Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vynašli softvér, ktorý pomáha odhaliť nákupné správanie ľudí

VEDA NA DOSAH

ukážka FaceMedia

Aj keď v poslednej dobe badať rozmach rôznych e-shopov či on-line nakupovania, väčšina ľudí stále preferuje off-line formu v rámci svojich nákupných zvyklostí. Tieto fakty vzali do vlastných rúk šikovní IT odborníci zo Slovenska a vytvorili projekt FaceMedia, s ktorým postupne dobývajú svet. Projekt bol úspešne inkubovaný v rámci Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb biznis inkubátor), kde mu bola od základov vytvorená dostatočná podpora a potrebné podmienky.

Táto inovatívna technológia detekcie tváre a tela nakupujúcich pomáha analyzovať potreby zákazníkov a identifikovať kľúčové metriky o návštevnosti predajní a nákupných center; umožňuje tiež dátami riadené rozhodovanie založené na prístupe k zhromaždeným štatistikám.

Tím odborníkov vo FaceMedia najskôr vyvinul softvér rozpoznávajúci tváre a postavy osôb. „Z tvárí rozpoznávame informácie ohľadom veku, pohlavia a emócií osôb. Pri analýzach postáv rozpoznávame veľkosť a dominantnú farbu oblečenia.Naša technológia klientom pomáha automatizovane získavať a interpretovať zákaznícke dáta. Optimalizovať chod ich prevádzok, zvyšovať zákaznícku spokojnosť a vo finále samozrejme zvyšovať tržby,“ uvádza Ján Iľko, spoluzakladateľ FaceMedia.

Ako vlastne nápad vznikol? Nešlo o nejakú unáhlenú záležitosť, projekt vznikal dlhodobejšie. „V začiatkoch sme chceli zefektívniť digitálnu out-of-home reklamu. Priestor pre zefektívnenie out-door reklamy sme videli predovšetkým v dvoch oblastiach. Na jednej strane bolo našim cieľom, aby zadávatelia reklamy využili svoj rozpočet efektívnejšie, t. j. aby platili len za reálne prezretie reklamy a boli oslobodení od paušálnych platieb za časové obdobie nasadenia reklamy. Ďalšiu pridanú hodnotu sme videli v cielenom zobrazovaní reklám. Jednoducho povedané: Ženám zobrazíme dámsku kozmetiku, mužom pánsku kozmetiku, a to všetko v jednej a tej istej kampani,“ popisuje Ján Iľko.

FaceMedia sa aktuálne do 90 % venuje retailovým riešeniam, pre ktoré vyvinuli sofistikovanú softvérovú platformu. Retailovým klientom pomáhajú automatizovane získavať a interpretovať zákaznícke dáta. „Analyzujeme napríklad počet a demografickú štruktúru návštevníkov predajní, ich pohyb po prevádzke, atraktívnosť jednotlivých zón v predajniach, kreslíme mapu teplých / studených miest v predajniach a analyzujeme spokojnosť zákazníkov bez nutnosti ich interakcie. Popri tom je integrovanou súčasťou všetkých našich riešení aj možnosť cielenej komunikácie so zákazníkmi. (Zobrazovanie obsahu na základe pohlavia a veku zákazníkov),“ uvádza spoluzakladateľ spoločnosti.

ukážka FaceMedia

Ich jedinečnosť spočíva podľa neho najmä v presnosti, komplexnosti a unikátnosti získavaných dát. „Napríklad pohyb zákazníkov po predajniach analyzujeme s presnosťou do 0,5 metra. Pri analýzach pohybu pracujeme s kamerami a softvérom, ktorý nám umožňuje spoznať ako sa pohybujú ženy, ako muži, a to dokonca v jednotlivých vekových skupinách. Pri analýzach pohybu súčasne zisťujeme ako sú zákazníci spokojní v príslušných zónach predajní a podobne. A dovolím si povedať, že napríklad technológia ACSS™  – systém automatizovaného vyhodnocovania spokojnosti s návštevou predajne postavený na automatizovaných analýzach a posudzovaní nevedomej zložky správania sa zákazníkov je celosvetovo unikátne riešenie. Aktuálne oň prejavujú záujem predovšetkým telekomunikační operátori. Riešenie si rýchle našlo svoje uplatnenie aj v bankovníctve. Zaujalo banky v Európe, na blízkom východe a napríklad aj v ázijskom centre bankovníctva a inovácií, v Singapure.“

Tieto inovatívne riešenia sú využiteľné najmä pre vertikálne trhy ako banky, telekomunikácie, lekárne a výrobcovia liekov, módne predajne, čerpacie stanice, kníhkupectvá. „FaceMedia dodáva zber, analýzu a interpretáciu dát o zákazníckom zážitku v kamenných predajniach / prevádzkach. To všetko klientom slúži pri rozhodovaní pri optimalizácii chodu prevádzok s cieľom zvyšovania ziskov – tržieb, ako aj zvyšovania spokojnosti zákazníkov,“ vysvetľuje Ján Iľko.

Ich firma aktuálne dodáva riešenia na 3 svetadiely (Amerika, Európa, Ázia). Darí sa im v Mexiku, SAE, EÚ, Pakistane, Malajzii, Singapure a v Brazílii, kde aktuálne zvažujú prehĺbiť spoluprácu s distribútorom a vytvoriť tak popri Dubaji ďalšie vlastné zastúpenie FaceMedia mimo územia EÚ.

V najbližšej dobe sa chcú venovať stabilizácii a rozvoju trhov, kde sa už ich nápady udomácnili. „Samozrejme radi by sme pridali aj ďalšie, ale skôr cez partnerskú sieť, ktorú už máme vybudovanú. Nechceme byť všade a hneď, skôr systematicky pracovať na budovaní vzťahov. V dlhodobom horizonte chceme vybudovať vývojové centrum a udržať vysokú pridanú hodnotu doma na Slovensku,“ hovorí Ján Iľko.

Pokračuje, že do budúcna plánujú pridávať viac a viac funkcií v oblasti detekcie (napr. veľkosť topánok a podobne). „Veľký dôraz dávame aj do implementácie machinelearning techník do našich analytických nástrojov.“

pri preberaní oceneniaSpoločnosť Facemedia má už na konte aj niekoľko významných ocenení. Spomeňme predovšetkým získanie prestížnych cien Display Superstar Awards 2016 v oblastiach „to store“ komunikácia a inovácia POS prezentácií značiek v Nemecku. „Tešíme sa predovšetkým z pozitívnych ohlasov či už zo strany našich klientov alebo partnerov a distribútorov. Okrem obchodných úspechov nás veľmi teší každá nominácia a každé získané ocenenie,“ uzavrel Ján Iľko.

 

Informácie a foto poskytol: Ján Iľko, spoluzakladateľ FaceMedia

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky