Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Videoškola – kvalitné vzdelanie pre každého

VEDA NA DOSAH

natáčanie v rámci projektu

Pomáhať ľuďom vzdelávať sa bez ohľadu na miesto, čas, sociálny status. Firmám a jednotlivcom umožniť šíriť ich skúsenosti a vedomosti. Také sú hlavné myšlienky projektu Videoškola a rovnomenného občianskeho združenia, ktoré vzniklo na základe požiadaviek záznamu verejných prednášok z oblasti tvorby webu a marketingu.

Tvorcovia si uvedomujú, že nie každý môže bývať v Bratislave a má čas sa zúčastniť na prednáškach. Rovnako, že nie každá firma si môže dovoliť investovať do kvalitnej videotechniky. Videoškola spája a rieši tieto problémy. Poskytuje malým firmám a združeniam techniku a kameramana za možnosť publikovať ich prednášky, aby boli dostupné pre každého. „Inšpiráciou tomuto projektu bol nedostatok času, nakoľko pracujem na zmeny. Taktiež som si uvedomil, že oproti zvyšku Slovenska je v Bratislave podstatne viac prednášok prístupných zadarmo. V okolí Žiliny, odkiaľ pochádzam, takéto možnosti nie sú. Čo keby sa tieto prednášky natáčali a sprístupnili celému Slovensku a boli dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ kladie si otázku Bc. Milan Majtán, konateľ občianskeho združenia Videoškola. Projekt sa dostal do 1. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava a má tak na pol roka miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb). 

technika projektuBc. Milan Majtán pokračuje v rozprávaní o svojich začiatkoch, že prostredníctvom úveru investoval do video a audio techniky zhruba 4 000 eur a začal zbierať prvé skúsenosti. „Na základe spätnej väzby som prišiel na to, že najdôležitejšia je kvalita a počet fanúšikov, nakoľko aj tieto voľne dostupné prednášky sú marketingovým nástrojom. A tu nastal problém, keďže marketing a strih videa potreboval ďalšie financie, rovnako ako aj obnova techniky, takže musí dôjsť k istej forme monetizácii projektu. Zároveň sú pri tomto projekte dôležité aj kontakty na prednášajúcich.“

V projekte Playparku chce jeho autor hlavne získať odpoveď na otázky, či má tento projekt šancu a či pokračovať v budovaní občianskeho združenia, akou formou projekt monetizovať, ako získať kontakty a čo všetko vlastne treba k realizácii projektu. „Kľúčový bod projektu Videoškola bude získanie dostatku divákov, aby prednášajúci mali cieľovú skupinu a zároveň získanie kvalitného obsahu na získanie fanúšikov. Toto je problém, či bola skôr sliepka alebo vajce. Z tohto dôvodu sa projekt rozšíril na vzdelávaciu časť, a to práca pred kamerou a mikrofónom. Verím, že takto dokážem barterovým obchodom získať neznáme tváre a kvalitný obsah,“ uvádza Bc. Milan Majtán. 

Na svojom blogu spomína prvý pokus, ktorým bolo WordPress Meetup Bratislava. V práci mal poobednú zmenu a nemohol prísť. „Dal som kameru, známy dal statív a nahrával. A nahral katastrofu. Prednášky sa často konajú na miestach so zlými svetelnými podmienkami. Automatika kamery si s tým neporadila, takže video vyzeralo ako tanečnica v tme. Mikrofón bol príliš ďaleko, takže bolo počuť všetko len nie speakera.“

Tým pádom museli prísť prvé investície. „Najprv som riešil zvuk. Bezdrôtový klopový mikrofón, ručný mikrofón, samozrejme prijímač. Všetko kvalitné veci na svoj účel. Cena? Viac ako jeden mesačný plat. Zvládne kamera teraz svoje poslanie? Bez nastavenia nie. Film Maratónec ukázal limity kamery. Túžba dokončiť niečo, čo pomôže tisícom, ma núti riskovať. Čítam recenzie. Viem, že to bude stáť veľa, ale zas ma to nesmie zruinovať. Tu som našiel kameru Sony PX-V70 na to stvorenú. Cena piatich platov sa môže zdať vysoká, ale v tejto kategórii je to v pomere cena – kvalita to najlepšie.“

Plány občianskeho združenia Videoškola tak možno zhrnúť nasledovne:

  • Zdieľaním a tvorením obsahu vytvoriť webovú stránku, ktorá pomôže človeku bez ohľadu na bydlisko a sociálny status založiť si svoj podnik. Pekne krok po kroku.
  • Tvoriť vlastný obsah. Pripravuje sa film Biznisman, za sebou majú natáčanie filmu Maratónec.
  • Kvalitná technika. Na strih využívajú voľný software iMovie a pracujú na trojročnom Macu. V budúcnosti treba investovať do kvalitnejšieho programu, pravdepodobne Adobe Premiere, kde sa platí mesačne za licenciu. Samozrejme do počítača, vďaka ktorému budú poskytovať kvalitný obsah a prezentáciu firiem.
  • Predstaviť kvalitných ľudí, ktorí majú čo ponúknuť, ale bohužiaľ nemajú možnosť sa prezentovať. Projekt sa plánuje rozširovať do všetkých krajov a častí Slovenska.
  • To, koľko stoja kvalitný speakri a organizovanie bezplatných konferencii pre širokú verejnosť, je dané. Videoškola chce byť partnerom týchto konferencií, a tak prinášať na Slovensko kvalitné vzdelanie pre každého.

Viac informácií

YOUTUBE kanál

************************************************

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network). Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Playpark Bratislava 12 vybraným účastníkom ponúka miesto na 6 mesiacov v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave (InQb), sedem praktických workshopov podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí, osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania a tiež účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals.

Stačí, ak uchádzač pri vstupe do Playparku Bratislava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmerovať svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu. Počas účasti v 1. tréningovej perióde Playparku Bratislava má úspešný uchádzač za úlohu napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte, budú hlavnými výstupmi.

V rámci 1. tréningovej periódy je možné prihlásiť sa do 1. novembra 2017. Pre výzvy do 2. (jar – leto 2018) a 3. (jeseň 2018 – jar 2019) tréningovej periódy treba sledovať informačné kanály partnerov projektu.

Viac informácií o projekte

 

Informácie a foto poskytol: Bc. Milan Majtán, konateľ občianskeho združenia Videoškola

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky