Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zoznámte sa so systémom otázok a odpovedí Askalot

VEDA NA DOSAH

Ing. Ivan Srba, PhD.

Študentský projekt, ktorý dnes reálne pomáha iným študentom. To je systém Askalot, ktorý vznikol v rámci tzv. tímových projektov, čo je jeden z obľúbených predmetov na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Študenti v rámci tímových projektov simulujú vývojárske tímy a vyvíjajú IT projekty a riešenia, podobne, ako to funguje v praxi, z ktorých niektoré končia aj ako start-upy. To je aj prípad komunitného systému otázok a odpovedí Askalot – dnes už naplno pomáha novým študentom fakulty získať odpovede na otázky týkajúce sa štúdia. Najčastejšie sa pýtajú na výber predmetov, registráciu, organizáciu semestra či skúšok, a pod.

„Motiváciou pre vytvorenie systému Askalot bolo zjednodušiť a zefektívniť on-line komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi. Študenti, najmä tí noví na fakulte, majú vždy veľa otázok a čas učiteľov na ich zodpovedanie je obmedzený. Študenti si teraz vedia pomôcť aj navzájom, čím sa vlastne aj učia, pretože keď chcú sformulovať odpoveď, musia téme sami rozumieť,“ vysvetľuje autor projektu Ing. Ivan Srba, PhD. z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU).

Od roku 2014 už systém Askalot na fakulte použilo viac ako 1 600 študentov a učiteľov, ktorí spoločne vytvorili takmer 800 otázok a 1 050 odpovedí. Systém využíva koncept tzv. múdrosti davu, ktorý ľudstvo pozná od nepamäti, no ktorý sa dosť zmenil s príchodom internetu. Pretože celý svet má k sebe teraz oveľa bližšie, ľudia vedia intenzívnejšie komunikovať. Najznámejším príkladom internetového využitia je svetová encyklopédia Wikipedia, ktorá je tvorená davom. Keď najväčšiu encyklopédiu vytvárajú státisíce expertov, darí sa vybudovať niečo, čo si získalo rešpekt. Jednotlivec či nejaký úzky tím by to nikdy nedokázal. Kolektívna inteligencia vlastne hovorí o tom, že nikto nevie všetko, ale každý vie čosi, čím môže prispieť k výsledku.

„Na podobnom princípe ako Askalot fungujú napr. aj Yahoo! Answers, Wiki Answers či Stack Overflow. Každý, kto má problém, na ktorý nevie nájsť odpoveď, môže využiť tieto systémy na pridanie svojej otázky a od komunity získať odpoveď. S výberom najlepšej odpovede mu pomáhajú ďalší používatelia, ktorí svojim hlasovaním vyjadrujú súhlas s obsahom odpovede. Ak pýtajúci sa používateľ dostane odpoveď, s ktorou je spokojný, môže túto odpoveď označiť za akceptovanú, aby uľahčil hľadanie riešenia pre používateľov s podobným problémom v budúcnosti,“ hovorí Ing. Ivan Srba, PhD.

Tento spôsob riešenia problémov ho veľmi zaujal a v akademickom roku 2013/2014 ho s tímom študentov inžinierskeho štúdia na Ruby aplikovali v rámci tímového projektu pre potreby fakulty. „Výsledkom nášho snaženia sa stal systém Askalot, prvý systém takéhoto druhu špecifický navrhnutý pre odpovedanie otázok naprieč celou fakultou. Náš študentský tím s projektom vyhral vtedajší ročník TP Cup, čo je naša fakultná súťaž tímov.“

O projekte napísal Ing. Ivan Srba, PhD. aj publikáciu, ktorá na medzinárodnej konferencii v kanadskom Vancouvri zaujala aj zástupcov zahraničných univerzít, v prvom rade z Harvardu. Autori systému z FIIT STU v Bratislave nadviazali spoluprácu s touto univerzitou a vďaka nej bol systém Askalot použitý aj pri komunikácií so študentmi v programe otvorených on-line kurzov edX. Postupne o systém prejavili záujem aj ďalšie univerzity, spustila ho univerzita v srbskom Novom Sade a spustenie pripravuje univerzita vo švajčiarskom Lugane. Študentský projekt FIIT STU v Bratislave tak dnes poznajú aj v zahraničí.

Ing. Ivan Srba, PhD. sa aj za prácu na Askalote stal v roku 2016  Študentskou osobnosťou roka v oblasti IT. Dnes na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pôsobí ako vedec a pedagóg.

Noví, ale aj starší študenti získajú odpovede na otázky týkajúce sa štúdia rýchlejšie na webovej stránke systému ASKALOT.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky