku je málo softvéru, ktorý by sa venoval samotnej logopédii, ale aj preto, že sa im snažíme pomôcť pri ich práci. Naša pomôcka je motivačná a motivuje dieťa k precvičovaniu nielen v ambulancii. Tak logopéd nemusí tráviť neskutočné množstvo času vytváraním rôznych motivačných pomôcok a môže sa venovať samotnej terapii.“

Ako funguje Speekle? Treba mať k hrám špeciálne vybavenie?

„Speekle pomáha logopedickým cvičeniam motiváciou prostredníctvom hier. Každá Speekle hra slúži na podporu istého typu logopedického cvičenia a to zábavnou interaktívnou formou. Spätná väzba o správnosti cvičenia je tiež zabudovaná priamo v hre a tým nerušivo napomáha k budovaniu správnej výslovnosti, keďže dieťa sa snaží zlepšiť v hre a tým pádom aj vo svojej výslovnosti. Špeciálne vybavenie k našim hrám netreba žiadne, potrebujete napríklad iba mikrofón, ktorý slúži na fixáciu výslovnosti, alebo reproduktory k hrám precvičujúcim sluchové odlišovanie hlások.“

Kde môžu logopédi a rodičia nájsť vaše hry?

„Aktuálne nás najdete už aj na Google Play, kde sme vypustili našu prvú hru TailTrails. Alternatívne si môžete na našej stránke www.speekle.sk stiahnuť desktopovú platformu TalkLand, ktorá obsahuje všetky tri naše aktuálne hry, s tým, že pokiaľ si zakúpite TalkLand, počas jedného roka získate akúkoľvek ďalšiu hru, ktorú vyvinieme.“

Ktorá hra baví deti najviac?

„Každé dieťa je iné, ale asi najväčší úspech získala hra Goldy, ktorá sa ovláda nielen klávesnicou a myšou, ale aj výslovnosťou. Možno je to aj preto, pretože je najdlhšie na trhu…“ (smiech)

Pripravujete aj ďalšie hry na precvičenie jazyka/reči?

„Našim cieľom je pokryť celý proces terapie. Už dlhšie prototypujeme našu technológiu na ovládanie počítača vyplazeným jazykom, ktorý je snímaný cez webovú kameru. Túto technológiu zatiaľ testujeme a po jej zdokonalení plánujeme nadizajnovať hru na precvičovanie nespevneného svalstva jazyka. Okrem toho máme pripravené analyzátory aj na hlásky „z”, „ž” a „ŕ” a takisto sa plánujeme venovať aj procesu fixácie výslovnosti danej hlásky na viacerých úrovniach.“

Čo by ste ďalej do budúcnosti chceli robiť, určite máte plno nových nápadov?

„Nápadov je mnoho. V prvom rade plánujeme sprístupniť zvyšok našich hier vo verzii pre Android a neskôr aj iPhone/iPad. Tiež sa pripravujeme na európsku konferenciu logopédov, ktorá sa bude konať v máji vo Florencii. Tam plánujeme analýzu zahraničných trhov a zber kontaktov so zahraničnými autoritami na logopédiu. Na základe týchto krokov budeme plánovať našu ďalšiu expanziu.“

Čo by ste poradili ostatným začínajúcim startupistom v oblasti vedy a techniky, čomu by sa mali vyhnúť, resp. na koho sa môžu obrátiť ak chcú zrealizovať svoj nápad?

„Poobzerať sa po konkurencii a nesústreďovať sa iba na samotný produkt, ale aj na jeho predaj a marketing, pretože ten zaberá približne 70% celkovej práce. A tiež nebáť sa súťažiť so svojim nápadom, okrem možnosti niečo vyhrať je to skvelý spôsob ako získať pre váš nápad spätnú väzbu.“

Rozhovor pripravila: Viera Fábryová

Foto: Tím Speekle, Bibiana Kubašková

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky