Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Webový portál E-PRO získal prestížne ocenenie

VEDA NA DOSAH

Bc. Tomáš Szabo

On-line systém pre samosprávy, určený na vypracovanie a ďalšiu prácu so strategickými dokumentmi – to je Webový portál E-PRO. Svojim zameraním ide o jedinú službu svojho druhu na Slovensku. Po vyše roku vývoja bol v septembri 2016 úspešne spustený v praxi a dnes má viac ako 100 registrovaných užívateľov. Tento rok si už vyslúžil aj špeciálne ohodnotenie: Cenu za sociálne inovácie v rámci súťaže Slovak University Startup Cup 2017.

Autorom víťazného projektu a zároveň lídrom študentského start-upu Webový portál E-PRO je Bc. Tomáš Szabo z Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hlavné výhody tohto on-line systému pre samosprávy spočívajú v jednoduchosti riešenia, ktoré šetrí čas (vďaka množstvu automatizovaných procesov, ktoré bolo doteraz nutné riešiť manuálne), ale aj financie (ide o výrazne lacnejší spôsob spracovania a práce s týmito materiálmi ako cez iné externé firmy).

V podstate ide o to, že samosprávam zjednodušuje prácu s ich rozvojovými materiálmi, čo sú povinné dokumenty, ktoré musia obce a mestá spracovávať, vyhodnocovať a ďalej s nimi pracovať. Poskytuje jednoduchú, rýchlu a zároveň kvalitnú tvorbu a správu strategických dokumentov obcí a miest. Portál E-PRO funguje na princípe registrácie, po ktorej má užívateľ, resp. pracovník obecného alebo mestského úradu plný prístup do tohto portálu. V rámci jedného úradu je možný prístup ľubovoľného počtu osôb.

Nápad vznikol ako inšpirácia podobným portálom, ktorý funguje v Českej republike. Na Slovensku však ide o unikátne riešenie, ktoré momentálne neponúka žiadna iná spoločnosť. „Práca s týmito dokumentmi je bez portálu E-PRO komplikovaná a časovo náročná, pomocou externého dodávateľa zase drahá. E-PRO v sebe spája výhody externého dodávateľa (je nastavené podľa aktuálnych noriem a metodiky) a zároveň je jednoduchý na používanie. Vďaka tomu môže v E-PRO pracovať aj osoba, ktorá nemá žiadne skúsenosti s týmito dokumentmi,“ uvádza Bc. Tomáš Szabo.

Portál E-PRO pomáha nielen samosprávam, ale je užitočný aj pre krajské a národné orgány v snahe zbierať dôležité údaje z jednotlivých obcí a miest. „Je možné pomocou neho vytvárať prehľady o rozvoji jednotlivých obcí a zbierať rozličné dáta (napr. koľko financií sa prečerpalo na jednotlivé projekty, v akej miere boli využité eurofondy, koľko km ciest sa vybudovalo a pod.),“ vysvetľuje autor.

Zámerom tímu je portál E-PRO postupne rozširovať o nové funkcie a samozrejme sledovať aktuálnu situáciu a podľa potreby ho prispôsobovať. Jedným z cieľov v blízkej budúcnosti je umožniť prístup do portálu aj širokej verejnosti, ktorí tu budú môcť komentovať a hodnotiť jednotlivé dokumenty. Tým, že je produkt určený samosprávam Slovenskej republiky, okrem pomoci samotným predstaviteľom miest aobcí, si kladie za svoj cieľ aj regionálny rozvoj.

Cieľom medzinárodnej súťaže University Startup Cup 2017, ktorú na Slovensku organizuje JCI Slovensko (Junior Chamber International Slovakia), je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady. Zároveň im to má pomôcť pri transformácii ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Organizátori sú presvedčení, že študentské start-upy majú dôležité miesto v ekosystéme start-upovej komunity.

Študentské start-upy s najväčším potenciálom vyberala komisia zložená zo skúsených, úspešných podnikateľov, ako aj zástupcov reklamných partnerov, mediálnych partnerov či spolupracujúcich organizácií. Vyhodnotených bolo päť tých najlepších podľa jednotlivých kategórií: veda a medicínske technológie; informačné technológie, mobilné technológie, web; priemyselné technológie, technické riešenia, robotika; životné prostredie, zelené technológie a otvorená kategória pre ostatné nápady.

Podmienkou pre účasť v Slovak University Startup Cup je, že tím, ktorý pracuje na start-upe musí pozostávať minimálne z jedného študenta vysokej školy. Študentský start-up musí mať minimálne dvoch členov. Členovia tímu študentského start-upu musia byť štátnymi občanmi SR. Start-up by mal byť inovatívnym nápadom. Študentský start-up má byť vlastným nápadom súťažiaceho tímu, čo deklaruje aj súhlasom so súťažnými podmienkami po vyplnení formulára.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky