Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výzva pre školy: Zapojte sa do IT Fitness Testu!

Tamara Leontievová

Ilustračný obrázok. Zdroj: IT Fitness Test

Testovanie počítačovej gramotnosti sa tento rok zameriava na praktické otázky a riešenia špecifických problémov. Otázky zohľadňujú aj mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronavírusom.

Chcete vedieť, ako ste na tom vy a vaši žiaci s počítačovou gramotnosťou? Zapojte sa do celonárodného online testovania prostredníctvom IT Fitness Testu od 4. mája do 31. júla. Okrem toho, že spravíte niečo užitočné, je to naozaj zábava. Vďaka testu bude Slovensko vedieť, ako je na tom s IT schopnosťami a všetci respondenti zistia, ako dobre vedia používať počítače, programy a internet.

Zlepšujeme sa, ale máme čo doháňať

Od marca sú na Slovensku zatvorené školy a väčšina vyučovania prebieha v online prostredí. Táto situácia zastihla Slovensko nepripravené, no na druhej strane sa zdá, že veľká časť učiteľov aj žiakov sa na ňu dokázala rýchlo adaptovať. Online vyučovanie, elektronické zadávanie, zasielanie a vyhodnocovanie úloh či testov, ale dokonca aj online skúšky či štátnice dokazujú, že na tom s IT nie sme až tak zle. Čo však hovoria čísla?

Výsledky IT Fitness testovania z rokov 2019 a 2018 svedčia o tom, že sa zlepšujeme. V roku 2019 sa do celonárodného testovania zapojilo 24 310 respondentov, 305 stredných a 496 základných škôl. Priemerná úspešnosť respondentov starších ako 15 rokov bola takmer 50 percent, pričom v roku 2018 to bolo len 36,6 percenta. Žiaci na základných školách od 7 do 13 rokov mali minulý rok takmer 45-percentnú úspešnosť (v roku 2018 to bolo 41,07 percent) a mladí od 14 do 16 rokov 57-percentnú úspešnosť (v roku 2018 to bolo 51,17 percent).

Ukážka jednej otázky z testu. Zdroj: IT Fitness Test

Ukážka jednej otázky z IT Fitness Testu. Test je naozaj zábavný, treba si však naň vyčleniť dostatok času. Zdroj: IT Fitness Test

Autori testu minulý rok v jeho vyhodnotení odporučili školám, aby sa zamerali na rozvoj kritického myslenia, vyhodnocovanie informácií, posudzovanie ich kvality a dôveryhodnosti či pravdivosti. Rezervy sme mali v prepájaní informácií, analýze, hodnotení či tvorbe, pričom špecificky by sme sa mali zamerať na neštandardné problémové úlohy.

Zaostrené na koronavírus

Tohtoročný test by mal poskytnúť priestor na preskúmanie otázky, ako vývoj digitálnych zručností žiakov a pedagógov ovplyvnili pandémia koronavírusu a uzatvorenie škôl. Tohtoročný test obsahuje viac praktických otázok zameraných na riešenie špecifického problému. Snahou nie je iba otestovať teoretické znalosti IT. Na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne zvolený digitálny nástroj, napríklad aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete.

Otázky zohľadňujú aj mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou. Tá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v reálnom živote. „Mimoriadna situácia, ktorú zažívame v celej krajine, nás utvrdila v tom, že modernizácia je nutnosťou. A to nielen čo sa týka obsahu, ale aj spôsobu výučby. Práve preto považujeme tohtoročné IT testovanie za veľmi dôležité a vyzývame školy, aby sa zapojili. Na výsledky z tohto testovania budeme brať ohľad aj pri nastavovaní výučby predmetov, ktoré sa týkajú IT zručností,“ povedala štátna tajomníčka Monika Filipová na tlačovej konferencii Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

O testovaní IT „kondičky“ na Slovensku

IT Fitness Test vznikol na Slovensku v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom Týždeň IT zručností (eSkills Week). Počas 8 ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 200 tisíc ľudí a stovky základných i stredných škôl z celého Slovenska.

Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali zo Slovenska. Projekt bol v roku 2014 ocenený Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe. Vlastníkom značky IT Fitness Test je IT Asociácia Slovenska. V roku 2020 testovanie organizuje Digitálna koalícia.

Tamara Leontievová

Zdroje:
MŠ VVaŠ SR
digitálnakoalícia.sk

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky