Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Je na internete všetko?

VEDA NA DOSAH

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. študovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbor Elektronické počítače. Aktuálne je profesorkou na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v BA. Už viac ako 15. rokov sa venuje výskumu internetu a jeho služby World Wide Web. Vedie výskumnú skupinu PeWe (Personalized Web). Medzi najdôležitejšie výsledky Márie Bielikovej a jej tímu patria nové metódy pre riešenie vybraných problémov odporúčania informácií v rôznych doménach, personalizácie vyhľadávania a prehliadania informácií aj s využitím sociálnych aspektov a tiež návrhu interaktívnych rozhraní pre prácu s informáciami. Patria sem aj nové prístupy pre modelovanie záujmov človeka pri získavaní informácií na internete na základe jeho aktivity. Mária Bieliková je autorkou viac ako stovky štúdií. Je členkou viacerých medzinárodných profesijných organizácií združujúcich informatikov. Aktívne pôsobila viacero rokov vo výkonnom výbore Slovenskej informatickej spoločnosti. Za výsledky svojej vedeckej práce bola viackrát ocenená, napríklad v roku 2010 dostala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.

V májovej vedeckej cukrárni sa jej návštevníci dozvedeli všeličo o tom, ako fungujú strojčeky, ktoré zabezpečujú to, aby zvedavci mohli nájsť na internete to, čo potrebujú alebo aj zistiť, čo by vlastne mohli potrebovať a mohlo byť pre nich užitočné. Na internete a špeciálne na webe dnes máme zhromaždené a uchované na serveroch rozmiestnených po celom svete neuveriteľné množstvo informácií najrôznejšej povahy a aj kvality. Dostupných dát je toľko a ich množstvo rastie tak rýchlo, že sme sa stali úplne závislí od výpočtových strojov, ktoré tieto informácie sprístupňujú. To, že efektívne sprístupnenie informácií je dnes kľúčom k úspechu v mnohých oblastiach života, prináša spoločnosti aj jednotlivcom úžitok a zisk, netreba veľa hovoriť. Aj informácie pre školské zadania väčšinou pochádzajú práve z internetu.
Prednáška bola venovaná aj tomu, ako vyhľadávanie na webe fungovalo pred 15. rokmi, keď vznikli prvé vyhľadávače a ako funguje dnes. Na základe toho sme mohli diskutovať aj o tom, kam sa dostane pravdepodobne zajtra. Pre efektívne nájdenie informácií je dôležité poznať v strojovo čitateľnej forme význam uchovaných dát – sémantiku. Práve získanie sémantiky je jedným kľúčových momentov vo vylepšovaní vyhľadávania. Diskutovali sme, ako sa dá sémantika získať automaticky strojčekmi, ale aj ako sémantiku dopĺňajú ľudia, napríklad aj tak, že sa na internete hrajú hry a pritom dodávajú informácie, ktoré neskôr pomôžu pri vyhľadávaní.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky