Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Systém na monitorovanie životných funkcií osôb sa snažia vytvoriť študenti STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /aplikácia/; zdroj: Pixabay.com

Vnorený systém monitorovania osôb sa snažia nájsť študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Ich cieľom je vytvoriť komplexný systém, ktorý bude schopný identifikovať a následne vyhodnocovať stavy používateľa. Systém by mal dokázať namerať a uchovať základné životné funkcie ako tep, teplotu, okysličenie krvi. Pri zistení nezrovnalostí by mal automaticky zavolať pomoc. Okrem toho by mal vedieť privolať pomoc aj na základe akcie používateľa.

Vedúci tímu projektu Vnorený systém monitorovania osôb [Breyslet 2.0] je Ing. Vladimír Kunštár. Povinnými technológiami sú Sigfox, C, C++, JAVA, odporúčanými: Android, AtmelStudio, EAGLE.

Systém by mal byť určený hlavne pre starších a chorých ľudí a mal by byť jednoduchý na každodenné použitie. Pri systéme sa kladie dôraz na spoľahlivosť, odolnosť a výdrž. Komunikácia zariadenia by mala fungovať pomocou niektorej novej technológie, napríklad Sigfox.

Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť a implementovať nové riešenia. Ďalšou výhodou pre zúčastnených študentov je spoznanie a práca s novou technológiou Sigfox v reálnej sieti. „V projekte je potrebné použiť množstvo rozličných technológií ako sú napríklad IoT, databázové systémy, mobilné a webové aplikácie a jazyky vyššej a nižšej úrovne, čo pomôže získať dobré skúsenosti. Výsledkom projektu môže byť funkčný prototyp,“ pripomenuli jeho realizátori.  

Problematika bezpečnosti starších ľudí a monitorovania ich zdravotného stavu sa v dobe IoT spomína čoraz častejšie. Často krát v živote sa stáva, že starší ľudia ostávajú sami a s pribúdajúcim vekom sa zhoršuje aj ich zdravotný stav. V takomto prípade by sa o týchto ľudí mali postarať ich rodinný príslušníci. To však často krát nie je možné z dôvodu ich pracovnej vyťaženosti. Práve vtedy prichádzajú na rad moderné technológie, ktoré dokážu monitorovať bezpečnosť a zdravotný stav týchto ľudí. 

Študenti majú v rámci tohto projektu analyzovať dostupné technológie monitorovania zdravotného stavu osôb a možnosti prepojenia existujúcich technológií s technológiou Sigfox. „Definujte veličiny a stavy, ktoré budete monitorovať. Určte spôsob zberu dát z monitorovanej osoby. Navrhnite a implementuje komplexný systém na monitorovanie, ktorý dokáže komunikovať prostredníctvom technológie Sigfox. Namerané dáta vhodne vizualizujte prostredníctvom dostupných technológií (Android, iOS, WEB, …). V riešení uvažujte s rôznymi typmi používateľov,“ odporúčajú realizátori.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky