Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zber a vyhodnocovanie požiadaviek, to je projekt Story Teller

VEDA NA DOSAH

tím projektu Story Teller

Projekt Story Teller sa zameriava na efektívny zber funkcionálnych požiadaviek a automatické generovanie akceptačných testov vrátane ich spúšťania. Požiadavky sú zbierané prostredníctvom vizuálneho skicovania obrazoviek a definovania prislúchajúcich používateľských scenárov priamo počas stretnutia so zákazníkom. Na základe vytvorených skíc obrazoviek sú automaticky generované akceptačné testy, ktoré je možné spúšťať. Story Teller sa snaží čo najviac zrýchliť a zefektívniť proces analýzy softvérových požiadaviek, vďaka čomu by bolo možné sústrediť zdroje hlavne na proces návrhu a implementácie. Taký je stručný popis projektu StoryTeller: CoolStoryBro v podaní študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Tím tvorí 6 študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia v odboroch Softvérové inžinierstvo a Informačné systémy – Jakub Ondik, Adam Neupauer, Patrik Januška, Martin Olejár, Miroslav Hurajt a Ondrej Hamara, ich vedúcim bol Karol Rástočný. Projekt bol prezentovaný na finále najlepších tohtoročných projektov, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Išlo o TOP aktuálne aplikácie a IT projekty, z ktorých niektoré sa v minulé roky podarilo premeniť na start-upy. Riešia ich každoročne študenti STU v Bratislave v rámci predmetu Tímové projekty. 

„Správne pochopenie požiadaviek zákazníka pri tvorbe softvéru má priamy vplyv na jeho výslednú kvalitu, ktorá by mala pokrývať hlavne to, čo chce zákazník vo výslednom softvéri. Problémom však je, že zákazník len málokedy vie, čo presne chce. To vedie k tomu, že vývojový tím nepochopí požiadavky zákazníka a vyvíja funkcionalitu, ktorú nakoniec zákazník nepotrebuje, čo si vyžaduje veľa prostriedkov a času. Tento problém negatívne ovplyvňuje aj následnú tvorbu akceptačných testov pre definované požiadavky. Navyše zákazníci často nemajú prehľad o progrese vo vývoji navrhovaného systému,“ uvádza realizačný tím v popise svojho projektu.

ukážka z projektu Story Teller

Aké riešenie teda študenti ponúkajú? Používateľom systému Story Teller dávajú možnosť vytvárať projekty skladajúce sa z jednej alebo viacerých skíc, ktoré môžu zdieľať zákazníkom. „Zákazníci tak získajú prehľad o navrhovanom systéme, do ktorého budú môcť včas zasiahnuť upozornením analytikov správami, pridaním komentárov alebo priamou úpravou skíc. Vytváranie skíc je realizované prostredníctvom vopred definovaných vizuálnych nástrojov, medzi ktoré patria základné elementy obrazoviek používateľských rozhraní. Používateľ môže špecifikovať štandardné vizuálne vlastnosti týchto elementov. Kroky používateľského scenára, ktorý sa vzťahuje k vytváranej skici, sú automaticky vytvárané v čase pridania elementu do skice. Pre tieto kroky je možné definovať obmedzenia, napr. pre obsah elementu textové pole je možné obmedziť počet znakov, prípadne formát textu, napr. aby vyhovoval formátu pre e-mail,“ uvádza tím pod vedením Ing. Karola Rástočného, PhD.

Systém ďalej umožňuje generovanie komentovaných prototypov používateľského prostredia pre vývojárov z vytvorených skíc, ktoré je možné využiť ako základ pri implementácii systému. Na základe obsahu skice a automaticky vytvorených krokov používateľských scenárov je automaticky vygenerovaný akceptačný test pre každý používateľský scenár. Pre akceptačný test je potrebné vyplniť adresu aplikácie, ktorá má byť testovaná, a vybrať dostupný webový prehliadač a rozlíšenie.

Celý systém je implementovaný ako klient – server aplikácia, pričom kontajnery môžu byť distribuované, t. j. používateľ nemusí používať poskytované prostredie, ale môže na testovanie používať vlastnú infraštruktúru. Klient je implementovaný ako webová a mobilná aplikácia, na čo sú použité rámce Ionic a AngularJS. „Týmto chceme dosiahnuť možnosť kreslenia skíc nielen pomocou počítačovej myši, ale v prípade tabletov aj pomocou stylusu , čím chceme vyhovieť preferenciám používateľov,“ uvádza študentský tím.

Systém Story Teller sa tak podľa jeho tvorcov snaží čo najviac zrýchliť a zefektívniť proces analýzy softvérových požiadaviek, vďaka čomu by bolo možné sústrediť zdroje hlavne na proces návrhu a implementácie. „Story Teller je systém, o ktorý majú záujem nielen zákazníci objednávajúci si informačný systém, ale aj samotné softvérové domy. Zákazník má vďaka tomuto systému istotu, že vývojový tím bude rozumieť jeho požiadavkám a bude môcť sledovať postup projektu. Na druhej strane, riešiteľ zákazky má istotu, že nemrhá čas na implementáciu nechcenej funkcionality a že implementovaný systém bude zákazníkom akceptovaný bez zbytočných prieťahov,“ konštatoval realizačný tím.

 

Na finále najlepších tohtoročných projektov, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, bol prezentovaný okrem toho aj komunitný systém otázok a odpovedí Askalot. Tento projekt už stihol zaujať ľudí z Harvardu, ktorý ho teraz využívajú v rámci programu edX – otvorených kurzov. Každý, kto má problém, na ktorý nevie nájsť odpoveď, môže využiť systémy na pridanie svojej otázky a od komunity získať odpoveď. S výberom najlepšej odpovede mu pomáhajú ďalší používatelia, ktorí svojím hlasovaním vyjadrujú súhlas s obsahom odpovede. Askalot, prvý systém takéhoto druhu sa používa aj na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Rovnako tak bol predstavený projekt Kill Bills – aplikácia na extrakciu dát z pokladničných bločkov, ktorá umožňuje kontrolovať spotrebu domácnosti, resp. jednotlivca.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky