Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazka Junior Design: Grafiku prispôsobujem dobe, ale najmä užívateľom

Monika Tináková

Jana Lešňanská je tretiačka na Súkromnej odbornej škole v Poprade. Vybrala si odbor informačné a digitálne technológie. Ku grafike sa dostala pred 3 rokmi, a to vďaka škole. So svojou prácou zaujala aj komisiu súťaže Junior Internet.

Samolepky navrhnuté Janou Lešňanskou, Zdroj: Jana Lešňanská

Keď práve nerobí grafiku, venuje sa samoštúdiu psychológie, sociológie a filozofie. „Aj keď by si človek pomyslel, že spojenie týchto odborov je oxymoron, veľmi rýchlo by prišiel na to, že sa mýli. Pri grafickej tvorbe nie je možné myslieť iba na technické parametre, ale zároveň je nutné brať do úvahy aj vplyv diela na publikum,“ vysvetľuje študentka.

Do súťaže ste išli so svojím grafickým portfóliom. Čo ste teda „priniesli na trh“?

Pred porotou a verejnosti som prezentovala práce, ktoré som vytvorila počas svojho pôsobenia v danom odbore. Išlo o rozmanitý náhľad, vo svojom projekte som predstavila práce zo širokého spektra oblastí: vektorovú grafiku, rastrovú grafiku, web design. Portfólio bolo zostavené ako ukážka prác širokej verejnosti, ako aj jednotlivcom, či už pre potenciálnych zákazníkov, alebo aj publikum. Touto formou som mohla informovať o širokej škále oblastí, ktoré práve grafika zahŕňa a tiež o jej využití v bežnom živote, ktoré si možno ani nie tak plne uvedomujeme. Príkladom je všetko okolo nás – ilustrácie kníh, reklamné bannery, bilboardy, ktoré vidíme po ceste do práce či školy.

Všetko toto na nás, nepochybne, podprahovo vplýva, aj keď si to denne neuvedomujeme. Prečo ste sa rozhodli prihlásiť so svojou prácou do celoslovenskej súťaže?

Určite som na začiatku mala pochybnosti o tom, či sa v takejto súťaži môžem umiestniť. Od momentu, kedy som dostala správu, že som zaradená do finálneho kola, som vedela, že budem musieť svoju tvorbu posunúť na vyššiu úroveň. Spomínam si konkrétne na jeden večer, kedy som dostala prístup k portfóliám ostatných súťažiacich. Vtedy som si povedala, že práce, ktoré som si pripravila, nebudú stačiť a stratila som všetko sebavedomie.

Prezradili ste, že v tom momente veľká vďaka patrila práve rodičom a blízkym priateľom, ktorí vás dostali na tú správnu koľaj. Pracovali ste teda ďalej a začali ste sa zlepšovať? Motivovalo vás to?

Určite áno. Snažím sa dbať na to, aby každá jedna z mojich prác mohla byť využiteľná v praxi, či už ide o ilustrácie, ktoré sa môžu aplikovať do kníh či časopisov, alebo ide o reklamné bannery, ktoré upútajú ľudskú pozornosť. Zároveň je značné množstvo mojich prác zameraných na sociálne problémy či oblasti, ktorým je v súčasnosti málo venovaná pozornosť, ako sú psychické choroby, ktoré môžu viesť k samovraždám, nerovnosť pohlaví a podobne.

Zapojenie sa do kampane na upozornenie verejnosti v problematike vyhorenia, Zdroj: Jana Lešňanská

Zapojenie sa do kampane na upozornenie verejnosti o problematike vyhorenia, Zdroj: Jana Lešňanská

Ako na vašu tvorbu reaguje verejnosť?

Nakoľko užívatelia sú zároveň mojimi klientmi, pracujem na svojich dielach dovtedy, kým nie sú spokojní. Úprimne by som povedala, že inú reakciu ako pozitívnu som na svoje diela nedostala, či už išlo o komerčné využitie, alebo voľnočasovú tvorbu grafiky pre moje potešenie. Tú uverejňujem na sociálnych sieťach. Samozrejme, na začiatku môjho pôsobenia neboli všetky reakcie priamo pozitívne, ale práve vďaka tejto pozitívnej kritike som sa mohla posúvať vpred, takže to neberiem negatívne.

Grafika podľa vás nikdy nevymizne. Vidíte v tejto práci perspektívu aj do budúcna?

Neviem si predstaviť, že by som sa jedno ráno zobudila do sveta, kde by detské knižky mali biele stránky s čiernym textom a reklamné letáky nám len sucho oznamovali ceny produktov. Využitie spracovania grafiky je príliš rozsiahle na to, aby sa jeden človek mohol stať profesionálom v každej oblasti. Rovnako, ako sa posúva svet a technika, posúva sa aj oblasť grafiky, ktorá sa musí prispôsobovať nielen dobe, ale aj užívateľom. Na druhej strane je ale potrebné pochopiť, ako veľmi nás ovplyvňuje reklamný smog, ktorý je na Slovensku nemalým problémom. Pre všetky tieto dôvody je potrebné venovať sa grafike, nakoľko ovplyvňuje nás a naše okolie a je takmer isté, že z nášho života nikdy nevymizne.

Čo bude s projektom, ktorý vyhral Junior Internet, do budúcna?

Nakoľko portfólio nie je projekt sám o sebe, iba zbierka mojich prác, tak by jednoduchou odpoveďou bolo pracovať ďalej. Stojím si totižto za názorom, že každá práca, ktorú vytvorím dnes, je lepšia ako tá včerajšia, rovnako ako tá zajtrajšia bude lepšia ako tá dnešná. Okrem toho, že plánujem vypracovávať iné portfóliá, ktorých využitia budú rôzne – od predstavenia mojich prác až po hlásenie sa do práce či školy  – boli vtedajšie práce použité nielen na webstránkach, ale aj na reklamný účel či potlač pre úžitkový materiál. V súčasnosti je mojím cieľom posúvať sa vpred, zdokonaľovať sa a následne využiť tieto schopnosti v oblastiach, ktoré si to budú vyžadovať. Avšak svoju plnú budúcnosť vidím v kampaniach za ľudské práva a v témach, ktoré upozorňujú na ich porušovanie. Som presvedčená, že práve zachytenie pozornosti publika, ktoré o tom nie je dostatočne informované, je pravý účel grafiky a jednou z jej najsilnejších stránok.

Monika Tináková

Foto: Jana Lešňanská

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky