Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kempelenov inštitút inteligentných technológií robí kroky vpred v boji s dezinformáciami

VEDA NA DOSAH

V rámci programu Horizont Európa začal spolupracovať s najlepšími odborníkmi na jazykové technológie.

KInIT pokračuje v boji proti dezinformáciám. Zdroj: iStockphoto.com

KInIT pokračuje v boji proti dezinformáciám. Zdroj: iStockphoto.com

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) uspel v twinningovej schéme grantového programu Horizont Európa, kľúčového programu Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliardy eur.

Stal sa tak jedným z troch najúspešnejších slovenských žiadateľov v tomto programe za rok 2022 a získal najlepšie financovanie na jedného výskumníka.

V minulom roku sa Kempelenovmu inštitútu podarilo získať až päť grantov v celkovom objeme takmer dva milióny eur. Hlavným cieľom najnovšieho trojročného medzinárodného projektu DisAI je zlepšenie využívania jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie (AI) v boji proti dezinformáciám.

Počas troch rokov čaká Kempelenov inštitút množstvo tréningov, webinárov, školení, ako i letná škola pre študentov, výskumníkov a výskumný manažment, ktoré majú pomôcť zvýšiť kompetencie zamestnancov inštitútu a čiastočne tiež odbornej verejnosti.

Súčasťou tréningových aktivít bude taktiež takzvaná zdieľaná úloha (shared task), ktorá vo vedeckom svete funguje ako mechanizmus kooperácie viacerých tímov na otvorenom vedeckom probléme s predloženými dátami, ktoré môžu využiť výskumníci z celého sveta.

„Čaká nás aj výskumný projekt, na ktorom budú pracovať naši odborníci v tímoch so zahraničnými partnermi a na konci napíšu spoločné články a budú prezentovať výsledky. Budeme spolupracovať s najlepšími výskumníkmi na jazykové technológie a boj proti dezinformáciám, od ktorých sa chceme veľa naučiť. Pre KInIT je to zároveň šanca zviditeľniť sa na európskej úrovni, získať množstvo nových skúseností, ktoré vieme implementovať do slovenského kontextu, a nadviazať dôležité partnerstvá pre náš ďalší rozvoj,“ vysvetľuje hlavný riešiteľ projektu Marián Šimko.

Zapoja sa aj prestížne svetové výskumné inštitúcie

KInIT považuje boj proti dezinformáciám za jednu z najdôležitejších spoločenských výziev. Nie je tajomstvom, že Slovensko patrí v tejto problematike medzi menej rozvinuté krajiny Európskej únie a jej systematická podpora u nás prakticky neexistuje. Náš výskumný a inovačný ekosystém totiž trpí nedostatkom spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou.

„Aj preto sme ako inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií, hľadali partnerov, ktorí by nám pomohli zdokonaliť sa vo vedeckej vyspelosti v rámci boja s dezinformáciami. Oslovili sme najprestížnejšie inštitúcie v oblasti výskumu jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie v Európe a do grantového programu Horizont Európa sme sa zapojili spoločne,“ hovorí Šimko.

Na projekte tak bude KInIT spolupracovať s prestížnymi výskumnými inštitúciami DFKI z Nemecka, CERTH z Grécka a Univerzitou v Kodani, ktorých poprední odborníci budú mentormi slovenských výskumníkov.

Analýza a spracovanie dát pochádzajúcich z webu so zameraním na dezinformácie či iné formy škodlivého obsahu spolu so spracovaním a porozumením prirodzeného jazyka pritom patria medzi hlavné disciplíny KInIT-u, ktorý je prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku.

Chcú zvýšiť ochranu digitálnej spoločnosti

Projekt pracuje s metódami spracovania prirodzeného jazyka, teda podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa využíva pri odhaľovaní dezinformácií, overovaní faktov a porozumení viacerých jazykov. Vďaka grantovej podpore bude môcť KInIT tieto výskumné aktivity na Slovensku zdokonaliť. „Naším dlhodobým zámerom je pomôcť ochrane digitálnej spoločnosti. Spolu s partnermi chceme vyvinúť nové metódy na podporu boja s dezinformáciami a posunúť výskum v tejto oblasti výrazne smerom dopredu,“ objasňuje Šimko.

Vedecká časť projektu je zameraná na skúmanie špecifického problému v tejto oblasti, takzvaného odhaľovania zhody tvrdení (claim matching). „Sme si vedomí, že úplná automatizácia boja proti dezinformáciám je ťažko dosiahnuteľná, ale chceme overovanie faktov rôznymi metódami zefektívniť a urýchliť,“ uzatvára hlavný riešiteľ projektu.

Dôraz bude podľa jeho slov kladený aj na viditeľnosť a dopad projektu, aby malo z jeho výsledkov benefity čo najviac zložiek výskumného a inovačného ekosystému na Slovensku i v Európe. Okrem toho projekt KInIT-u umožní posilniť zručnosti manažmentu a administrácie výskumu.

Zdroj: TS KInIT

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky