Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trendy rozvoja elektronických komunikácií

Monika Tináková

Internetová mapa – ilustračný obrázok

Moderné časy vnímajú mnohí ako veľmi rýchle. Tento trend nepochybne zachytáva najmä rozvoj komunikácií, lepšie povedané elektronických komunikácií. Môžeme to sledovať v niekoľkých samostatných a súčasne vzájomne úzko previazaných a ovplyvňujúcich sa trendoch ich rozvoja.

Prvý dôležitý trend vychádza z neustále narastajúcich požiadaviek  na zvyšovanie prenosovej rýchlosti digitálnych signálov v prenosových kanáloch, čo je podporované okrem iného rozvojom optických vláknových systémov a širokopásmových rádiových systémov.

Druhým trendom je využívanie bezdrôtovej a mobilnej komunikácie, čo výrazne podporuje požiadavky na zabezpečenie prenosu správ vysokými prenosovými rýchlosťami nezávisle od miesta a času.

Tretí trend je využívanie satelitných systémov na zabezpečenie prenosu a šírenia televíznych a rádiových signálov, riadiacich dát a iných signálov, napr. pre  informačné systémy na lokalizáciu a navigáciu. Satelitné komunikačné systémy výrazne podporujú aj prieskum Zeme a vesmíru.

Štvrtý trend je založený na  rozvoji internetových služieb na báze World Wide Web a na týchto technológiách vybudovaných multimediálnych systémoch a službách, ktoré vyvolávajú nové požiadavky na elektronickú komunikáciu.

Piaty trend je založený na „Smart“ systémoch s vnorenou inteligenciou, ktoré vzájomne komunikujú. V súčasnosti zaznamenávame obrovský rozvoj tzv. internetu vecí (Internet of  Things) na prepojenie „všetkého, všade a v každom čase“.

Sme poprepájaní optickými vláknami a káblami

Na fyzickej vrstve elektronických komunikačných systémov ide často o obrovské prenosové kapacity, ktoré sú realizované prenosom na optických vláknach so šírkou prenosového pásma 50 THz v infračervenej oblasti spektra (teoreticky umožňujú prenos miliónov HDTV kanálov). Obrovské množstvo kilometrov optických káblov je položených na dne morí na prepojenie kontinentov, ale samozrejme aj v chrbticových sieťach na prepojenie miest v rámci kontinentov. Na druhej strane optické vlákna sú čoraz viac zavádzané až do domových komunikačných zásuviek.

Mobil – spojka s celým svetom

Obrovský rozvoj zaznamenávajú mobilné komunikačné siete. Bezdrôtové a mobilné siete štvrtej generácie 4GV súčasnosti zaznamenávame obrovský rozvoj tzv. internetu vecí (Internet of  Things) na prepojenie „všetkého, všade a v každom čase“ a budúce bezdrôtové a mobilné siete piatej generácie 5G umožňujú a budú umožňovať čoraz širokopásmovejšie mobilné komunikačné prepojenie v ktoromkoľvek čase a na ktoromkoľvek mieste  podľa aktuálnej potreby.

Multimédiá sú dnes popri tom, ako sa rýchlo rozvíjajú technológie, podporujúcou zábavou. „Smart“ systémy nachádzame v podnikoch, v doprave, vo vzdelávaní či v spoločnosti ako takej a sú základom na vytváranie nového obsahu v informačných a komunikačných službách.

Éra „Big Data“

Prakticky všetko predchádzajúce je a bude podporované novými systémami počítačových „cloudov“ a gridov so zameraním na spracovanie obrovských súborov dát „Big Data“, kde komunikácia je a bude podporovaná širokopásmovými pevnými a mobilnými komunikačnými prostriedkami a obrovským rozvojom najrôznejších foriem a spôsobov spracovania dát, audio- a videosignálov na prezentáciu dejov. Všetko tu uvedené je sprístupnené na komunikáciu „človek-človek“; „človek-stroj“ a „stroj-stroj“.

Elektronické komunikácie všetkého druhu pomáhajú na báze internetu vytvárať nové služby, napríklad pre inteligentné domy, vzdelávanie, energiu a energetiku, dopravné prostriedky, dopravu, zdravotnú starostlivosť či bezpečnosť. Takýmto spôsobom sa vytvárajú ideálne podmienky na rozvoj tzv. inteligentných miest.

 

Autor: prof. Ing. Milan Dado, PhD., Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív Moniky Hucákovej, https://upload.wikimedia.org (ilustračný obrázok)

Uverejnil: MZ

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky