Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyhľadávanie, chatovanie, nakupovanie online…

VEDA NA DOSAH

Ilustračná infografika z publikácie: Digital economy and society in the EU: A browse through our online world in figures, 2018 edition

… patria medzi naše každodenné aktivity, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT), ako sú počítače, notebooky alebo smartphony. V súčasnosti využívame značnú časť nášho času online z rôznych dôvodov, či už v práci, v škole alebo na univerzite, doma alebo na cestách. Často sme závislí na našich digitálnych zariadeniach, aby sme zostali v kontakte s rodinou a priateľmi, aby sme získali nasmerovanie do obchodov, hotelov a reštaurácií alebo na kontrolu našich bankových účtov. Sme skutočne digitálnou spoločnosťou!

Podobne aj podniky pôsobia v digitálnom prostredí: čoraz viac podnikajú elektronicky so svojimi partnermi a komunikujú online so zákazníkmi. Internet je základným kameňom ich prevádzky v oblasti elektronického obchodu, pretože poskytuje neobmedzené kapacity na spájanie ľudí a podnikov na celom svete.

Táto digitálna publikácia, ktorú vypracoval Eurostat, poskytuje ľahko pochopiteľné štatistiky o niekoľkých témach týkajúcich sa IKT a prezentuje ich pomocou textov, interaktívnych vizualizácií údajov a animácie. Jej cieľom je poskytnúť odpovede na niektoré bežné otázky, napríklad o používaní internetu, ale zahŕňa aj niektoré konkrétnejšie a menej známe aspekty, ako sú digitálne zručnosti a elektronický predaj.

Publikácia je rozdelená do 4. kapitol:

Obálka: Digital economy and society in the EU (2018 edition)

• Kapitola 1.

Profil digitálnej spoločnosti a podnikov sa zameriava na to, ako a za akým účelom pracujú ľudia a podniky online a na digitálne zručnosti a špecialistov z oblasti IKT. Zahŕňa okrem iného informácie o prístupe k mobilnému internetu, internetových aktivitách, využívaní sociálnych médií, ako aj o zamestnávaní IKT špecialistov.

• Kapitola 2.

Elektronický obchod sa podrobne zaoberá elektronickým obchodovaním z dvoch hľadísk: ľudí, ktorí objednávajú tovar a služby online a podniky, ktoré predávajú tovar elektronicky.

• Kapitola 3.

Internetová bezpečnosť a cloud poskytujú informácie o aspektoch týkajúcich sa súkromia a ochrany osobných údajov online, bezpečnostných politík podnikov v oblasti IKT, ako aj súkromného a obchodného využitia cloudových služieb.

Napríklad:
Medzi ľuďmi v EÚ, ktorí používali internet v roku pred prieskumom, v roku 2016, poskytlo 71 % osobných informácií online. Najčastejšíie to boli kontaktné údaje (61% používateľov internetu), po ktorých nasledovali osobné údaje, ako je meno, dátum narodenia alebo číslo identifikačnej karty (52 %) a údaje o platbe, ako napríklad kreditná/debetná karta alebo číslo bankového účtu %). Niečo viac ako pätina (22 %) poskytla iné osobné informácie, ako sú fotografie, ich umiestnenie alebo informácie týkajúce sa ich zdravia, zamestnania alebo príjmu.

• Kapitola 4.

Čo je digitálny jednotný trh? Poskytuje základné informácie o obsahu a cieľoch politiky EÚ týkajúcej sa vytvorenia digitálneho jednotného trhu, ktorý je jednou z desiatich politických priorít Európskej komisie.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Digital economy and society in the EU: A browse through our online world in figures, 2018 edition

 

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky