Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovatívne riešenia Smart Cities na Slovensku

VEDA NA DOSAH

smart cities

Internet vecí (IoT) ožíva aj na Slovensku. Na báze IoT vznikajú riešenia technologických lídrov aj kontajnerových start-upov. Spolupráca medzi mestami a firmami na báze inovatívnych technológií sľubuje významný pokrok v implementácii konceptu Smart City. Urbanizácia je hnacím motorom globálneho rastu a mestá sú čoraz dôležitejšími funkčnými celkami. Taká bola tematika jedného z panelov konferencie Inovácie pre lepší život Smart Cities & Internet of Things, ktorá sa 27. novembra 2017 konala v hoteli Radisson Blu Carlton, Bratislava. Jej podtitul niesol názov Smart Cities – Výzvy, financovanie, skúsenosti, riešenia.

Riešenia konceptu Smart City na Slovensku predstavili účastníci panelu od východu po západ Slovenska z rôznych odvetví. Jedným z nich bol aj Martin Noskovič, zástupca pre Smart City, Alam, s. r. o. Medzi najvypuklejšie problémy, s ktorými bojujú mestá, podľa neho patria parkovanie a doprava. „Skúsme si predstaviť, že by obyvatelia mesta mali technológie, ktoré by im uľahčili život. Mohli by na základe dát robiť stratégie, poučiť sa, vyhodnocovať. Nie je to hudba budúcnosti, ale môže to byť umožnené už dnes. Dôležité však je, aby boli dáta k dispozícii občanom.“

Popísal, ako funguje systém INVIPO – flexibilná a otvorená platforma pre integráciu technológií, systémov a služieb. V skratke vysvetlené, tento systém umožňuje vytvoriť inteligentné mesto, aby z neho najväčší benefit mali obyvatelia mesta. INVIPO poskytuje dáta mestskému úradu, servisným organizáciám aj občanom prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webového portálu.

Martin Noskovič účastníkom konferencie ozrejmil, ako INVIPO pomohlo tureckému mesto Izmir. Ide o tretie najväčšie mesto krajiny, má 4 milióny obyvateľov. Jeho predstavitelia sa snažili o modernizáciu mesta vzhľadom k tomu, že mali kritickú dopravnú situáciu aj problémy s parkovaním. Vďaka systému INVIPO dispečeri získali dokonalý prehľad o meste, o tom, čo sa v ňom deje. Martin Noskovič uviedol, že druhou úlohou bolo zvýšiť bezpečnosť prevádzky. Systém INVIPO totiž zároveň dokáže strážiť prekročenie rýchlosti, nesprávne parkovanie aj jazdu na červenú a iné. Dispečeri môžu kontrolovať asi 450 križovatiek. Majú tiež dojazdové časy vozidiel, štatistiky, skrátka dopravnú situáciu pod dohľadom.

V Izmire boli inštalované dohľadové systémy na zníženie kriminality aj monitorovacie centrum. Rovnako dôležité bolo podľa odborníka aj riešenie pre MHD, autobusy, linkové spoje. „Tiež sa človek dozvie, či autobus príde, nepríde. Riešenia sa dajú hľadať aj v rámci verejnej dopravy, nemusíte zisťovať verejných prepravcov, ale zadať prestupy z jedného miesta na druhé.“

Čo sa týka pakovania, bolo zavedené premenlivé dopravné značenie. „Systém hovorí, kam ísť, ako sa dostať na konkrétne miesto. Ľudia si môžu nájsť konkrétne parkovacie miesto, tiež majú k dispozícii pohľad na jednotlivé kamery mesta,“ uviedol Martin Noskovič. Okrem tureckého mesta je systém INVIPO zabehnutý v českom Zlíne, no snaží sa dostať aj na Slovensko. 

Dopoludňajší, prvý panel bol venovaný Výzvam. Účastníci panelu – medzi nimi Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Samuel Arbe, riaditeľ Odboru operačného programu Efektívna verejná správa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Erika Horanská, vedúca Oddelenia mestského rozvoja, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, hodnotili, ako je Slovensko pripravené čeliť výzvam Smart City a ako budú realizáciu konceptu podporovať orgány štátnej správy.

Urbanizácia, klimatické zmeny, zamestnanosť, digitalizácia, mobilita či vyčerpávanie zdrojov transformujú súčasnú spoločnosť. Požiadavka digitálnej infraštruktúry, energeticky efektívnych domov a budov či zdravého životného prostredia je stále naliehavejšia. Faktom je, že ucelený koncept Smart City vyžaduje podporu národných vlád aj samospráv, ktorý zahŕňa strategické plánovanie, podporu inovácií a investovanie.

Konferencia Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things sa venovala novým možnostiam pri zavádzaní inteligentných riešení v slovenských mestách. Na konferencii bola predstavená aj stratégia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre Smart Cities.

Koncept Smart Cities spája inovatívne využitie informačných technológií, efektívne riadenie dopravy, udržateľnú spotrebu energie a zdravé životné prostredie. Cieľom má byť v prvom rade kvalitnejší život obyvateľov.

„Hoci sa v tejto oblasti momentálne otvára veľa nových možností, pri osvojovaní si princípov Smart Cities je väčšina slovenských miest len na začiatku. Konferencia tak bola najmä pre samosprávy ideálnou príležitosťou inšpirovať sa, spoznať pripravované zmeny, dostupné spôsoby financovania a predovšetkým zistiť, ako začať s dôslednou prípravou zadania pri hľadaní najvhodnejších riešení. Byť ´smart´ je moderné, ale treba byť aj prezieravý,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Podujatie organizovala SIEA v rámci národného projektu inovujme.sk, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie. Konferencia bola prioritne určená pre predstaviteľov samospráv, miest a obcí, ale aj pre zástupcov škôl, podnikateľov a širokú verejnosť.

Program bol rozdelený do štyroch panelových diskusií. Úlohou prvých rečníkov bolo zhodnotiť, ako je Slovensko pripravené čeliť výzve Smart Cities a čo pre realizáciu tohto konceptu chystajú jednotlivé orgány štátnej správy. Druhá diskusia bola venovaná konkrétnym možnostiam financovania a podpory zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, inštituciálnych investorov, ale aj lokálnych investorov. V ďalšom bloku boli prezentované inšpiratívne skúsenosti v oblasti plánovania a riadenia inteligentných miest vo svete. Posledný diskusný panel bol zameraný na predstavenie inovatívnych riešení technologických lídrov pri implementácii Smart Cities na Slovensku.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky