Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ak chcete byť na dračku, študujte informačné technológie

Martina Pitlová

Poháre pre víťazov

Súťaž Junior Internet už po jedenástykrát umožnila mladým nadšencom verejne prezentovať svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ich ďalšie vízie.

V piatok, 18. marca 2016, počas mesiaca knihy a internetu, sa v Bratislave uskutočnila dvojdňová súťažná konferencia Junior Internet 2016. Podujatie malo za cieľ prezentovať práce najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Každý mladý tvorca a tvorkyňa webu, grafiky, programátor aplikácií či nezávislá blogerka sa mohli so svojimi projektmi prihlásiť do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Internetu. S nápadom stať sa internetovou osobnosťou prišla Asociácia pre mládež, vedu a techniku už pred jedenástimi rokmi. Odvtedy sa Junior Internet stal odrazovým mostíkom do IT sveta pre množstvo mladých ľudí a okolo projektu vznikla silná komunita mladých internetových webdizajnérov, programátorov, projektových manažérov či internetových podnikateľov a podnikateliek. Práce žiakov, ktorí mali možnosť prihlásiť sa do 18. februára 2016, hodnotili ľudia z oblasti úspešných webových projektov a organizácií. Okrem hodnotenia samotných projektov začínajúcim autorom poradili v ich prezentovaní vo svete online marketingu. Komisia rozhodovala o postupujúcich na konferenciu v Bratislave na základe obsahu, nápadu, ale i prevedenia. Mladí nadšenci informačných technológií súťažili v týchto súťažných kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorTEXT, JuniorBLOG, JuniorAPP, JuniorLEARN.

Význam informačných technológií

Študenti, ktorých projekty postúpili na konferenciu v Bratislave, sa stretli 18. marca 2016 na pôde Slovenskej technickej univerzity na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU). Po registrácii účastníkovProf. Bieliková, dekanka FIIT STU pri svojom príhovore a odovzdaní prezentácií nasledovalo slávnostné otvorenie konferencie, nad ktorou záštitu prijali prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. – dekanka FIIT STU, Katarína Touquet Jaremová – Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. – predseda Slovenskej komisie UNESCO, Ing. Ľuboš Demovič – predseda hodnotiacej komisie a doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. – predseda AMAVET. Hodnotiaca komisia sa predstavila v zložení: Mária Schvarczová z ACTIVE24, Jakub Kšiňan z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity, Boris Vavrík z Vacuum Labs, Patrik Holotňák z Principio MSD, Ľudovít Franta taktiež zo spoločnosti Principio MSD a Katarína Touquet Jaremová so Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dekanka FIIT STU, prof. Bieliková vo svojom príhovore zdôraznila, že Fakulta informačných technológií a informatiky STU je známa tým, že jej študenti sú „na dračku“ a už počas štúdia si dokážu zabezpečiť dobre platený job. Nezabudla však dodať, že k tomu vedie pomerne dlhá cesta. Katarína Touquet Jaremová, ktorá sedela aj v porote, vyzdvihla dôležitosť a nevyhnutnosť digitálnej sféry a IT zručností v dnešnej spoločnosti, aj v súvislosti s uplatnením sa v zamestnaní. Predseda Slovenskej komisie pre UNESCO – prof. Molnár uviedol: „…Verím, že prítomní súťažiaci svojimi nápadmi prispejú, aby sme si boli bližšie, aby sme spolu komunikovali a zlepšili tak kvalitu nášho života.“ Nezabudol však podotknúť, že „face to face“ komunikácia je to najlepšie, čo nás môže stretnúť, preto by sme sa mali usilovať o akýsi balans medzi komunikáciou v digitálnom a reálnom svete. Doc. Ristvej poďakoval všetkým študentom za účasť na súťaži, ale aj učiteľom, ktorí šíria povedomie o súťaži a podporujú svojich študentov v ich projektoch.

Odrazový mostík

Po slávnostnom otvorení konferencie vystúpil Ondrej Vrábel, minuloročný víťaz Junior Internetu, ktorý porozprával, ako ho výhra s projektom Pinf Hry – didaktickými počítačovými hrami pre mentálne postihnuté deti, ovplyvnila. Pinf Hry vyvinul pre sesternicu svojej mamy. Tá vzhľadom na svoju diagnózu – detskú mozgovú obrnu, nevedela čítať, písať ani počítať, lákal ju však počítač. Ondrej preto navrhol spojiť počítač so vzdelávaním. Vytvoril unikátny program s počítačovými hrami, ktoré vyhovujú deťom napríklad s autizmom, detskou mozgovou obrnou alebo mentálnou retardáciou, vzhľadom na ich špecifické potreby a požiadavky. Ondrej Vrábel potvrdil, že súťaž Junior Internet bola pre neho odrazovým mostíkom a vníma ju ako veľmi dôležitú skúsenosť. Vďaka nej sa naučil ako prezentovať svoj projekt a veľmi mu pomohla hry zviditeľniť a dostať ich medzi ľudí, ktorým môžu pomôcť.

Workshopy a prezentácie

Po prezentácii Ondreja Vrábela už nasledovali samotné bloky prezentácií v jednotlivých kategóriách. Každý účastník mal na prezentáciu svojho nápadu vyhradený čas tri a pol minúty, a po nej členovia hodnotiacej komisie Účastníci konferencie Junior Internet 2016položili doplňujúce otázky. Súbežne s prezentáciami prebiehali workshopy. Prvý na tému „Ako na projekty s nejasným výsledkom?“, viedol Ján Gregor z mimacom Slovensko s.r.o. Na tomto workshope sa mohli mladí ľudia zoznámiť s prístupom menom agile, ktorý umožňuje v projektoch s nie úplne jasným zadaním, alebo vonkajšími podmienkami prísť v limitovanom čase k čo najlepším výsledkom. V druhý deň konferencie, už od rána pokračovali bloky s prezentáciami a tiež workshop s názvom: „Ako úspešne prezentovať projekt a viesť tímovú komunikáciu“ s Miloslavom Ofúkaným, vedúcim AMAVET klubu 962, zakladateľom Webmap.sk a členom rečníckeho klubu Slovenskí Toastmasters. Okrem iného tu mohli účastníci získať hodnotenie svojho verbálneho a neverbálneho prejavu, nadobudnúť lepšie komunikačné a líderské zručnosti. Na workshope „Moderný web workflow“, ktorí viedli Marek Galovič a Štefan Štefančík z Abilitio, sa účastníci oboznámili s nástrojmi, postupmi a technológiami, ktoré sa využívajú pri vývoji moderných web aplikácií. Po odprezentovaní všetkých projektov a zasadnutí hodnotiace komisie neostávalo nič iné, len slávnostne vyhodnotiť a vyhlásiť výsledky.

V jednotlivých kategóriách porota vyhlásila týchto víťazov a víťazky:

JuniorWEB Mladší žiaci Ondrej Vrábel Deň BEZ
JuniorWEB Starší žiaci Dominik Mery tvojevino.sk
JuniorWEB Starší žiaci – Špeciálna cena  Marek Galovič, Štefan Štefančík Abilitio
JuniorDESIGN Mladší žiaci Oskar Majoroši Portfólio
JuniorDESIGN Starší žiaci Ema Klučovská Prezentácia na Artstation
JuniorTEXT Andrea Lengvarská Šesť mesiacov príležitostí
JuniorBLOG Kristián Hrušovský, Juraj Vasek, Dávid Igaz FónyzČíny.sk
JuniorAPP Marek Gogoľ MHD Prešov
JuniorLEARN Martina Pitáková, Dávid Duda Examplo
JuniorLEARN – Špeciálna cena  Alžbeta Dečová, Katarína Talpašová, Michal Lukáč Nanoškola

Úspešný ročník

Do 11. ročníka Internet Junior 2016 sa prihlásilo celkovo 235 žiakov so 175 projektmi. Na konferenciu postúpilo 66 projektov a 72 súťažiacich, pričom najmladší z nich mal len 10 rokov. Kompletný zoznam prihlásených projektov, ako aj výsledky súťaže nájdete na webovej stránke JUNIOR INTERNET. Súťaž hodnotíme ako veľmi úspešnú, o čom svedčí neustále sa zvyšujúci počet prihlásených projektov, ale najmä aj ich vysoká kvalita. Môžeme sa teda tešiť na ďalší ročník a nové zaujímavé nápady zo sveta informačných technológií.

Tento rok sa prihlásilo celkovo 235 žiakov so 175 projektmi

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR 

Foto: Junior Internet

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky