Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Superhrdinovia pre vedu

Monika Tináková

Komiksoví superhrdinovia svoju úžasnú fyzickú silu aj zmysly využívajú v mene dobra. V skutočnom svete za nich môžeme považovať superpočítače, pretože dokážu superrýchlo napríklad nájsť spomedzi miliónov látok tú, ktorá účinkuje proti danému vírusu, či pomocou simulácie overiť bezpečnosť súčiastok pre nový dopravný prostriedok. S touto myšlienkou prichádzajú autori projektu Superhrdinovia pre vedu, o ktorom sme sa rozprávali s Miloslavom Valčom z Výpočtového strediska Centra spoločných činností SAV.

Na čo sú nám superpočítače sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom komiksov.

Projekt je prioritne určený pre mládež. Pri jeho tvorbe sa zrejme vychádzalo z faktu, že mladí nemajú o superpočítačoch dostatočné vedomosti. Čo sa môžu vďaka projektu dozvedieť?

Projekt vysvetľuje čo znamená HPC, čiže High Performance Computing (vysoko výkonné počítanie – pozn.red.), ako funguje a ako sa používa v konkrétnych príkladoch zo skutočného života. Najnovšie pokroky výpočtových technológií a výskumu by mali inšpirovať cieľové publikum, alebo aspoň zvýšiť transparentnosť nasadenia HPC. Súčasťou projektu sú pútavé promočné aktivity vo všetkých partnerských krajinách.

Projekt je rozšírený v krajinách Vyšehradského regiónu. Prečo ste sa spojili a ako táto spolupráca vyzerá?

Každý partner projektu reprezentuje jeden zo štátov aliancie Vyšehradská štvorka. Sú nimi Vládna agentúra pre informačno-technologický rozvoj (Maďarsko), Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied – Výpočtové stredisko (Slovensko), Poznanské superpočítačové a sieťové centrum (Poľsko) a VŠB – Technická univerzita Ostrava/IT4Innovations (Česká republika). Každý z nich prevádzkuje národnú superpočítačovú infraštruktúru a investuje veľa námahy do popularizačných aktivít, aby vysvetlili čo je to superpočítanie, prečo je nutné a prečo je oprávnenou investíciou.

Aj Slovensko má svoj superpočítač. Volá sa Aurel a bol využitý už v 113 projektoch.

Superpočítače sa používajú na spracúvanie obrovského množstva dát a má ich väčšina vyspelých krajín. Aj Slovensko má svoj superpočítač. Volá sa Aurel a od roku 2012 slúži vedcom SAV a partnerským univerzitám na zložité výpočty vo výskume. Je 4000-krát výkonnejší ako bežný počítač, váži 3 100 kg (a ďalšie potrebné technológie takmer 2 000 kg), ale veľkosťou sa dá prirovnať k bežnej skrini. Od oficiálneho spustenia do prevádzky bol Aurel využitý v 113 projektoch a oblastiach vedy a výskumu, má priame prínosy pre ľudí napríklad vo vývoji nových liečiv, sociálnej oblasti, či verejnej bezpečnosti. Viac o ňom nájdete na: https://superheroes4science.eu/sk/aurel-3/.

Zamerali ste sa predovšetkým na mladých ľudí. Ale nie je to tak, že aj dospelí by potrebovali vedieť o superpočítačoch viac?

Cieľovou skupinou projektu sú v prvom rade mladí ľudia vo veku od dvanásť do sedemnásť rokov. Podobne ako zvyšok sveta, všetky partnerské krajiny čelia problému s nedostatkom univerzitných študentov, ktorí majú záujem o technické predmety – vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku. Absolventi týchto disciplín sú potrební nielen ako prevádzkovatelia HPC infraštruktúr, ale aj ako ich používatelia. Cieľom nášho projektu je osloviť tých najmladších, inšpirovať a motivovať ich a zapáliť v nich vášeň pre technické vzdelanie a kariéry. Druhotne, ľudia v každom veku, ktorí majú záujem o vedu, dostanú množstvo relevantných a prístupných informácií, aby sa mohli vzdelávať.

Akým spôsobom informácie o superpočítačoch sprostredkúvate? Kladiete dôraz najmä na popularizačný štýl podania informácií?

Od každého partnera projektu boli zvolené konkrétne príklady skutočných vedeckých výsledkov, ktoré boli získané s využitím HPC systémov. Boli spracované do prístupnejšej formy na výrobu letákov, prezentácií a plagátov pre podujatia, obsah web stránok a príspevkov na sociálne médiá vrátane Facebook, YouTube a Instagram. Vytvorené boli štyri komiksy a krátky kreslený film, ktoré sa snažia vedecké témy a superpočítanie vysvetliť aj tým najmladším. Kreslený film vysvetľuje všeobecne čo je to superpočítač, ako funguje a ako k nemu vedci pristupujú, aby mohli spúšťať svoje projekty. Komiksy popisujú štyri príklady nasadenia HPC. Všetky propagačné materiály boli ušité na mieru skupinám s rôznym vekom, vzdelaním a odbornosťou a všetko bolo preložené do všetkých štyroch partnerských jazykov ako aj do angličtiny.

Šírenie informácií o projekte cez sociálne siete má nepochybne veľký dosah na cieľovú skupinu, ale aj na širokú verejnosť. Chystáte aj svoju osobnú účasť na prezentačných podujatiach?

Superhrdinovia pre vedu sa zúčastnia na viacerých podujatiach v rámci propagovania superpočítačov a ich účasti vo vede. Medzi nimi sú výstavy a vedecké veľtrhy, na ktorých sa zúčastňujú nielen organizované skupiny zo škôl, ale aj rodiny a ľudia vyhľadávajúci intelektuálnu zábavu. Na týchto podujatiach sa budú rozdávať propagačné materiály projektu. Zvyšné materiály sa budú rozdávať návštevníkom zariadení a konferencií partnerských inštitúcií. Všetky materiály sú voľne dostupné aj na webe.

Web stránka projektu: https://superheroes4science.eu/

Slovenská verzia: https://superheroes4science.eu/sk/sh4s-3/

Facebook: https://www.facebook.com/Superheroes4Science/

Instagram: https://www.instagram.com/superheroes4science/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClHl1g8atk1aUbamORPVECQ

Autor: Monika Hucáková

Foto: archív projektu superheroes4science.eu

Spracovala: GC

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky