Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti STU v Bratislave sa snažia obohatiť 3D UML diagram

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /diagram/; zdroj: Pixabay.com

3D UML, optimized version [3D-UML] je projekt, ktorý realizujú študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt pod vedením doc. Ing. Ivana Polášeka, PhD.

Cieľom tímu je optimalizovať a obohatiť nový prototyp webovej aplikácie editora 3D UML sekvenčného diagramu. Projekt je súčasťou rozbiehaného výskumu podpory interaktívneho kolaboratívneho modelovania v priestore. „Bolo by vhodné pokračovať v stavbe efektívnych architektúr v JavaScript/CSS/HTML. Bude potrebné obohatiť 3D UML diagram o vnorené fragmenty alternatívnych a paralelných scenárov vo virtuálnom trojdimenzionálnom priestore,“ uvádzajú realizátori projektu. 

Ako povinné technológie slúžia JSON, JavaScript, CSS, HTML.

Študenti, ktorí sa zapojili do tohto projektu, si okrem zaujímavej práce s 3D grafikou, osvojujú aj hlbšie vedomosti z programovania v jazyku JavaScript a modelovania v UML, ktoré sa dajú využiť v bežnej analýze v softvérových firmách aj v budúcnosti. Projekt sa zaoberá interaktívnou grafikou, stavbou efektívnych architektúr a preniká hlbšie do metamodelovania a modelovania s UML, ktorý je všeobecným štandardom a dôležitým nástrojom analytika a softvérového inžiniera.

Projekt má byť súčasťou rozbiehaného výskumu podpory interaktívneho kolaboratívneho modelovania v priestore. „Nasledovať bude ďalšie dotváranie prototypu, ktorý bude časom základom pre 3D laboratórium softvérového inžinierstva, kde si budú môcť študenti skúšať – grafiku pre reálne použitie, tvorbu GUI, efektívne DB manipulácie – praktické fungovanie rôznych architektúr a vzorov, tiež editory, prekladače, generátory a transformácie modelov,“ priblížili realizátori projektu.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky