Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti STU riešia projekt SmartParking: Inteligentné parkovanie

VEDA NA DOSAH

Smart Parking

Každý z nás veľmi dobre pozná komplikácie s parkovaním, ktoré prináša štruktúra väčších mestských konglomerátov. O riešenie tohto problému sa snaží systém inteligentného parkovania SmartParking, ktorý riešia študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt.

Slúžiť má bežným ľuďom, ale aj mestám a magistrátom ako podporný prostriedok pri organizovaní a plánovaní parkovacej infraštruktúry podľa reálnych potrieb obyvateľov. Okrem možnosti zobrazovania voľných parkovacích miest pre rýchle a efektívne parkovanie poskytuje aj vizualizácie, štatistiky a predpovedné parkovacie modely.

Projekt je výsledkom spolupráce Petra Babinca, Martina Hoanga, Jakuba Hučka, Mareka Karasa, Miroslava Lehotského, Jakuba Miča, Samuela Púčaťa a Stanislava Vnenčáka pod odborným vedením Ing. Ivana Srbu, PhD. a partnerov zo spoločnosti Unicorn Systems a Orange Slovensko.

Ako uvádzajú tvorcovia projektu, pred zhruba štyridsiatimi rokmi nastala v automobilovom priemysle priemyselná revolúcia a počet áut sa začal dramaticky zvyšovať. „Náš život sa stal dynamickejším a automobily sa stali jeho každodennou súčasťou. Dramatický nárast počtu áut však so sebou okrem zvýšeného pohodlia, ktoré si väčšina z nás užíva, priniesol aj problémy týkajúce sa hľadania voľných miest, kde by bolo možné naše autá parkovať.“

Problémy s parkovaním podľa realizátorov projektu spôsobujú aj iné nepríjemnosti, ktoré sú s preťaženosťou ciest spojené. Ako niektoré výskumy ukazujú, až 70 % dopravných zápch je tvorených šoférmi, ktorí krúžia v okolí parkovacích miest z dôvodu obťažného hľadania voľného parkovacieho miesta. Obťažnejšie hľadanie parkovacieho miesta má za následok vyššie množstvo spotrebovaného paliva, a teda aj zvýšené množstvo emisií, ktoré každý z nás dýcha.

Riešením tejto situácie sa momentálne však zdajú byť inteligentné mestá, známe ako Smart Cities, ktoré by mohli aj pomocou Internetu vecí (angl. Internet of Things) napomôcť k lepšej organizácii dopravnej infraštruktúry v mestách.

V rámci riešenia projektu inteligentného parkovania na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ktorý študenti realizujú v rámci projektu DA-SPACE a programu Danube Transnational Programme v spolupráci so spoločnosťami Unicorn Systems a Orange Slovensko, sa podieľajú na vývoji systému, ktorý by mal parkovanie v mestách zefektívniť.

projektový tím

„Cieľom nášho projektu je vytvoriť systém, ktorý bude slúžiť bežným ľuďom, ale bude slúžiť aj mestám a magistrátom ako podporný prostriedok pri organizovaní a plánovaní parkovacej infraštruktúry v mestách podľa reálnych potrieb obyvateľov. Okrem možnosti zobrazovania voľných parkovacích miest pre rýchle a efektívne parkovanie v mestách tak náš systém poskytne aj vizualizácie, štatistiky a predpovedné parkovacie modely, ktoré mestá môžu využiť v rámci rozvoja parkovacej infraštruktúry pri definovaní parkovacích politík a na maximalizáciu ziskov z parkovania, tak aby získané prostriedky mohli byť ďalej využité čo najefektívnejšie a na miestach s kritickou situáciou v parkovaní.“

Systém inteligentného parkovania sa študenti rozhodli navrhnúť ako webovú aplikáciu, ktorá je optimalizovaná pre mobilné aj desktopové zariadenia, takže je možné ju využívať pohodlne z domova i priamo z automobilu.

„Na získavanie dát o aktuálnej obsadenosti parkovacích miest využívame senzory vyvinuté na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave špeciálne pre účel inteligentného parkovania. Tieto senzory sú založené na komunikačnej technológii LoRa, ktorej hlavnými výhodami sú široký dosah a nízka energetická náročnosť, vďaka ktorej dokážu vydržať v bežnej prevádzke až sedem rokov. Všetky dáta, ktoré získavame zo senzorov, sú sprístupnené používateľom na sledovanie aktuálnej obsadenosti parkovacích miest, no sú aj ďalej využívané pre sledovanie historickej obsadenosti parkovísk.“ Používatelia, ale hlavne mestá a magistráty tak napríklad môžu sledovať štatistiky týkajúce sa obsadenosti parkovísk a parkovacích miest v jednotlivých dňoch, môžu si zobraziť súhrnné štatistiky v určitých obdobiach alebo si priamo môžu zobraziť vývoj situácie parkovania v prehľadných grafoch.

„Dopyt po tomto type systému je pomerne dosť vysoký už aj na Slovensku, čo dokazuje aj fakt, že o nasadenie nášho systému do reálnej prevádzky majú už teraz záujem dve väčšie slovenské mestá, ktoré ho chcú využiť primárne na sledovanie dodržiavania obmedzeného parkovania zdarma,“ konštatovali tvorcovia projektu.

Univerzitný program Tímový projekt „simuluje“ vývojárske IT tímy – študenti musia riešiť konkrétne zadania, z ktorých mnohými sa aktuálne zaoberajú i  firmy.

Informácie o projekte

************************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú u študentov jedným z najobľúbenejších predmetov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Časť informácií poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Foto a info zdroj:

https://robime.it/tag/tp-cup-2018/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky