Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Virtuálny svet

VEDA NA DOSAH

Dôležitou súčasťou práce na virtuálnej realite je fotenie reálnych objektov

Vzrušujúci svet modelovania virtuálnej reality je podstatou dokumentárneho filmu s názvom Virtuálny svet. Publikovaný bol v rámci cyklu Spektrum vedy, ktorý predstavuje prácu a úspechy slovenských vedcov. Odborným garantom tohto dielu je doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Základný koncept dokumentu Virtuálny svet je postavený na tom, že každá „virtualita“ má korene v realite, keďže vychádza z reálnych súvislostí. Krátky dokumentárny film tieto dva svety spája a na základe ich spojenia pomáha divákovi virtuálnu realitu lepšie pochopiť. „Virtuálne mestá sú dnes stále sa rozvíjajúca novinka a v najbližšej dobe sa budú zdokonaľovať. Na Slovensku, tu na Univerzite Komenského v Bratislave, už máme históriu pri vytváraní virtuálnych kópií reálnych priestorov,“ približuje v dokumente Mgr. Matej Novotný, PhD. z Katedry aplikovanej informatiky ich prácu s virtuálnou realitou. 

Ako vytvoriť virtuálne mesto

Pokračuje, že iniciatívna Virtuálna Bratislava je tu už niekoľko rokov. „Slúži skôr na zhodnocovanie kultúrneho dedičstva, robili sme digitálnu rekonštrukciu Starého mesta. Dnes riešime projekt MUVIS, ktorého účelom je napomôcť urbárskemu plánovaniu, napomôcť vytvárať virtuálne mesto.“

virtuálna ukážkaProjekt MUVIS (Multidimensional Urban Visions) slúži na internetovú podporu tvorby mesta pomocou verejnej diskusie. Na príklade demonštrácie virtuálnej Petržalky je názorne ukázané, ako sa vďaka nemu miestne samosprávy, investori a široká verejnosť môžu vyjadrovať k budúcej vizualizácii mesta.

Mgr. Matej Novotný, PhD. v dokumente stručne vysvetľuje postup práce: „Dáta nám prichádzajú z rôznych zdrojov, či už je to digitálna mapa terénu, potom rôzne modely budov, ako aj fotografické dáta zo snímok z lietadla alebo šikmé snímky zachytávajúce fasády budov. Snažíme sa, aby to vyzeralo ako v skutočnosti.“ No a to, čo už dotvorí virtuálnu realitu, teda samotnú vizualizáciu mesta po novom, je softvér.

Výroba virtuálneho mesta začína od modelov budov, približuje ďalej vedúci projektu MUVIS. „Predstavme si to ako surovú geometriu, rôzne kocky, na tie natiahneme textúry a takéto budovy vkladáme do nášho systému, ktorý ich zobrazuje a skompletizuje.“

Ďalšie výhody systému

Hlavnou výhodou je podľa Mgr. Mateja Novotného, PhD., že projekt MUVIS umožní efektívnu a transparentnú komunikáciu od samospráv a developerov smerom k verejnosti. „Verejnosť si bude môcť pozrieť plánované zmeny okolia, plánovanú zástavbu v takej podobe, ako sú zvyknutí, ako keby tam naozaj boli a nemusia si pozerať zložité architektonické plány a projekty alebo stavebné či územné plány.“

Ako ďalšiu dôležitú skutočnosť uvádza, že ide o naozaj presný a rozšíriteľný systém. „V ďalších fázach sa dá riešiť simulácia povodní, plánovanie mestskej zelene, hlukové mapy, znečistenie, osvetlenie; všetky veci, ktoré vplývajú na kvalitu života človeka.“

Raz bude virtuálny aj mamut

Tím okolo Mgr. Mateja Novotného, PhD. sa venuje aj virtuálnym múzeám. Ako dokumentárny film v ďalšej časti približuje, oskenujú a vymodelujú sa rôzne muzeálne exponáty a predmety uložené v depozitároch či vitrínach,virtuálny mamut? ktoré sú krehké a verejnosť ich nemohla pozorovať z blízka. Tým, že sa vytvoria ich virtuálne verzie, ktoré sú následne zobrazované na internete alebo prostredníctvom iných médií, ľudia si ich môžu prezerať.

„Môžu si ich pootáčať, ako len chcú. A to z pohľadov, ktoré nám fyzické múzeum neumožňuje. Napr. pozrieť si aj prierez zvieraťom, jeho orgány bez toho, aby sme ho museli nejako poškodzovať, rezať. Môžu tiež vidieť detail hmyzu,“ hovorí v dokumente Mgr. Matej Novotný, PhD. a vtipne dodáva, že raz vytvoria aj virtuálneho mamuta. 

Robotické hračky

Ďalší z účinkujúcich v krátkom dokumentárnom filme Virtuálny svet Mgr. Pavel Petrovič, PhD. približuje problematiku umelej inteligencie. „Virtuálny mozog. Nikto stále nevie, čo to je. Ide o hraničný obor, množstvo vedných disciplín sa v tomto bode stretáva. Jedni sa snažia zistiť, ako funguje prirodzená inteligencia, a iní sa zasa pokúšajú stavať inteligentné stroje, ktoré by pre nás boli užitočné. My sme na hrane dvoch svetov a snažíme sa využiť to lepšie z oboch,“ uviedol.

robotMgr. Pavel Petrovič, PhD. predstavil podstatu vzdelávacieho projektu pre deti a študentov, ktorí sa učia informatiku v školách a používajú programovací jazyk logo. „Môžu sa v rámci laboratória pre študentské projekty pripojiť k rôznym aktivitám. Pripravujú sa tu výskumné projekty na robotické súťaže.“ Vysvetlil, že deti z IT krúžku v Spojenej škole sv. Františka v Karlovej Vsi sa tu učia základy programovania. „Nie hviezdičky na obrazovke, ale niečo, čo sa deje v skutočnom svete. Je to naozajstný robot, naozajstné úlohy, ktoré plní. Konštrukcia robota je dôležitejšia ako samotný program.“

V dokumente sa tiež dozvieme o ďalších možnostiach virtuálnej reality; že má omnoho širšie využitie, ako len v animácii, či filmovom priemysle, ale môže byť nápomocná aj pri zefektívnení rôznych ľudských činností. Za mnohým tým, čo pokladáme za bežné a jednoduché, sa totiž skrýva zložitý vzorec, počítačová simulácia alebo výpočet, ktorý musel vymyslieť konkrétny človek.

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2012

 

Ešte ďalšie pozoruhodné informácie sa dozviete v dokumente Virtuálny svet, ktorý si môžete pozrieť aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, vysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument Virtuálny svet (2012)

Uverejnil: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky