Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Informatička Mária Bieliková získala významné postavenie v európskych štruktúrach

VEDA NA DOSAH

Informatička profesorka Mária Bieliková, dlhoročná odborníčka v oblasti umelej inteligencie, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  (FIIT STU) získala významné postavenie v európskych štruktúrach.

profesorka Mária Bieliková

Európska komisia vyberala 52 členov do novej expertnej skupiny s názvom High-Level Group on Artificial Intelligence, medzi nimi aj slovenskú zástupkyňu. Členmi komisie sú vedci a odborníci z akademického prostredia, z IT firiem, zástupcovia tretieho sektora a aj experti na etiku. Celkovo bolo podaných viac ako 500 prihlášok.

„Mám mnohoročné skúsenosti v tejto oblasti najmä vďaka pôsobeniu našej univerzity v oblasti umelej inteligencie prakticky od začiatkov informatiky na STU, keď už v 70-tych rokoch minulého storočia bola na univerzite silná skupina okolo profesora Molnára a neskôr okolo profesora Návrata, ktorí v tejto oblasti pôsobili. K nim sa pridali ďalší a ja som mala to šťastie, že ma viedol profesor Návrat už v diplomovke, ktorá bola orientovaná na expertné systémy, dôležitú oblasť umelej inteligencie. Mám okolo seba skvelý tím a naše výsledky umožnili, že som uspela vo výzve Európskej komisie o zriadení tejto expertnej skupiny a bola som vybratá z viac ako 500 kandidátov,“ uvádza profesorka Mária Bieliková, ktorá je zároveň IT osobnosťou roka 2016. 

Aká je jej vízia na pozícií členky expertnej skupiny? Informatička zdôrazňuje, že ako sa píše i na stránke expertnej skupiny, cieľom je prioritne prispieť k vytvoreniu dôležitej európskej stratégie vzťahujúcej sa k umelej inteligencii v celej jej šírke. „Očakávajú sa najmä podporné a expertízne stanoviská v oblasti etických noriem, smerovania investícií, ale aj možných dopadov, ktoré umelá inteligencia prináša do oblasti zamestnanosti a inovácií. Aj preto je to ´High-level group´, lebo ide v prvom rade o strategické pohľady smerujúce aj k vývoju spoločnosti, čo je dané závažnosťou témy. Pojem umelá inteligencia dnes v sebe zahŕňa ďaleko viac ako sa chápal pri jeho vzniku pred viac ako 60-timi rokmi a aj veľa rokov potom vo vedeckej komunite. Umelá inteligencia sa dnes stotožňuje so všetkými strojmi či systémami komunikujúcich vecí, ktoré ako celok vykazujú niektoré charakteristiky ´inteligentného´ správania. Asi najviac diskutovaná je autonómia. Toto už významne presahuje kybernetiku a informatické vedy, ktoré mnohé desaťročia pestovali umelú inteligenciu. Začína sa týkať takmer všetkých aspektov nášho života.“

profesorka Mária BielikováMária Bieliková pokračuje, že z pohľadu Slovenska je jej cieľom najmä využiť svoje skúsenosti a prispievať k výchove mladých ľudí, ktorí budú nielen chápať rôzne aspekty umelej inteligencie, ale aj budú schopní aktívne takéto systémy navrhovať, skúmať a rozhodovať v tejto oblasti. „Chcem upozorňovať na to, že u nás máme mladých ľudí s kvalitným a aktuálnym vzdelaním v oblasti informatiky a umelej inteligencie a našim politikom nastavovať zrkadlo, aby naša krajina nezaspala nástup nových technológií, aby sme výraznejšie podporili vzdelávanie a prípravu mladých ľudí v oblastiach, ktoré im zaručia atraktívnu prácu a plat.“ 

Odborníčka na IT je presvedčená, že vývoj spoločnosti a priemyslu na Slovensku ukazuje, že špecializácia na oblasť umelej inteligencie a širšie informatiky je dobrá cesta pre našu krajinu. „Ale bez ľudí sa nič neudeje. Musíme podporiť zotrvanie mladých ľudí na Slovensku a aj návrat tých, ktorí sú v zahraničí. Je dôležité, aby financovanie vysokého školstva výrazne odrážalo to, ktoré oblasti sú pre krajinu kľúčové, ktorých absolventov potrebujeme a chceme udržať na domácom trhu. Treba dať jasný signál mladým ľuďom, že majú perspektívu získať na Slovensku kvalitné vzdelanie a uplatnenie, že Slovensko ide cestou nielen používania poznatkov, ale aj ich transferu do praxe v tejto dôležitej oblasti. Potom nielen šikovní mladí ľudia ostanú na Slovensku, ale aj niektorí z tých, čo sú v zahraničí sa vrátia. Zároveň k nám prídu ďalší. Osobne nie som proti tomu, aby mladí ľudia išli do sveta nazbierať skúsenosti, ba naopak, podporujem to. Ale spôsobom, ako sa to deje teraz, že nám odchádzajú mladí ľudia ešte pred tým, ako si vytvoria silné väzby v krajine, ohrozuje našu spoločnosť.“

Mária Bieliková pripomína, že zároveň iné krajiny v oblasti umelej inteligencie už s aktivitami začali – najmä budovaním centier pre umelú inteligenciu. „U nás počúvame o nedostatku informatikov, no málo sa zatiaľ deje preto, aby sme mali možnosť pripraviť ich viac, a najmä tých špičkových. Umelá inteligencia je tu len jednou oblasťou, hoci práve takou, ktorá spája mnohé ďalšie a nielen informatické. Ešte máme kvalitné univerzity aj so zastúpením umelej inteligencie. FIIT STU má potenciál posúvať aktivity ohľadom umelej inteligencie – zároveň je skvelou príležitosťou pre štúdium IT so silným zastúpením umelej inteligencie, ako jediná má i britskú akreditáciu, ktorou sa pýši napr. Cambridge, a študenti to vnímajú. Avšak len vlastnými silami a s podporou osvietených firiem sa snažíme udržať top učiteľov, ktorí na IT trhu môžu získať výrazne lepšie ohodnotenie,“ dodala.

Európa chce byť lídrom v oblasti umelej inteligencie a zastúpenie Slovenska v  skupine dáva našej krajine šancu byť dôležitým hráčom v tejto oblasti. Expertná skupina je kľúčovým partnerom Európskej komisie pri príprave legislatívy a návrhov pre investovanie v oblasti umelej inteligencie. Skupina sa zaoberá tiež oblasťou etiky a ďalšími výzvami, ktorým v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie čelíme. Ide napr. o aktuálnu agendu ochrany osobných údajov vo vzťahu k využitiu umelej inteligencie. Experti sa zamerajú aj na to, ako umelá inteligencia ovplyvňuje priemysel a zamestnanosť. Ako vyplynulo z rokovania skupiny expertov, prvé návrhy pre komisiu chcú pripraviť už koncom tohto roka.

Zoznam všetkých členov komisie

Odborný garant textu a foto poskytla: Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky