Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Telekomunikačné satelity v službách navigácie

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Satelitné antény

Satelity SES-5 a ASTRA 5B slúžia aj európskemu systému EGNOS na presnejšie určenie polohy s využitím v letectve a námorníctve, a takisto dokážu pomôcť aj v poľnohospodárstve.

Satelity SES sú primárne určené na prenos televízneho signálu. Avšak niektoré z týchto satelitov slúžia aj na iný účel. Vedeli ste, že tieto satelity dokážu niesť aj iný náklad než transpondéry určené na televízne vysielanie? Ide o tzv. hosted payload službu, ktorá umožňuje spoločnostiam alebo organizáciám získať rýchlejší a jednoduchší prístup do vesmíru, odkiaľ môžu poskytovať vlastné služby. Tak je to aj v prípade systému EGNOS (Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie), ktorý využíva satelity SES. Tento systém poskytuje navigačné služby v Európe, ktoré zlepšujú presnosť amerického navigačného systému GPS. Slúži v kritických situáciách, využíva sa najmä v letectve a námorníctve, prispieva tiež k mapovaniu v reálnom čase alebo k lokačným službám (ako napríklad v osobných navigačných zariadeniach a mobilných telefónoch). Poskytuje tiež cenovo dostupné riešenie pre farmárov v prípadoch, kedy je pre nich nevyhnutné čo najpresnejšie určenie polohy.

Satelity SES

EGNOS je jedným zo systémov SBAS (satellite-based augmentation system), ktorý zlepšuje presnosť a spoľahlivosť pozičných informácií z GPS. Zároveň poskytuje nevyhnutné správy o integrite, aby bola zabezpečená plynulosť a dostupnosť signálu. Systém EGNOS využíva na svoju činnosť geostacionárne satelity a sieť pozemných staníc na príjem, analýzu a rozšírenie GPS signálov. Týmto spôsobom dokáže systém poskytovať presnejšie vertikálne a horizontálne parametre polohy.[1]

„Dnes sa systém EGNOS využíva v  letectve nad územím Európy, a to na zlepšenie presnosti a spoľahlivosti pozičných informácií o lietadle, svoje uplatnenie však našiel aj v námorníctve, ako aj medzi používateľmi na európskej pevnine. Len minulý rok využívalo operatívne pristávacie postupy založené na systéme EGNOS takmer 170 európskych letísk a toto číslo neustále narastá,“ povedal Nicolas Ramponi, senior manažér divízie SES Techcom spoločnosti SES.

Satelitné antény

Spoločnosť SES poskytuje dve EGNOS služby pre európsku satelitnú agentúru GSA. Prvou z nich, je služba GEO-1, ktorá je od augusta 2013 poskytovaná prostredníctvom satelitu SES-5 na obdobie 13 rokov (momentálne je súčasťou Testovacej platformy EGNOS). Služba GEO-2 využíva satelit ASTRA 5B, ktorý bol vypustený v júni 2014 a slúžiť bude po dobu 15 rokov (momentálne je súčasťou ostrej prevádzky systému EGNOS). Predtým, než boli obidva satelity zaradené do prevádzky systému EGNOS, podstúpili veľmi intenzívne testy ako na Zemi, tak aj vo vesmíre.

Divízia SES Engineering navrhla prvý dvojfrekvenčný payload pre systém EGNOS, s možnosťou prenosu na oboch L1 a L5 frekvenciách, s cieľom zlepšiť presnosť stanovenej polohy a zabezpečiť tiež kompatibilitu s navigačnými systémami GALILEO a GPS. Inžinierske tímy vybudovali pre systém EGNOS aj pozemnú infraštruktúru v Betzdorfe v Luxembursku a sú zodpovedné za jeho prevádzku ako na satelitoch, tak aj na Zemi.

Zaujímavosti o satelite ASTRA 5B, ktorý nesie komponenty aj pre systém EGNOS:

  • Telekomunikačný satelit umiestnený na orbitálnej pozícii 31.5°E
  • Bol skonštruovaný spoločnosťou EADS Astrium v Toulouse vo Francúzsku, je postavený na overenej platforme Eurostar E3000
  • Rozširuje satelitnú kapacitu a geografické pokrytie nad východnou Európou a susediacich trhoch pre televízne vysielanie
  • Nesie 40 transpondérov v Ku-pásme (ekvivalent pásma 36 MHz) a 6 transpondérov v Ka-pásme
  • Hosťuje náklad určený pre systém EGNOS v L-pásme
  • Pri štarte vážil 6 ton, po uvedení solárnych panelov do prevádzky má rozpätie 40 m
  • Solárne panely zabezpečia výkon 13kW počas 15-ročného životného cyklu satelitu

Využitie systému EGNOS [2]:

V letectve – systém je navrhnutý tak, aby dopĺňal navigáciu lietadiel počas letu, ako aj počas pristávania a pomohol pracovníkom v riadiacej veži zvládať aj letecké dopravné špičky.

V poľnohospodárstve – presnosť pri poľnohospodárskych činnostiach je efektívnou farmárskou stratégiou a môže pomôcť zvýšiť výnos a produktivitu.  Zároveň pomáha znížiť náklady a minimalizovať dopady na životné prostredie. EGNOS môže byť napríklad užitočný pri plánovaní a riadení postreku plodín zo vzduchu.

V námorníctve – systém sa využíva najmä pri riadení prístavov a dopravy v rámci vnútrozemských riek, pričom dokáže zlepšiť navigáciu, prevádzku a riadenie námornej a riečnej dopravy a pod.

V pozemnej doprave – systém pomáha spresniť polohu, takže napríklad dopravné spoločnosti budú presne vedieť, kde sa nachádzajú ich vozidlá, a to kedykoľvek. Využitie môže nájsť aj v rámci policajných či pohotovostných zložiek, ako aj v rámci taxi služieb, ktoré budú mať informácie o presnej polohe ich vozidiel v mestských častiach a pod.

V ďalších oblastiach – systém EGNOS bol už testovaný aj v iných oblastiach, napríklad sledoval cyklistov počas Tour de France, či pomáhal s navádzaním slepých chodcov.

 

Informácie poskytla: Daša Tkáčová, z firmy GRAYLING

Zdroje:

SES

EGNOS

Uverejnila: MI

 

 

——————————————————————

[1]Zdroj: http://www.egnos-portal.eu

[2]Zdroj: https://www.egnos-portal.eu/discover-egnos/commercial-information

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky