Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi slovensko-českého semifinále súťaže FIRST LEGO League sú známi

VEDA NA DOSAH

počas semifinále súťaže FIRST LEGO League; zdroj: Monika Kudelova pre FLL

TalentumSAP, Košice je tím, ktorý s celkovým počtom bodov 185 zvíťazil v stredoeurópskom semifinále Slovenska a Čiech v rámci medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League. Súťažilo 18 tímov, 13 zo Slovenska a 5 z Čiech, ktoré postúpili z regionálnych kôl Slovenska a Česka. FIRST LEGO League („FLL”) je najväčšia svetová súťaž detí vo veku 9 – 16 rokov, ktoré zaujíma veda, technológie, robotika a programovanie. Každý rok súťaží viac ako 40 000 tímov.

Začiatkom februára 2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave konalo FLL Semifinále Slovensko & Česko. Podujatie bolo voľne prístupné pre verejnosť, pričom pozvaná bola široká verejnosť, školy, aj rodičia s deťmi, aby sa prišli pozrieť, ako sa s Legom zabaviť aj učiť sa, a čo všetko také roboty dokážu.

Ako povedala Sylvia Práznovská, koordinátor aktivity FLL na Slovensku, súťaž existuje celosvetovo už od roku 1998 a na Slovensku od roku 2008. Cieľom je podľa nej nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie; vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu; povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh.

„Súťaž je výnimočná svojou veľkosťou a teda aj svojim dopadom na mládež. Je to najväčšia celosvetová súťaž svojho druhu. Každoročne je do nej zapojených viac ako 320 tisíc detí z 98 krajín. Taktiež je výnimočná svojou formou – každoročne po vypísaní novej témy v nej súťažia tímy detí v štyroch rovnocenných kategóriách zameraných na výskum a kreatívnu prezentáciu výsledkov (Research Project), tímovú spoluprácu (Teamwork) a programovanie a konštruktérske zručnosti (Robot Design a Robot Game). Vyhrávajú tímy s najvyšším bodovým súčtom zo všetkých kategórií,“ uviedla Sylvia Práznovská.

Tohtoročná téma, Into OrbitSM – Život a cestovanie vo vesmíre, je známa od augusta. Mnoho mladých ľudí sa začalo zamýšľať nad tým, aké by to bolo žiť na kozmickej lodi, na medzinárodnej vesmírnej stanici, na Mesiaci či inej planéte. Ich úlohou bolo identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie.

Výsledná listina

FLL Champion

TalentumSAP (SK); RDS Team (SK); HobbyRobot (CZ)

Best Teamwork

GALEJE Amavet 971 (SK); HobbyRobot (CZ); Hexadron (SK)

Best Research

TalentumSAP (SK); AMAZING TEAM (SK); Quantum Limes (CZ)

Best Robot Design

HobbyRobot (CZ); TalentumSAP (SK); Hexadron (SK)

Judges Award

AMAZING TEAM (SK)

Best Robot Game

RDS Team (SK); AMAZING TEAM (SK); R.U.R. team (CZ)

Víťazi postúpili na FLL Final Central Europe 2019, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Bregenz v dňoch 29. až 30. marca 2019.

atmosféra počas semifinále súťaže FIRST LEGO League; zdroj: Monika Kudelova pre FLL

Cieľom súťaže FIRST LEGO League je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u mládeže záujem o vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia zadané „misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a v určitom termíne.

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Výskumná úloha

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca

Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

 

Informácie poskytla: Sylvia Práznovská, koordinátor aktivity FLL na Slovensku

Ďalší zdroj informácií:

https://www.fll.sk/main/rocnik-2018-2019/fll-semifinale-slovensko-and-cesko

Zdroj fotografií:

https://www.fll.sk/main/galerie/fotogalerie?galAlbum=42

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky