Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zamestnanosť v sektore IKT v rámci Európy

VEDA NA DOSAH

obálka publikácie

Spoločné výskumné centrum uverejnilo 13. 6. 2017 správu, ktorá sa zaoberá najnovšou dostupnou štatistikou do roku 2014 týkajúcu sa podnikovej demografie v rozrastajúcom sa odvetví hospodárstva, a to v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) v Európe.

Správa kombinuje príslušné databázy, ktoré poskytujú prehľad o výkonnosti IKT v členských štátoch. Prvé štyri časti tejto správy berú do úvahy informácie, najmä z Eurostatu, o demografii podnikov v oblasti IKT. Vybrané ekonomické ukazovatele Eurostatu sú tiež zahrnuté do záverečnej časti.

Kľúčové údaje o sektore IKT v EÚ v roku 2014 sú:

  1. Podniky poskytujúce služby v oblasti IKT tvorili 97,2 % celého odvetvia IKT;
  2. Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu tvorili približne 40 % celej zamestnaneckej populácie v IKT;
  3. Východné ekonomiky vykazujú pozitívny rast čistej  zamestnaneckej populácie v sektore IKT (napr. Česká republika 43 %, Litva 31 %, Slovenská republika 18 %);
  4. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti predstavovali 732 000 spoločností. To predstavuje 67 % európskych podnikov v oblasti IKT, pričom v porovnaní s rokom 2009 je to skutočný nárast o 33 %.

Členské štáty so svojimi podielmi aktívnych podnikov IKT v EÚ

 

Podniky poskytujúce služby IKT tvorili 96,3 % celého odvetvia IKT v EÚ v roku 2009 a 97,2 % v roku 2014. Okrem toho údaje ukazujú, že Nemecko (ktoré má 10 % podnikov EÚ v oblasti IKT) spolu s Francúzskom (13 %) a Veľkou Britániou (17 %) sú v popredí. Dohromady predstavovali približne 40 % celkovej populácie EÚ v oblasti IKT v roku 2014. Aj keď najväčšie európske hospodárstva sú aj naďalej hlavnými aktérmi z hľadiska IKT sektora, štatistiky tiež ukazujú, že východné hospodárstva prechádzajú rýchlym rastom. V roku 2014 dosiahli najvyššie tempo rastu v tzv. sieti  „business population“ v sektore IKT: Česká republika (43 %), Litva (31 %) a Slovenská republika (18 %).

Tento nárast silne ovplyvňuje inováciu, rast a zamestnanosť kvalifikovanej pracovnej sily. V EÚ ako celku bolo v roku 2009 v tomto konkrétnom sektore len málo vyše 550 000 spoločností. Do roku 2014 sa toto číslo zvýšilo na zhruba 732 000, čo predstavuje skutočný nárast o 33 %. V EÚ bolo v roku 2009 približne 843 tisíc podnikov v oblasti IKT a 1 100 tisíc v roku 2014. Preto celý sektor informačných  a komunikačných technológii predstavoval v roku 2014 približne 67 % európskych podnikov v tejto oblasti.

 

Preložila, spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: JRC Publication

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky