Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti STU v Bratislave vytvárajú virtuálneho asistenta komunikujúceho hlasom

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /inovácie/

Realizovať virtuálneho asistenta komunikujúceho cez hlasový kanál, napr. prostredníctvom Skype-u,  sa snažia aktéri projektu Artificial Intelligence: Voice Channel [VirtualAsist]. Ide o inovačný študentský projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, riešený v rámci projektu DA-SPACE.

Virtuálny asistent má komunikovať s používateľom prostredníctvom hovorenej reči v slovenskom jazyku, pričom bude schopný rozoznať význam otázky a vyhľadať v dostupnej báze znalostí žiadanú odpoveď. V prípade nejasnej odpovede sa bude virtuálny asistent pýtať doplňujúce otázky a pomocou odpovedí upresňovať hľadanú informáciu. Vedúci tímu tohto projektu je Ing. Karol Rástočný, PhD., externým konzultantom Mgr. Šimon Skrak. 

Spolupráca je vyvinutá so spoločnosťou Accenture. Povinnými technológiami sú TensorFlow, Google Cloud Speech API, odporúčanými Python, C++, Scala.

Analýza, syntéza a porozumenie hovorenej reči patria medzi aktuálne problémy, ktoré majú veľký potenciál najmä v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví inteligentných zariadení a rozšírenej reality. Prácou na tomto projekte majú študenti možnosť riešiť žiadané problémy reálneho sveta a zároveň tvoriť reálny systém v spolupráci so spoločnosťou Accenture. Virtuálni asistenti sú veľmi obľúbeným nástrojom v inteligentných zariadeniach, ako sú napr. mobilné telefóny, elektromobily či domáce multimediálne centrá. Čoraz častejšie sú ale žiadaní aj v bankách a firmách, kde komunikácia s ľuďmi tvorí veľký podiel pridanej hodnoty.

Spoločnosť Accenture preto spustila projekt virtuálneho HR asistenta, ktorý bude schopný udržiavať konverzáciu v prirodzenom slovenskom jazyku. „Úlohou tímového projektu je vytvoriť prototyp virtuálneho asistenta, ktorý bude pomocou technológií TensorFLow a Google Cloud Speech API schopný rozoznávať informácie, ktoré vysloví používateľ prostredníctvom zvukového kanálu. Po zdetegovaní otázky asistent vyhľadá pravdepodobnú odpoveď v báze znalostí a sprostredkuje ju používateľovi prostredníctvom zvukového kanálu. Ak si zodpovedanie otázky vyžaduje ďalšie upresňujúce informácie, virtuálny asistent ich získa prostredníctvom doplňujúcich otázok,“ uvádza sa v popise projektu.   

Okrem vývoja samotného virtuálneho asistenta, je úlohou tímového projektu vyvinúť aj podporný informačný systém pre naplnenie bázy znalostí. Tento informačný systém umožní minimálne zobrazenie a editáciu uložených znalostí. Okrem manuálnej editácie by mal systém umožňovať aj vytváranie znalostí z existujúcich informačných zdrojov.

************************************************

Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt DA-SPACE v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Študentom pribudli prednášky o podnikaní zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Riešia projekty priamo pre firmy a na základe ich požiadaviek, ale aj požiadaviek mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. 

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky