Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Záujem o štúdium techniky a informatiky na STU v Bratislave rastie

VEDA NA DOSAH

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave zaznamenala v absolútnych číslach medziročný nárast počtu prihlášok, a to po ukončení prvého i druhého kola prijímacieho konania. Prihlasovanie v 1. kole prijímacieho konania končilo 31. mája a k tomuto termínu sa na STU prihlásilo 5 190 uchádzačov, čo predstavuje nárast o 10 percent v porovnaní s predošlým rokom (4 717 prihlášok); čísla vychádzajú zo Štatistiky prijímacieho konania na vysoké školy SR (Štatistika prihlásených na univerzity k 31. 5. 2018 monitorované CVTI SR). 

Možnosť prihlásiť sa na STU v druhom kole skončila minulý týždeň a univerzita po ňom eviduje 6 043 prihlášok, čo predstavuje medziročný nárast takmer šesť percent. (5 719 prihlášok predošlý akad. rok, údaj k 31. 10. 2017).

„Mladí ľudia pristupujú k výberu vysokej školy zodpovedne. Sledujú, o aké pozície majú zamestnávatelia záujem. Študenti vnímajú, že práve technika a informatika im zabezpečí istotu dobrého pracovného miesta s vysokým platom. Naše skúsenosti ukazujú, že pri výbere školy zohľadňujú i vybavenie školy a laboratórií, spoluprácu s praxou a uplatniteľnosť absolventov. Študenti sa prestali techniky obávať aj zásluhou viacerých základných a stredných škôl, ktoré posilnili vyučovanie matematiky,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Potvrdzujú to i výsledky maturity a SCIO testov, ktoré vyžadujú pre prijatie fakulty STU v Bratislave. Tohtoročné testy a výsledky maturity z matematiky hovoria o lepšej pripravenosti uchádzačov o vysokoškolské štúdium, čomu určite pomohlo posilnenie matematiky na základných a stredných školách. Uchádzači tiež priložili viac diplomov či ocenení z olympiád, ŠVOČ či iných odborných súťaží.

Najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium informatiky. Z toho dôvodu Fakulta elektrotechniky a informatiky ani neotvárala v 2. kole študijný program Aplikovaná informatika (bolo možné prihlasovať sa na zvyšné bakalárske študijné programy) a Fakulta informatiky a informačných technológií STU neotvárala 2. kolo vôbec. Medziročne narástol i záujem o štúdium na Stavebnej a Strojníckej fakulte, Fakulte architektúry a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie.

nová aula FIIT-ka STU v Bratislave

Nárast prihlášok mohlo ovplyvniť i to, že STU tento rok výrazne zjednodušila prihlasovanie na štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala len elektronickú prihlášku. Uchádzači nemuseli prihlášku ani prílohy posielať poštou. Zlacnel i poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Rektori a dekani fakúlt so zameraním na informatiku rovnako ako firmy dlhodobo upozorňujú na potrebu podporiť IT študijné programy. „Zvýšenie kapacít vzdelávania informatikov musí byt naším spoločným záujmom. Digitalizácia, automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia, internet vecí… Slovensko potrebuje výrazne viac takýchto odborníkov. Dlhodobo s partnermi upozorňujeme, že je potrebné naviazať financovanie vysokých škôl na požiadavky praxe a uplatnenie absolventov. Nesmieme dopustiť, aby nám mladí ľudia zo Slovenska odchádzali. A teraz nehovorím len o študentoch, ale i o mladých učiteľoch na IT fakultách, ktorým vie priemysel ponúknuť lepšie platy,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky