Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vizualizácia informácií v rozšírenej realite

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /3D zobrazenie/

V súčasnosti možno sledovať značný záujem o vizualizáciu informácií. Vedecké vizualizácie potrebujú zobrazenie v 3D priestore, nakoľko sú previazané na reálny svet. Naproti tomu vizualizácia informácií často pracuje s obrovskými množstvami abstraktných dát, ktoré v sebe nenesú priestorovú informáciu a využívajú sa často len 2D zobrazenia. To je problematika, ktorou sa zaoberá projekt Vizualizácia informácií v rozšírenej realite [VizReal] a riešia ho študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Ako vedúci tímu pôsobí Ing. Peter Kapec, PhD., povinnými technológiami sú C++, OpenGL, OpenSceneGraph, Qt, Kinect senzor, Leap Motion senzor, okuliare pre AR Vuzix STAR 1200XLD, okuliare Oculus Rift.

Cieľom projektu je vytvorenie prototypu pre experimentovanie s vizualizáciou dát v rozšírenej realite. Ide o to preniesť známe metódy vizualizácie dát, napr. grafov, do prostredia obohatenej reality a hľadať vhodné spôsoby prehliadania, navigácie a prístupu k samotným informáciám v takýchto vizualizáciách. „Vizualizácia informácií v rozšírenej realite je v súčasnosti málo preskúmaná a používaná, čo otvára priestor pre vlastné inovatívne riešenia, ktoré môžu mať vedecký i komerčný potenciál. Vďaka čoraz viac dostupným zariadeniam je práve teraz vhodný čas zapojiť sa a odhaľovať potenciál rozšírenej reality. Študenti si prácou na tomto projekte prehĺbia znalosti z počítačového videnia a grafiky a budú pracovať na atraktívnych aplikáciách,“ uvádzajú autori projektu.

Vizualizácie v plne imerzívnej 3D virtuálnej realite (napr. pomocou okuliarov typu Oculus Rift) sú podľa nich síce lákadlom, avšak plné ponorenie sa do virtuálneho sveta nie je jednoduché, a to nielen z technických dôvodov (napr. často sa vyskytujúci problém nevoľnosti z pohybu). V budúcnosti možno očakávať skôr rozmach prístupov založených na rozšírenej realite. Už teraz existujúce technologické demá použitia okuliarov ako Microsoft HoloLens dobre prezentujú obrovský potenciál rozšírenej reality, či už pre komerčné alebo vedecké nasadenie. 

Cieľom projektu je teda preniesť metódy vizualizácie informácií do prostredia rozšírenej reality. Výstupom by mal byť prototyp prostredia pre experimentovanie s novými metódami prezentácie informácií a interakcie v prostredí rozšírenej reality. Prototyp by mal umožniť vytvárať vizualizácie informácií tak, aby boli fotorealisticky začlenené do reálneho prostredia a bolo možné s vizualizáciou efektívne interagovať. 

Riešenie projektu je otvorené pre kreatívne nápady a hľadanie nových inovatívnych prístupov, t. j. ako upraviť známe metódy vizualizácie informácií tak, aby sa dali začleniť do rozšírenej reality; ako s takýmito vizualizáciami efektívne interagovať bez použitia klávesnice/myši, napr. pomocou gest; ako kolaboratívne pracovať; tiež technická realizácia (sledovanie objektov/používateľa, rekonštrukcia scény, rýchlosť odozvy, fotorealistickosť zobrazenia, vizualizácia dát, generickosť riešenia pre mobilné zariadenia/špecializované okuliare obohatenej reality, atď.).

„Projekt má skôr výskumný charakter, nakoľko veľa podobných prác nie je známych, resp. sú vo vývoji, ale má potenciál aj pre zaujímavé komerčné aplikácie. Prototyp riešenia bude zameraný na vizualizáciu softvéru, t. j. vizualizáciu štruktúry a architektúry softvéru a zaujímavých vzťahov medzi softvérovými artefaktmi. Staviame na predchádzajúcich projektoch vytvorených na fakulte a bude podporené Laboratóriom počítačového videnia a počítačovej grafiky, ktoré je vybavené potrebným HW pre rozšírenú realitu,“ konštatovali tvorcovia projektu.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky