Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku

VEDA NA DOSAH

Ing. Erik Kučera, PhD.

Zásadné skvalitnenie procesu výučby študentov a špecialistov je hlavným cieľom a očakávaným prínosom projektu Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku. Využíva sa pritom virtuálna a zmiešaná realita tak, aby užívatelia boli schopní riešiť problémy, ktoré prináša štvrtá priemyselná revolúcia označovaná ako Industry 4.0 v oblasti mechatroniky, automobilovej mechatroniky, automatizácie a príbuzných oblastiach.

„Zmiešaná realita má oproti virtuálnej realite nesporné výhody, pretože v nej užívateľ vníma súčasne reálny aj virtuálny svet. Predpokladá sa, že zmiešaná realita sa stane novým štandardom v rôznych oblastiach ako napr. vzdelávanie, marketing, modelovanie zložitých mechatronických systémov, atď.,“ hovorí Ing. Erik Kučera, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Pracovisko je jedným z prvých univerzitných pracovísk na Slovensku, ktoré sa tematike zmiešanej reality začalo systematicky venovať. Jeho pracovníci už vyvinuli know-how pre tvorbu takýchto aplikácií, čo dokazuje napríklad prezentačná aplikácia, ktorá v zmiešanej realite zobrazuje prvú elektrickú motokáru vyvíjanú na Slovensku, skonštruovanú na totožnom pracovisku.

Ako podotkol Ing. Erik Kučera, PhD., pilotné aplikácie pre virtuálnu a zmiešanú realitu už boli vytvorené a nachádzajú sa na modernej elearningovej webovej stránke. Na tejto webovej stránke sa budú nachádzať aj aplikácie vytvorené v rámci Projektu mladých výskumníkov.

Projekt Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Ing. Erik Kučera, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky