Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V rámci IT Innovation Bootcamp zvíťazil nový pohľad na bikesharing

VEDA NA DOSAH

IT Innovation Bootcamp

Nápad prinášajúci nový pohľad na bikesharing sa stal víťazným projektom prvého ročníka IT Innovation Bootcamp. Jeho cieľom je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Košického kraja a motivovať ich k pohybu prostredníctvom vernostného systému verejnej dopravy.

„Pravidelne využívame bicykle a máme radi vernostné systémy, tak sme to zlúčili do tohto nápadu,” vysvetľujú Tomáš Lorinc a Jakub Hovanec, autori víťazného projektu a čerství majitelia elektronických kolobežiek. Tomáš študuje na Katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE a Jakub  (tiež FEI TUKE) pracuje v spoločnosti T-Systems. Spoznali sa až vďaka bootcampu a radi by spolupracovali aj v budúcnosti.

Účastníci prvého ročníka tejto súťaže predstavili svoje nápady 1. októbra 2018 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku (UVP ) TECHNICOM. Podujatie je výsledkom kooperácie T-Systems Slovakia, UVP TECHNICOM a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti zdravotníctva (EIT Health).

Išlo o jednodňovú udalosť zameranú na predstavenie tvorby a transformácie inovačných myšlienok do skutočných projektov. Každý účastník si na vlastnej koži vyskúšal proces tvorby inovácií prostredníctvom metódy Design Thinking. Na svoju inovačnú ideu získal feedback od lektorov s akademickými a biznis skúsenosťami.

Súťažné tímy dostali na výber osem tém z programu Horizon 2020, z oblastí Health, Demographic Change a Well Being. Svoju ideu v priebehu dňa doladili až k finálnemu projektovému návrhu. Každú fázu Design Thinking a procesu tvorby inovácie pritom konzultovali s expertmi z akademickej obce i z praxe.

„Ide o veľmi intuitívny proces, počas ktorého sa problém skúma z viacerých strán. Veľmi ma prekvapilo, že sme dnes nemuseli prísť s hotovým produktom, ale systematicky sme pracovali na svojom nápade,” zhodnotila metódu Design Thinking jedna z účastníčok podujatia Alexandra Dorčáková.

IT Innovation Bootcamp

V závere tímy predstavili svoje inovatívne projektové návrhy v oblasti zdravia pred odbornou porotou, ktorú tvorili doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM pôsobiaci na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE, Ing. Peter Ťapák, vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania na Úrade Košického samosprávneho kraja, Ing. Juraj Girman, viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia, Martin Smatana, MSc., vedúci Inštitútu zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva SR a Ing. Ivan Radvák, líder skupiny City of Tevelopers.

V priebehu niekoľkých hodín vznikol nápad na interaktívneho asistenta pri liečbe kolorektálneho karcinómu, nástroj na podporu aktívneho starnutia a sekundárneho pracovného trhu, aplikácia na priebežné sledovanie zdravotného stavu, návrh na riešenie problému osamelosti seniorov prostredníctvom vzdelávania a odovzdávania skúseností, projekt na riešenie plytvania potravinami, plán efektívneho pestovania potravín prostredníctvom komunitných záhrad či riešenie neodborných zásahov pri podaní prvej pomoci. Pri bodovaní sa prihliadalo na aplikovateľnosť projektu v regióne, jeho inovačný potenciál, uskutočniteľnosť aj dopad na obyvateľov Košického kraja.

Účastníkmi Bootcampu boli aj start-upisti zo Startup Centra TECHNICOM. Konkrétne to bol Patrik Konrády zo start-upu Body Fix, Lukáš Kianka a Martin Fedorjak zo start-upu Leaf.

„Veľa prezentácií projektov končilo s výzvami na podporu miestnych inštitúcií, zamestnávateľov, Ministerstva zdravotníctva SR a pod. Nakoľko ich zástupcovia boli prítomní v hodnotiacej komisii, nebola núdza o početné otázky a tak aj o spätnú väzbu priamo od zainteresovaných strán. Tým sa otestovala aj udržateľnosť a aplikovateľnosť daného projektu a celá aktivita získavala adresnejší obsah a radosť z navrhovaných výstupov,” popisuje doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE.

 

Zdroje informácií a fotografií:

https://eit-health.myt-systems.sk/bootcamp/

https://www.uvptechnicom.sk/it-innovation-bootcamp-pozna-svojich-vitazov/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky