Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti STU v Bratislave hľadajú spôsob ako inteligentne parkovať

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /parkovanie/

Vytvoriť systém pre monitorovanie a predpovedanie obsadenosti parkovacích miest s využitím senzorov umiestnených na vozovke a identifikujúcich prítomnosť vozidla sa snažia študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Úlohou systému je sprístupniť informácie o využívaní parkovacích miest s rozdelením na ulice, mestské zóny a pomôcť rýchlo a efektívne zaparkovať, ďalej optimalizovať parkovanie prostredníctvom vizualizácií, štatistík a predpovedných modelov obsadenia parkovísk. Autori myšlienky vychádzajú z predpokladu, že až 30 % dopravných zápch v mestských oblastiach je spôsobených vodičmi krúžiacimi s cieľom nájsť voľné parkovacie miesto. Výsledným efektom vytváraného systému má následne byť na základe získaných údajov návrh zmeny tarifikácie parkovného v prospech magistrátu aj vodičov.

Ide o inovačný študentský projekt s názvom Inteligentné parkovanie [SmartParking], riešený je v rámci projektu DA-SPACE. Ako vedúci tímu pôsobí Ing. Ivan Srba, PhD., externým konzultantom je Ing. Tomáš Konečný, spolupráca bola uzavretá so spoločnosťou Unicorn.

Medzi povinné technológie patria: Platforma Live Objects, LoRa; odporúčanými sú: Backend (Python/Ruby, PostgreSQL, ElasticSearch), frontend (HTML, CSS, JavaScript, Google Maps).

Riešenie parkovania a parkovacej politiky je aktuálnou témou vo všetkých väčších mestách vrátane Bratislavy, a je to aj jedna z IoT oblastí – Smart City. „Pri riešení používame parkovacie senzory pripojené pomocou LPWA siete, ktoré budú manažované Live Object platformou. Získané dáta sprístupníme pomocou webových rozhraní a taktiež použijeme pri návrhu a implementácií predpovedných modelov obsadenia parkovísk, kde využijeme aj techniky strojového učenia,“ uvádza sa v popise projektu. Realizátori projektu sa zároveň pohybujú v najbežnejšom modeli spolupráce, kde je tím priamo zainteresovaný do celého životného cyklu vývoja produktu, a to od dodávateľa riešenia (v zastúpení firmou Unicorn) cez poskytovateľa siete a platformy – tzn. produktu Live Object (v zastúpení firmou Orange Slovensko) až po zákazníka/vlastníka produktu (spoločne v zastúpení firmou Unicorn a Orange Slovensko).

„V tomto projekte vytvárame smart parking riešenie pre mestá. Systém bude využívať dáta z parkovacích senzorov založených na LoRa technológii, ktoré dokážu v reálnom čase poskytovať informáciu o obsadenosti parkovacích miest a zároveň pri bežnom používaní poskytnú výdrž až 7 rokov bez externého napájania,“ priblížili tvorcovia projektu. 

Medzi základné funkcie systému bude patriť: vizualizácia parkovacích miest v responzívnom dizajne na mape s ich obsadením a v reálnom čase, štatistiky a grafy využívania parkovacích miest, predpovedné modely obsadenia parkovacích miest, ktoré môžu slúžiť napr. vodičom na odporúčanie najbližšieho voľného parkovacieho miesta, generickosť s cieľom jednoduchého pridávania ďalších spravovaných parkovísk/zákazníkov, ale aj dashboard pre magistrát mesta a mestskú políciu. 

Hardvérovú a sieťovú časť (senzory s pripojením a prístupovou platformou) zabezpečí Orange Slovensko.

Tento projekt má aj možnosti rozšírenia základného cieľa. Medzi ne patria: mobilná aplikácia pre zobrazenie aktuálneho zaplnenia jednotlivých parkovísk na mape, možnosť registrácie vozidiel a možnosť platby za parkovné, umožniť jednoduché navigovanie na zvolené parkovisko. Ďalej by sa dalo vytvoriť v rámci aplikácie modul pre mestskú políciu a umožniť tak kontrolu jednotlivých zaparkovaných vozidiel pomocou mobilnej aplikácie. Možnosťou tiež je na základe vyťaženia a predpovede vyťaženia parkovacích miest navrhovať/modelovať iné možnosti tarifikácie parkovania či prípadná integrácia do navigácie ako napr. Waze pre zobrazenie počtu voľných miest alebo priradenie jednotlivých parkovísk pod mestské časti (zóny).

************************************************

Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt DA-SPACE v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Študentom pribudli prednášky o podnikaní zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Riešia projekty priamo pre firmy a na základe ich požiadaviek, ale aj požiadaviek mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. 

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky