Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzdelávanie vo Virtuálnej realite

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /virtuálna realita/

Vzdelávanie vo Virtuálnej realite [EduVirtual] je inovačný študentský projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, realizovaný v rámci projektu DA-SPACE. Cieľom projektu je návrh a tvorba vzdelávacej aplikácie s prvkami gamifikácie v prostredí virtuálnej reality. Aplikácia má slúžiť ako doplnkový obsah k študijným materiálom. Jej cieľom je študentovi objasniť učebnú látku, prípadne otestovať jeho znalosti v danej oblasti. Vzdelávacia aplikácia bude komunikovať s platformou Newton pomocou Tin Can API rozhrania. Výsledky tímového projektu budú zahrnuté do európskeho projektu H2020 Newton.

Vedúci tímu je Ing. Marek Lóderer, ako externý konzultant pôsobí Ing. Marek Vančo, PhD. Medzi povinné technológie patria zariadenia pre virtuálnu realitu (Samsung GearVR, Cardboard, HTC Vive), Unity (Game Engine), C#, Tin Can API.

„Technologický pokrok posledných dvoch rokov prezentuje virtuálnu realitu ako najprogresívnejšiu technológiu nielen v hernom priemysle, ale jej potenciál sa transformuje aj do oblastí vzdelávania. Táto téma prináša študentom možnosť otestovať hranice svojej kreativity, naučiť sa pracovať s najnovšími technológiami a zároveň pochopiť a osvojiť si princípy vývoja hier a aplikácií vo virtuálnej realite,“ uvádza sa v popise projektu.

Jeho tvorcovia sú presvedčení, že virtuálna realita prináša široké pôsobisko pre tvorbu nových nápadov a myšlienok. Je aktuálne veľmi populárnou a poskytuje nespútaný priestor pre vytvorenie neopakovateľného zážitku nielen v hernom priemysle, ale aj vo vzdelávaní. Počas práce sa študenti stretnú a budú môcť ovládnuť najnovšie technológie pre zobrazovanie virtuálnej reality od spoločností Samsung a HTC, ktorí sú špičkou na trhu.  

Tvorba aplikácie má prebiehať v hernom engine Unity 2017 s podporou programovacieho jazyka C#. Keďže sa jedná o profesionálny nástroj na tvorbu hier, obsahuje množstvo predpripravených funkcionalít a veľká časť práce sa dá vytvoriť pomocou konfigurácie parametov v engine Unity. Komunikáciu s platformou Newton bude zabezpečovať rozhranie Tin Can API, pomocou ktorého sa odosielajú výsledky gamifikácie do platformy. Projekt sa odporúča pre kreatívnych študentov, ktorí sa neboja práce s najnovšími technológiami a majú chuť vytvoriť niečo „Cool“.

************************************************

Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt DA-SPACE v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Študentom pribudli prednášky o podnikaní zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Riešia projekty priamo pre firmy a na základe ich požiadaviek, ale aj požiadaviek mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. 

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky