Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazom súťaže o tému Tímového projektu je Digitalizácia pokladničných bločkov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /informatika/; zdroj: Pixabay.com

Pokračovať vo vývoji platformy, ktorá umožní jednoduchú digitalizáciu daňových dokladov, akými sú napr. pokladničné bločky, prostredníctvom mobilnej aplikácie, je cieľom projektu Digitalizácia pokladničných bločkov [Blocky], ktorý realizujú študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Ide o víťaza súťaže o tému Tímového projektu.

Digitalizácia má prebehnúť na základe fotografie dokladu mobilným zariadením. Po digitalizácii platforma umožní jednoduchý prístup k obsahu jednotlivých dokladov, ako aj agregované informácie. Úlohou riešiteľského tímu je ďalej nad platformou vystavať aplikáciu na zdieľanie výdavkov a tiež otvoriť platformu prostredníctvom API.

Vedúcim tímu je Ing. Jakub Šimko, PhD. a tím tvoria: Branislav Pecher, Jozef Mláka, Michal Kováčik, Pavol Ondrejka, Daniel Novák.

„Napriek pokrokom v e-commerce v dnešnej dobe stále používame fyzické doklady o obchodných transakciách: zmluvy, faktúry a pokladničné bločky. Tieto doklady v sebe nesú množstvo užitočných informácií, ktoré ak by sme mali v digitálnej (a dopytovateľnej) podobe, vedeli by sme nad nimi postaviť mnoho zaujímavých prípadov použitia a… praktických aplikácií,“ uvádzajú autori projektu.

Z tohto dôvodu vznikol v minulom roku tím KillBills, ktorý ako proof-of-concept vytvoril prototyp platformy, ktorá umožňuje digitalizáciu pokladničných bločkov. Tento prototyp je teraz potrebné pretaviť do produkčnej podoby, vystavať nad ním aspoň jednu praktickú aplikáciu a otvoriť platformu na širšie používanie prostredníctvom vhodného API.

Možnou praktickou aplikáciou platformy je aplikácia na zdieľanie výdavkov, ktorá umožní používateľom roztriediť položky z bločka medzi viacerých používateľov. „Typický prípad použitia je rozpočítanie výdavkov za účet v reštaurácií alebo bare medzi konzumentov. Jednou z možných ciest v tomto scenári je integrácia s už existujúcim bill-splitting riešením,“ pripomínajú tvorcovia projektu.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky